הורים לילד שקיבל גמלת ילד נכה ונפטר עשויים להיות זכאים לתוכנית שיקום שכוללת אבחון תעסוקתי, הכנה ללימודים ועבודה, סיוע במימון לימודים ועוד
טפסים

מבוטחים שילדם נפטר ולפני הפטירה שולמה לו גמלת ילד נכה, עשויים להיות זכאים לסיוע ברכישת מקצוע שמתאים להם ושילוב בעבודה.

 • תוכנית השיקום נבנית בהתאמה אישית וכוללת:
  • אבחון תעסוקתי, ליווי וייעוץ בבחירת מקצוע.
  • תוכניות טרום הכשרה כגון סדנאות לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות, מכינות לימודיות והכנה להשתלבות בעבודה ולימודים בעבודה.
  • סיוע במימון לימודים ורכישת מקצוע, ניתן ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) שמוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  • סיוע במציאת עבודה והשתלבות במקום העבודה.

מי זכאי?

 • הורים לילד שקיבל גמלת ילד נכה ונפטר, ומתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
  • הילד נפטר אחרי 31.12.2017.
  • הם חסרי מקצוע / לא יכולים להתפרנס ממקצועם / זקוקים להסבה מקצועית בעקבות הפטירה.
  • הם לא זכאים להכשרה מקצועית על-פי חוק אחר.
  • הם מתאימים להכשרה מקצועית לדעת פקיד השיקום.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש טופס תביעה לשיקום מקצועי.
 • מומלץ למלא ולהגיש את התביעה באופן מקוון.
 • ניתן גם להוריד את טופס התביעה, להדפיס ולמלא באופן ידני, ולאחר מכן לשלוח אותו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב (בדואר, בפקס, בתיבת השירות של הסניף) או לסרוק ולשלוח באמצעות האתר.
 • מגישי התביעה יוזמנו להגיע למחלקת השיקום לצורך בחינת זכאותם.
 • מי שיימצאו מתאימים לשיקום מקצועי, יקבלו ייעוץ בבחירת מסלול לימודים בהתאם להעדפות, הכישורים והמגבלות שלהם, במקצועות שיש להם דרישה בשוק העבודה ואפשר ללמוד אותם בפרק זמן מוגדר.
 • במידת הצורך, פקיד השיקום יתייעץ עם רופאים, פסיכולוגים ומומחי שיקום אחרים.

הסיוע הניתן במהלך הלימודים

 • הסיוע עשוי לכלול השתתפות וכיסוי הוצאות נוספות הנדרשות לצורך השתתפות בתוכנית השיקום:
  • השתתפות בשכר לימוד (עד סכום שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי).
  • השתתפות בעלויות לימודים נוספות כגון ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר.
  • הוצאות נסיעה בהתאם לתעריפים של התחבורה הציבורית.
  • השתתפות בשכר דירה - אם מקום המגורים מרוחק יותר מ-40 ק"מ ממקום הלימודים, ייתכן שתהיה זכאות לסיוע בשכר דירה בהתאם לתקנות ולתנאים שנקבעו.
  • שירותי תמיכה והנגשה כגון תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות, חונכות ומלווה.

תשלום דמי מחיה

 • דמי מחיה חודשיים משולמים בהתאם למספר שעות הלימוד השבועיות, מספר הילדים התלויים בהורה והמרחק ממקום המגורים ללימודים:
סכום דמי המחיה כאשר המרחק למקום הלימודים לא עולה על 40 ק"מ
מצב משפחתי מספר שעות הלימוד השבועיות (מינימום 9) סכום דמי המחיה (נכון ל-2024)
הורה ללא ילדים 9 עד 13 1,293 ₪
14 עד 17 1,939 ₪
18 או יותר 2,585 ₪
הורה עם ילד אחד 9 עד 13 1,551 ₪
14 עד 17 2,326 ₪
18 או יותר 3,101 ₪
הורה עם שני ילדים 9 עד 13 1,809 ₪
14 עד 17 2,714 ₪
18 או יותר 3,618 ₪
הורה עם 3 ילדים 9 עד 13 2,068 ₪
14 עד 17 3,101 ₪
18 או יותר 4,135 ₪
הורה עם 4 ילדים או יותר 9 עד 13 2,585 ₪
14 עד 17 3,877 ₪
18 או יותר 5,169 ₪
סכום דמי המחיה כאשר המרחק למקום הלימודים עולה על 40 ק"מ
מצב משפחתי מספר שעות הלימוד השבועיות (מינימום 8) סכום דמי המחיה (נכון ל-2024)
הורה ללא ילדים 8 עד 11 1,293 ₪
12 עד 15 1,939 ₪
16 או יותר 2,585 ₪
הורה עם ילד אחד 8 עד 11 1,551 ₪
12 עד 15 2,326 ₪
16 או יותר 3,101 ₪
הורה עם שני ילדים 8 עד 11 1,809 ₪
12 עד 15 2,714 ₪
16 או יותר 3,618 ₪
הורה עם 3 ילדים 8 עד 11 2,068 ₪
12 עד 15 3,101 ₪
16 או יותר 4,135 ₪
הורה עם 4 ילדים או יותר 8 עד 11 2,585 ₪
12 עד 15 3,877 ₪
16 או יותר 5,169 ₪

חשוב לדעת

 • מי שעונים על תנאי הזכאות ונרשמו ללימודים לפני שהגישו את התביעה לשיקום מקצועי, רשאים לפנות לפקיד השיקום לבדיקת זכאותם.
 • עם זאת, המוסד לביטוח לאומי אינו מחויב לאשר את הלימודים במקרים אלה ולכן מומלץ להגיש את התביעה לפני ההרשמה ללימודים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים