בעל דירה יכול לבצע בדירתו תיקונים או שינויים יזומים שאינם פוגעים בדירה אחרת או באזורים המשותפים בבניין
לכל תיקון או שינוי יזום הפוגע בדירה אחרת או באזורים המשותפים, נדרשת הסכמה של בעל הדירה האחרת או של אסיפת הדיירים


בהתאם לתקנון הבית המשותף המצוי, בעל דירה יכול להחליט לבצע בדירתו תיקונים או שינויים, אם אינם פוגעים בדירה אחרת או באזורים המשותפים בבניין.

 • הוא אינו רשאי לעשות שינויים או תיקונים על דעת עצמו, אם אלה:
  • פוגעים באזורים המשותפים בבניין, לרבות פגיעה בחזות החיצונית התקינה והאחידה, כפי שהיתה בעת גמר הבנייה.
  • מסכנים או עשויים לסכן את קיומם של האזורים המשותפים בבניין
  • משנים או עשויים לשנות את ערכם של האזורים המשותפים בבניין
  • פוגעים בדירה אחרת
  • מסכנים או עשויים לסכן את קיומה של דירה אחרת
  • משנים או עשויים לשנות את ערכה של דירה אחרת
 • אם בבית המשותף קיים תקנון מוסכם שקובע תנאים אחרים, יש לנהוג לפי התקנון המוסכם, בתנאי שהוראותיו אינן פוגעות בזכויותיהם של בעלי דירות.

מי זכאי?

 • כל בעל דירה בבניין.
שימו לב
החובות והזכויות של דיירים בבית משותף חלות גם על בעלי דירות שמשמשות לעסק או לכל צורך אחר וגם על חנויות ובתי עסק שנמצאים בחזית הבית המשותף.

תהליך מימוש הזכות

 • אם בעל דירה מעוניין לבצע בדירתו תיקונים או שינויים שעשויים לפגוע בדירה אחרת או באזורים המשותפים של הבניין, עליו לקבל הסכמה של בעל הדירה האחרת או של אסיפת הדיירים.
דוגמה
 • בעל דירה מבקש להתקין מזגן חיצוני בדירתו.
 • מכיוון שהתקנת מזגן חיצוני תפגע בחזות האחידה של הבניין, עליו לבקש את אישור אסיפת הדיירים.
דוגמה
 • בעל דירה מבקש לצבוע את הקיר החיצוני של הבניין סביב דירתו.
 • מכיוון שמדובר בפגיעה בחזות החיצונית והאחידה של הבניין, עליו לבקש את אישור אסיפת הדיירים.
דוגמה
 • בעל דירה מבקש להחליף את התריסים בחלונות הדירה.
 • מכיוון שהחלפה כזאת תפגע בחזות החיצונית והאחידה של הבניין, עליו לבקש את אישור אסיפת הדיירים.

פנייה למפקח על רישום המקרקעין במקרה של סכסוך

 • במקרה של סכסוך בין בעלי הדירות לגבי התיקונים והשינויים, בעלי הדירות או ועד הבית רשאים להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין כדי שיכריע בנושא.
 • לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים