הפורטל מרכז מידע לגבי אפיקי הסיוע הכלכלי שניתן להורים במערכת החינוך.

ישנם שירותים ומוצרים במוסדות החינוך שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות לספק בחינם וההורים מתבקשים לממנם.
הפורטל מפרט אלו הקלות ניתנות למשפחות המתקשות לעמוד בתשלומים הנדרשים ואיזה סיוע נוסף ניתן לאוכלוסיות שונות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים