תלמידים אינטרניים יכולים לשפר את ציון הבגרות בתחום לימוד אחד מבין מקצועות החובה ולהיבחן במסגרת תוכנית "המחצית השלישית - סמסטר קיץ"
התלמידים המשתתפים בתוכנית לומדים לימודים מרוכזים במרכזי למידה אזוריים בכל רחבי הארץ
ההרשמה לתוכנית בקיץ תשפ"ב מתקיימת בין התאריכים 18.05.2023-10.05.2023
ההשתתפות כרוכה בתשלום אך ניתן לקבל הנחה במקרים המפורטים בהמשך
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך
אזהרה
המועד האחרון להרשמה לקיץ תשפ"ג הוא יום שלישי, 18.05.2023
יש לבצע את תהליכי ההרשמה כולל המצאת המסמכים הנדרשים עד מועד זה.

משרד החינוך מפעיל מערך של לימודי קיץ עבור תלמידי תיכון שמעוניינים לשפר את ציון הבגרות שלהם.

 • הלימודים מתקיימים במרכזי למידה אזוריים ומותנים בהמלצת מנהל בית הספר.
 • בקיץ תשפ"ג הלימודים מתקיימים בין ה- 28.05.2023 ל- 06.07.2023, בתלות במקצוע הנלמד.
 • בחינות הבגרות מתקיימות בתאריכים הבאים:
  • מתמטיקה - 26.06.2023
  • שפה עברית - 04.07.2023
  • שפה ערבית - 06.07.2023
 • ניתן לשפר ציון רק במקצוע לימוד אחד, במסגרת קורס אחד בלבד.
 • משרד החינוך מפרסם את השאלונים המוצעים לבחינה בשנת הלימודים בה מתקיימת התוכנית. בשנת הלימודים תשפ"ג מוצעים לבחינה המקצועות המפורטים בחוברת זו (עמוד 6).

מי זכאי?

 • בוגרי כיתות י"א- י"ב העונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם לומדים במערכת הלימודים של משרד החינוך שאינה מסגרת אקסטרנית.
  2. הם למדו את חומר הלימוד במסגרת בית הספר לקראת בחינת בגרות ונכחו באופן סדיר בשיעורים. הלמידה מבוססת על היכרות של התלמידים עם חומר הלימוד.

תהליך מימוש הזכות

 • הלימודים ובחינות הבגרות יתקיימו במרכזי למידה ברחבי הארץ. המרכזים יופעלו בתוך בתי ספר.
 • כדי להירשם יש לפנות ראשית למנהל בית הספר שבו לומד התלמיד ולהצטייד בהמלצתו. ההמלצה תינתן על גבי טופס זה בבתי ספר במגזר היהודי ועל גבי טופס זה בבתי ספר במגזר הערבי.
 • עם ההמלצה יש לפנות לאחד ממרכזי הלמידה, לפי רצון התלמיד. לרשימה של מרכזי הלמידה שייפתחו בקיץ תשפ"ג ואנשי הקשר בהם ראו כאן.
 • התשלום יתבצע באמצעות מנהל מרכז הלמידה בלבד. בית הספר שבו לומד התלמיד לא יגבה כסף מתלמידים.
 • בעת הרישום, יחתמו התלמיד והוריו על תקנון המסדיר את התשלומים, נוכחות סדירה, שמירה על כללי התנהגות והצהרת בריאות.
 • ההרשמה לתוכנית בשנת הלימודים תשפ"ג מתקיימת בין התאריכים 18.05.2023-10.05.2023.
 • על התלמיד הלומד בתוכנית להצטייד בספר הלימוד בו למד בבית ספרו.
 • לבירורים נוספים אפשר לפנות אל האגף לחינוך על-יסודי במשרד החינוך, בטל' 073-3931768 ולאנשי הקשר המופיעים בחוברת זו (עמ' 3).

עלות ההשתתפות

 • השירות כרוך בתשלום של 400 ₪ ליחידת לימוד אחת ושל 520 ₪ לשתי יחידות לימוד.
 • תלמיד שקיבל הנחה על תשלומים שנדרש לשלם בבית הספר יכול לבקש הנחה בשכר הלימוד. לשם כך עליו להצטייד במכתב ממנהל בית הספר על גובה ההנחה שקיבל. מנהל בית הספר יחתום על טופס זה.
 • אם ההנחה שלה זכאי התלמיד גבוהה מ-50% על מנהל בית הספר לצייד את התלמיד בטופס להנחה חריגה.

חשוב לדעת

 • הציון המסכם שיקבל התלמיד בסיום לימודיו בתוכנית ישמש כציון השנתי החדש שלו. ציון זה ייגרר למועדים הבאים, אלא אם התלמיד ילמד מחדש את המקצוע כנדרש על פי הנהלים.
 • התאמות מיוחדות לתלמידים שאובחנו בעבר כבעלי לקויות למידה יינתנו כמו במועד קיץ (לא ניתן לקבל התאמות מיוחדות למועד זה).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים