הפורטל מרכז מידע לגבי אפיקי הסיוע הכלכלי שניתן להורים במערכת החינוך.

ישנם שירותים ומוצרים במוסדות החינוך שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות לספק בחינם וההורים מתבקשים לממנם.
הפורטל מפרט אלו הקלות ניתנות למשפחות המתקשות לעמוד בתשלומים הנדרשים ואיזה סיוע נוסף ניתן לאוכלוסיות שונות.

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים