משפחתו של בעל רכב שנפטר יכולה להסדיר את רישום הרכב על שמו של בן משפחה אחר בכפוף לצוואה או לצו קיום ירושה
למידע רשמי ראו באתר משרד הרישוי

כשתוקף רישיון הרכב שאחד מבעליו נפטר פוקע, משרד הרישוי יאשר הנפקת חידוש רישיון רכב לקרובי הנפטר לשנה אחת בלבד.

 • בזמן הזה, על המשפחה להסדיר את רישום הרכב כחוק בכפוף לצוואה או לצו קיום ירושה.
 • שינוי רישום בעלות בירושה מתבצע אך ורק באחד מסניפי משרד הרישוי ברחבי הארץ.

שלבי ההליך

הסדרת רישום הרכב באופן זמני ליורשי הנפטר

 • יש להגיע למשרד הרישוי בזימון תור מראש, ולקבל רישיון רכב זמני עד להסדרת רישיון הרכב הקבוע על פי צו הירושה.
 • לאחר קבלת הרישיון הזמני, יש לבצע מבחן שנתי לרכב (טסט) ולשלם את אגרת חידוש רישיון הרכב תוך 30 יום מהוצאת רישיון הרכב הזמני.
 • לאחר שנה, היורשים יוכלו להגיע למשרד הרישוי בזימון תור מראש לאחר קבלת צו ירושה או קיום צוואה כדי לחדש את רישיון הרכב.

הסדרת רישום הרכב באופן קבוע

 • הסדרת רישום הרכב באופן קבוע על שם בן או בת הזוג (כשאין צוואה):
  • יש להגיע למשרד הרישוי בזימון תור מראש ולהציג את המסמכים הבאים:
   • רישיון רכב.
   • תעודות זהות מקוריות של בת או בן הזוג של הנפטר.
   • תצהיר חתום בפני עורך דין בו מצוין כי בת או בן הזוג הם היחידים או ידועים בציבור.
  • ניתן להסדיר את רישום הרכב רק כשמדובר ברכב מסוג פרטי נוסעים, אופנוע, אוטובוס זעיר פרטי או רכב משא במשקל כולל עד 5,000 קילוגרם המשמש להסעת נוסעים.
 • הסדרת רישום הרכב באופן קבוע על שם היורשים:
  • לאחר קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה מהרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים, יש להגיע למשרד הרישוי בזימון תור מראש ולהציג את המסמכים הבאים:
   • תעודות זהות של היורשים (אם יש יותר מאחד).
   • תעודת פטירה.
   • אם הנפטר ציווה את הרכב למספר יורשים והיורשים מבקשים כי הרכב יירשם אך ורק על שם אחד מהם, עליהם למלא טופס הודעה על הסכם לחלוקת עיזבון בין יורשים.
   • צו ירושה או צו קיום צוואה.

חשוב לדעת

 • השירות ניתן ללא עלות ואינו כרוך בתשלום אגרת העברת בעלות.
 • עם קבלת רישיון הרכב, יש לשלם את אגרת הרישוי באחד מסניפי דואר ישראל בהצגת רישיון הרכב המקורי ולבצע מבחן רישוי שנתי.
 • לא ניתן לבצע העברת בעלות לרכב שאגרת הרישוי שלו אינה בתוקף למעט רכבי אספנות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים