חייל מילואים המועמד לבחירות לכנסת או לרשויות המקומיות לא ייקרא לשירות מילואים פעיל (שמ"פ) בתקופת הבחירות
חייל מילואים המבצע שמ"פ בעת הגשת האישור או ביום הגשת רשימת המועמדים ישוחרר מיידית

תקציר

חייל מילואים ששמו נכלל ברשימת המועמדים לבחירות לכנסת או לרשות מקומית לא ייקרא לשמ"פ או להתייצבות בתקופה שבין מועד הגשת רשימת המועמדים לבין יום הבחירות.

מי זכאי?

  • חייל מילואים ששמו נכלל ברשימת מועמדים לבחירות לכנסת או לרשות מקומית.

תהליך מימוש הזכות

  • חייל מילואים שהגיש את מועמדותו לבחירות יקבל מפקיד הבחירות בכנסת או ביישוב אישור לדחיית שמ"פ.
  • את האישור יש להגיש לוועדת הבחירות הצה"לית, שתנחה את מפקד יחידת המילואים לא לקרוא למועמד לשמ"פ או להתייצבות.
  • חייל מילואים המבצע שמ"פ בעת הגשת האישור או ביום הגשת רשימת המועמדים ישוחרר מיידית.

אנשי מילואים שנבחרו כחברי כנסת, כחברי מועצה או כראשי רשויות מקומיות

  • אם איש מילואים נבחר לכנסת, הוא לא יהיה פטור מחובת שירות מילואים, אבל יצטרך לתאם את שירותו מול ועדת הכנסת בהתייעצות עם שר הבטחון או עם בא כוחו.
  • אם איש מילואים נבחר כראש רשות מקומית, הוא לא יזומן לשירות מילואים בתקופת כהונתו.
  • אם איש מילואים נבחר כחבר במועצת רשות מקומית הוא ימשיך לשרת בשמ"פ בהתאם להצבתו ולקריאתו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

  • משרד הפנים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים