מקלט בבית משותף הוא רכוש משותף של כל בעלי הדירות בבניין, ואיש מהם אינו רשאי להשתלט עליו או לעשות בו שימוש פרטי
בעתות שגרה ניתן בתנאים מסוימים לעשות שימוש שוטף בחלק משטח המקלט, אם רוב בעלי הדירות בבניין הסכימו לכך, ובכל מקרה לא לצורך אחסון
בשעת חירום חייבים כל דיירי הבניין לפנות מהמקלט את כל החפצים
למידע נוסף ראו פסקת ״חקיקה ונהלים״ בתחתית דף זה

מקלט בבית משותף (כולל מרחב מוגן קומתי - ממ"ק), הוא רכוש משותף של כל בעלי הדירות בבניין, ואיש מהם אינו רשאי להשתלט עליו או לעשות בו שימוש פרטי.

 • עם זאת, רוב של בעלי הדירות רשאי, בתנאים מסוימים, להחליט כי במקלט ייעשה שימוש שוטף בעתות שגרה.

מי זכאי?

 • רוב של בעלי הדירות בבניין רשאי להחליט כי במקלט ייעשה שימוש שוטף בעתות שגרה, בתנאים הבאים:
  1. השימוש במקלט יהיה מותר לכל דיירי הבניין, בין השאר לצורכי תרבות, תפילה, פעילות ספורטיבית, משחקים לילדים, משרד לוועד הבית, מועדון (לנוער, למבוגרים, לקשישים), חדר קריאה ועיון, חניית אופניים ועגלות ילדים, ועוד.
  2. המקלט לא ישמש לאחסון.
  3. השימוש ייעשה בעתות שגרה בלבד. בעתות חירום כל הדיירים חייבים לרוקן את המקלט מחפצים.
  4. הציוד שיוכנס למקלט לא יתפוס יותר מחמישית (20%) משטח המקלט. הציוד לא יהיה קבוע וניתן יהיה לפנותו בתוך 4 שעות מזמן הכרזת מצב "הכן" על ידי פיקוד העורף.
  5. לא יוכנס למקלט ציוד או חומר דליק או רעיל שעשוי לסכן את מי שנמצאים במקלט.
  6. במקלט יותקנו תאורת חובה מרשת התאורה הכללית, ותאורת חירום למקרה של הפסקת חשמל.
  7. במקלט יותקן כל ציוד חובה שפיקוד העורף יחליט עליו.
שימו לב
החובות והזכויות של דיירים בבית משותף חלות גם על בעלי דירות שמשמשות לעסק או לכל צורך אחר וגם על חנויות ובתי עסק שנמצאים בחזית הבית המשותף.

תהליך מימוש הזכות

 • דיירי בניין משותף המעוניינים להשתמש במקלט בעתות שגרה צריכים להגיש בקשה לאישור הרשות המקומית ופיקוד העורף.
 • הבקשה צריכה לכלול את המרכיבים הבאים:
  1. תכנון עקרוני של המקלט בהתאם לשימוש המבוקש בו (כולל חלוקה פנימית, מערכות, ציוד ואביזרים).
  2. כתב התחייבות למילוי אחר ההגבלות והתנאים של פיקוד העורף. ראו טופס התחייבות לשימוש דו-תכליתי במקלט.
  3. הסכמה של רוב בעלי הדירות בבניין.

תביעה למפקח על המקרקעין

 • במקרה של סכסוך בין בעלי הדירות לגבי השימוש במקלט, בעלי הדירות או ועד הבית רשאים להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין כדי שיכריע בנושא.
 • לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים