הקדמה:

תלמידים אינטרניים יכולים לשפר את ציון הבגרות בתחום לימוד אחד שנכשלו בו מבין מקצועות החובה ולהיבחן במועד בגרות מיוחד במסגרת תכנית "המחצית השלישית - סמסטר קיץ"
התלמידים המשתתפים בתכנית לומדים לימודים מרוכזים במרכזי למידה אזוריים בכל רחבי הארץ
ההרשמה לתכנית בקיץ תשפ"א מתקיימת בין התאריכים 14.06.2021-10.06.2021
ההשתתפות כרוכה בתשלום אך ניתן לקבל הנחה במקרים המפורטים בהמשך
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך
הערת עריכה
מוסתרים טפסים לאישור הנחה. אינם מופיעים בהנחיות הרישום של שנת תשפ"א.
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 14:41, 13 ביוני 2021 (IDT)
אזהרה
המועד האחרון להרשמה לקיץ תשפ"א הוא יום שני, 14.06.2021
יש לבצע את תהליכי ההרשמה כולל המצאת המסמכים הנדרשים עד מועד זה.

משרד החינוך מפעיל מערך של לימודי קיץ עבור תלמידי תיכון שמעוניינים לשפר את ציון הבגרות שלהם.

 • הלימודים מתקיימים במרכזי למידה אזוריים ומותנים בהמלצת מנהל בית הספר.
 • לאחר לימודים מרוכזים של כמה שבועות מתקיים מועד בגרות מיוחד, שבו יכולים להשתתף רק תלמידים שהשתתפו בתכנית.
 • בקיץ תשפ"א הלימודים מתקיימים בין ה- 21.06.2021 ל- 15.07.2021, בתלות במקצוע הנלמד.
 • בחינות הבגרות מתקיימות במספר מועדים, בין ה- 05.07.2021 ל- 15.07.2021.
 • ניתן לשפר ציון רק בתחום אחד.
 • משרד החינוך מפרסם את השאלונים המוצעים לבחינה בשנת הלימודים בה מתקיימת התכנית. בשנת הלימודים תשפ"א הוצעו לבחינה המקצועות המפורטים בחוברת זו (עמוד 6).

מי זכאי?

שימו לב
תנאי קבלה לתכנית בשנת הלימודים תשפ"א
 • בעקבות מגיפת הקורונה הורחבה התכנית בשנת הלימודים תשפ"א, ויוכלו להירשם אליה כל בוגרי כיתות י"א-י"ב העומדים בתנאים הבאים:
  1. הם לומדים במערכת הלימודים של משרד החינוך שאינה מסגרת אקסטרנית.
  2. הם למדו את חומר הלימוד במסגרת בית הספר לקראת בחינת בגרות ונכחו באופן סדיר בשיעורים – הלמידה מבוססת על היכרות של התלמידים עם חומר הלימוד.
  3. הם מעוניינים לשפר את הישגיהם במקצוע שבחרו.
 • בוגרי כיתות י"א- י"ב העונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם לומדים במערכת הלימודים של משרד החינוך שאינה מסגרת אקסטרנית.
  2. הם קיבלו ציון סופי שלילי בשאלון בבחינת בגרות, או בעלי ציון בית ספרי שלילי שיוביל לציון סופי שלילי אם היו ניגשים לשאלון בבחינת בגרות ללא למידה נוספת.
 • תלמיד יוכל להצטרף לתכנית אם למד את החומר בעבר לאורך שנת הלימודים ונכח באופן סדיר בשיעורים. הלמידה בתכנית מתבססת על היכרותו של התלמיד את חומר הלימוד.
 • במקרים חריגים (למשל, במקרה שתלמיד היה חולה, ישב שבעה, נשלח מטעם המדינה לפעילות מסוימת וכד') גם תלמידים שאינם עומדים בתנאים יוכלו להצטרף לתכנית או לקבל זכאות להיבחן בבחינה. הצטרפות כזאת מותנית בקבלת אישור של ועדת חריגים באגף הבחינות. יש להפנות בקשות למזכירת הוועדה באמצעות פקס מס' 02-5602038.

תהליך מימוש הזכות

 • הלימודים ובחינות הבגרות יתקיימו במרכזי למידה ברחבי הארץ. המרכזים יופעלו בתוך בתי ספר.
 • כדי להירשם יש לפנות ראשית למנהל בית הספר שבו לומד התלמיד ולהצטייד בהמלצתו. ההמלצה תינתן על גבי טופס זה בבתי ספר במגזר היהודי ועל גבי טופס זה בבתי ספר במגזר הערבי.
 • עם ההמלצה יש לפנות לאחד ממרכזי הלמידה, לפי רצון התלמיד. לרשימה של מרכזי הלמידה שייפתחו בקיץ תשפ"א ואנשי הקשר בהם ראו כאן.
 • התשלום יתבצע באמצעות מנהל מרכז הלמידה בלבד. בית הספר בו לומד התלמיד לא יגבה כסף מתלמידים.
 • בעת הרישום, יחתמו התלמיד והוריו על תקנון המסדיר את התשלומים, נוכחות סדירה, שמירה על כללי התנהגות והצהרת בריאות.
 • ההרשמה לתכנית בשנת הלימודים תשפ"א מתקיימת בין התאריכים 14.06.2021-10.06.2021.
 • על התלמיד הלומד בתכנית להצטייד בספר הלימוד בו למד בבית ספרו.
 • לבירורים נוספים אפשר לפנות אל האגף לחינוך על-יסודי במשרד החינוך, בטל' 073-3931768 ולאנשי הקשר המופיעים בחוברת זו (עמ' 3).

עלות ההשתתפות

 • השירות כרוך בתשלום של 400 ש"ח ליחידת לימוד אחת ושל 500 ש"ח לשתי יחידות לימוד.
 • תלמיד שקיבל הנחה על תשלומים שנדרש לשלם בבית הספר במהלך השנה השוטפת יכול לבקש הנחה בשכר הלימוד. לשם כך עליו להצטייד במכתב ממנהל בית הספר על גובה ההנחה שקיבל.
  הערת עריכה
  מוסתר מידע לגבי טופס שצריך לצרף לבקשה על ההנחה - המידע לא מופיע בחוברת של תשפ"א ולא בשום מקום אחר
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 14:38, 13 ביוני 2021 (IDT)

חשוב לדעת

 • הציון המסכם שיקבל התלמיד בסיום לימודיו בתכנית ישמש כציון השנתי החדש שלו. ציון זה ייגרר למועדים הבאים, אלא אם התלמיד ילמד מחדש את המקצוע כנדרש על פי הנהלים.
הערת עריכה
מוסתר מידע שרלבנטי לשנים שבהן אחד התנאים להירשם לתכנית הוא ציון סופי נכשל במקצוע הנלמד.
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 14:33, 13 ביוני 2021 (IDT)

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים