הקדמה:

ישנן דרכים אסורות לשידול בוחר בכדי להשפיע על הצבעתו בבחירות לרשויות המקומיות
העובר על החוק צפוי לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספיסעיף 88 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) אוסר לשדל בוחרים בדרכים מסויימות בכדי להשפיע על הצבעתם בבחירות לרשויות המקומיות.

מי זכאי?

שידול אסור

 • אסור לשדל בוחר להצביע או להימנע מלהצביע בבחירות לרשויות המקומיות (באופן כללי או עבור רשימה מסויימת) על-ידי שימוש בדרכים הבאות:
  • השבעה
  • קללה
  • נידוי
  • חרם
  • נדר
  • התרת נדר
  • הבטחה להעניק ברכה
  • מתן קמיע (כולל חפץ שחלקים מהציבור מאמינים בכוחו להיטיב עמם או להזיק להם)

תהליך מימוש הזכות

 • בוחר ששידלו אותו באחת מהדרכים שצויינו כדי להשפיע על הצבעתו, רשאי להגיש תלונה במשטרה.
 • אדם ששידל בוחר בדרכים אלו צפוי לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספי.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים