משרד הרווחה מממן תוכנית ייחודית לאסירות משוחררות שורדות זנות באזור הדרום


משרד הרווחה מממן תוכנית ייחודית לאסירות משוחררות שורדות זנות באזור הדרום.

  • התוכנית כוללת קבוצת תמיכה, השלמת השכלה, הכשרה מקצועית ותעסוקה עבור הנשים.

מי זכאי?

  • אסירות משוחררות שורדות זנות בדרום.

תהליך מימוש הזכות

  • באמצעות יועצת הרשות לשיקום האסיר בבית הכלא.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות