הקדמה:

חייל מילואים המועמד לבחירות לכנסת או לרשויות המקומיות לא ייקרא לשירות מילואים פעיל (שמ"פ) בתקופת הבחירות
חייל מילואים המבצע שמ"פ בעת הגשת האישור או ביום הגשת רשימת המועמדים ישוחרר מיידית


חייל מילואים ששמו נכלל ברשימת המועמדים לבחירות לכנסת או לרשות מקומית לא ייקרא לשמ"פ או להתייצבות בתקופה שבין מועד הגשת רשימת המועמדים לבין יום הבחירות.

מי זכאי?

  • חייל מילואים ששמו נכלל ברשימת מועמדים לבחירות לכנסת או לרשות מקומית.

תהליך מימוש הזכות

  • חייל מילואים שהגיש את מועמדותו לבחירות יקבל מפקיד הבחירות בכנסת או ביישוב אישור לדחיית שמ"פ לפי פ"מ 33.0113.
  • את האישור יש להגיש לוועדת הבחירות הצה"לית, שתנחה את מפקד יחידת המילואים לא לקרוא למועמד לשמ"פ או להתייצבות.
  • חייל מילואים המבצע שמ"פ בעת הגשת האישור או ביום הגשת רשימת המועמדים ישוחרר מיידית.

אנשי מילואים שנבחרו כחברי כנסת, כחברי מועצה או כראשי רשויות מקומיות

  • אם איש מילואים נבחר לכנסת, הוא לא יהיה פטור מחובת שירות מילואים, אבל יצטרך לתאם את שירותו מול ועדת הכנסת בהתייעצות עם שר הבטחון או עם בא כוחו.
  • אם איש מילואים נבחר כראש רשות מקומי, הוא לא יזומן לשירות מילואים בתקופת כהונתו.
  • אם איש מילואים נבחר כחבר מועצה מקומית הוא ימשיך לשרת בשמ"פ בהתאם להצבתו ולקריאתו.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

  • משרד הפנים


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים