הקדמה:

אח או אחות של מי שנספה בפעולת איבה, זכאי למימון שיעורי עזר בהתאם להמלצת בית הספר
המימון ניתן במשך שנה אחת בתוך השנתיים שלאחר האסון
המימון משולם בפועל להורים השכולים כהחזר על הוצאות שהוציאו בפועל
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אח או אחות של מי שנספה בפעולת איבה, זכאי למימון שיעורי עזר בהתאם להמלצת בית הספר.

גובה המימון

  • הורים המקבלים תגמול מזערי יקבלו החזר בשיעור של 80% מההוצאה למטרה זו.
  • הורים המקבלים תגמול גבוה מהתגמול המזערי, יקבלו את מלוא ההחזר של ההוצאה.

מי זכאי?

  • אח או אחות של מי שנספה בפעולת איבה, בהתאם להמלצת בית הספר (בפועל ההורים השכולים הם אלה שזכאים לקבל את המימון עבור שיעורי העזר לילדיהם).

תהליך מימוש הזכות

תקופת המימון

  • תקופת הסיוע למימון השיעורים לא תעלה על שנה אחת.
  • המימון יינתן רק עבור שיעורי עזר שניתנו בתוך שנתיים לאחר האסון.

חשוב לדעת

  • השיעורים ימומנו בהתאם לדרישת בית הספר, וכאשר פקיד השיקום שוכנע בצורך של התלמיד בעזרה בתחומי לימוד מוגדרים.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים