תלמידי כיתות ז'-י"ב שהם אחים/אחיות שכולים של חללי פעולת איבה זכאים למענק לימודים שנתי
המענק משולם להורים השכולים שמקבלים תוספת עבור האחים/האחיות השכולים בתגמול החודשי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

תלמידי כיתות ז'-י"ב שהם אחים או אחיות שכולים של מי שנספו בפעולת איבה זכאים למענק שנתי להשתתפות בהוצאות הלימודים.

  • סכום המענק הוא 2,153 ₪ (נכון ל-2022).

מי זכאי?

  • המענק משולם להורים השכולים שמקבלים תוספת עבור האחים/האחיות השכולים בתגמול החודשי.

תהליך מימוש הזכות

  • המענק משולם אוטומטית מדי שנה עם תגמול חודש אוגוסט עבור שנת הלימודים שתתחיל בספטמבר.
  • מי שיוכרו כזכאים אחרי אוגוסט יקבלו את החלק היחסי של המענק מיום ההכרה עד לסיום שנת הלימודים​.
  • אם המענק לא שולם, יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים