אחים ואחיות של חללי פעולת איבה שבית ספרם המליץ כי יקבלו שיעורי עזר זכאים למענק חודשי לסיוע במימון השיעורים
הסיוע יינתן לתקופה של עד שנה במהלך השנתיים הראשונות שלאחר האסון


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

אחים ואחיות שכולים של חללי פעולת איבה זכאים לסיוע במימון שיעורי עזר בהתאם להמלצת בית הספר שבו הם לומדים.

היקף הסיוע

  • ניתן לקבל עבור כל אח/אחות מענק חודשי עד סכום של 1,294 ₪ (נכון לינואר 2024).
  • הסיוע יינתן לתקופה של עד שנה במהלך השנתיים הראשונות שלאחר האסון.

מי זכאי?

  • אחים ואחיות של חללי פעולת איבה, שבית הספר שבו הם לומדים המליץ כי יקבלו שיעורי עזר.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים