מערך טיפול ושיקום ייחודי של הרשות לשיקום האסיר (רש"א) שם דגש על הצרכים הייחודיים של אסירות משוחררות
תוכניות השיקום כוללות מרכזים ויחידות אזוריות לשיקום, מגורים זמניים וקבוצות טיפוליות


נשים אסירות הינן אוכלוסייה קטנה יחסית לגברים אסירים (סה"כ כ-2%).

  • אוכלוסייה זו שונה מאוכלוסיית הגברים האסירים ומתאפיינת במצוקות ייחודיות וקשות יותר מאשר אלו של האסירים הגברים.
  • רוב הנשים בכלא הנן אמהות, רובן חד הוריות, ולרוב ליותר מילד אחד. האמהות מעצימה ומחריפה את הקשיים של הנשים. כמו כן הרקע התעסוקתי שלהן דל, והן זקוקות לסיוע מיוחד כדי להשתלב בתעסוקה.

מי זכאי?

מערך הטיפול באסירות משוחררות

תהליך מימוש הזכות

  • בניית תוכנית שיקום אישית עם יועצת הרשות לשיקום האסיר (רש"א) בבית הכלא.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל