הקדמה:

משרד הרווחה מממן תכנית ייחודית לאסירות משוחררות שורדות זנות באזור הדרום


משרד הרווחה מממן תכנית ייחודית לאסירות משוחררות שורדות זנות באזור הדרום.

  • התכנית כוללת קבוצת תמיכה, השלמת השכלה, הכשרה מקצועית ותעסוקה עבור הנשים.

מי זכאי?

  • אסירות משוחררות שורדות זנות בדרום.

תהליך מימוש הזכות

  • באמצעות יועצת הרשות לשיקום האסיר בבית הכלא.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות