שינוי מצב אישי עקב נישואין, גירושין או התאלמנות ייעשה בהתייצבות אישית בלשכת הרישום
כאשר השינוי המבוקש כולל גם שינוי שם המשפחה, יש לקבוע תור מראש בלשכה הרישום
אזרחים המתגוררים בחו"ל יכולים לבצע את השינוי בנציגות הישראלית הקרובה למקום מגוריהם
השירות ניתן ללא עלות
לפרטים נוספים ראו באתר רשות האוכלוסין וההגירה

ניתן לעדכן במרשם האוכלוסין מצב אישי, שהשתנה בעקבות נישואין, גירושין או התאלמנות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שימו לב
אם הבקשה כוללת שינוי שם משפחה, יהיה צורך להחליף את תעודת הזהות והדרכון.
 • במקרה זה יש להזמין תור מראש בלשכת רישום האוכלוסין.
 • אם תוקף הדרכון שברשותכם הינו מעל לשנה, החלפת הדרכון תתבצע ללא תשלום.

שלבי ההליך

 • יש להדפיס את טופס הבקשה לשינוי מצב אישי, למלא אותו בכתב יד ולהגישו בצירוף המסמכים הבאים:
  • במקרה של שינוי מצב אישי עקב נישואים, יש להגיע עם תעודת הזהות של שני בני הזוג.
  • במקרה של שינוי מצב אישי עקב גירושים או התאלמנות, יש להגיע עם תעודת הזהות של מבקש הבקשה ותעודת נישואין מקורית.
  • תעודת נישואין או גירושין מקורית.
  • אם תעודת הנישואין או הגירושין ניתנה בחוץ לארץ, עליה להיות מקורית, מאומתת ומתורגמת לעברית בתרגום נוטריוני (תעודות בשפה הערבית אין צורך לתרגם) באחת מהדרכים הבאות:
   • באמצעות חותמת אפוסטיל - אם התעודה הונפקה באמצעות גוף ממשלתי או גוף רשמי אחר במדינה החתומה על אמנת האג (לביטול הצורך בחקיקה למסמכי חוץ ציבוריים).
   • תעודה שאינה חתומה בחותמת אפוסטיל - יש ליצור קשר עם נציגות ישראל במדינה בה הונפקה התעודה כדי לקבל הנחיות לאימות התעודה.
  • במקרה של שינוי מצב אישי עקב התאלמנות, יש להגיע עם תעודת פטירה מקורית, מאומתת ומתורגמת במקרה של פטירה בחוץ לארץ בלבד.
 • יש להגיע עם דרכון ישראלי, אם ישנו.
 • למי שאינו תושב הרשום במרשם האוכלוסין - יש להגיע עם תעודה על מצב אישי קודמת. אם התעודה לא הונפקה בארץ, עליה להיות מקורית, מאומתת ומתורגמת לעברית בתרגום נוטריוני.
 • למגישים בקשה בנציגויות ישראל בחוץ לארץ, חובה להציג דרכון ישראלי.

חשוב לדעת

 • אם ברשותכם תעודת זהות ודרכון ביומטריים תתבקשו להצטלם ולתת טביעות אצבע בשנית.
 • השירות ניתן ללא עלות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים