הקדמה:

הורים לילד שקיבל גמלת ילד נכה ונפטר (אחרי ה-31.12.2017), עשויים להיות זכאים לשיקום תעסוקתי הכולל אבחון תעסוקתי, הכנה ללימודים ועבודה, סיוע במימון לימודים והוצאות נלוות ובשילוב בעבודה
במהלך התכנית ישלם המוסד לביטוח לאומי גם דמי מחיה בסכום של 25%-50% מהשכר הממוצע במשק, בהתאם לתנאים
למידע נוסף ראו סעיף 222ב1 לחוק הביטוח הלאומי

טפסים

הערת עריכה
נעשו שינויים בערך לפי הערות של נורית יעקובוביץ מביטוח לאומי במייל שהתקבל אצלי מיום 26.11.2020
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 12:15, 29 בנובמבר 2020 (IST)

מבוטחים שילדם נפטר ולפני הפטירה שולמה לו גמלת ילד נכה, עשויים להיות זכאים להכשרה מקצועית, כולל דמי מחיה והוצאות אבחון.

 • מטרת השיקום המקצועי היא השתלבות בעבודה בשוק הפתוח בעזרת הקניית מקצוע מתאים וסיוע בשילוב בעבודה.
 • תכנית השיקום נבנית על-פי התאמה אישית ויכולת.
 • השירות ניתן על-ידי עובדים סוציאליים, בעלי הכשרה בתחום השיקום.
 • תכנית השיקום כוללת את הסיוע בהיבטים הבאים:
  • אבחון תעסוקתי, ליווי ייעוץ בבחירת מקצוע.
  • תכניות טרום הכשרה כגון סדנאות לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות, מכינות לימודיות והכנה להשתלבות בעבודה ולימודים בעבודה.
  • סיוע במימון לימודים ורכישת מקצוע, ניתן ללמוד במגוון מוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  • סיוע במציאה והשתלבות במקום העבודה.

מי זכאי?

 • הורים לילד שקיבל גמלת ילד נכה ונפטר, ומתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
  • הילד נפטר אחרי ה-31.12.2017.
  • הם חסרי מקצוע או אינם יכולים להתפרנס ממקצועם או זקוקים להסבה מקצועית בעקבות הפטירה.
  • הם אינם זכאים להכשרה מקצועית על-פי חוק אחר.
  • הם מתאימים להכשרה מקצועית לדעת פקיד השיקום.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש טופס תביעה לשיקום מקצועי ולצרף תעודות ואישורים המעידים על השכלתו של התובע, הכשרות מקצועיות שעבר וניסיונו בעבודה.
 • ניתן למלא את התביעה על גבי טופס מקוון, ולהגיש באחת מהדרכים הבאות:
  • למלא ולשלוח את הטופס באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי (ניתן לצרף לטופס קבצים שגודלם המצטבר הינו עד 10MB).
  • להוריד טופס תביעה, להדפיס ולמלא באופן ידני, להדפיס ולשלוח את הטופס והמסמכים למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים (בדואר, בפקס, או בהגעה לסניף).
 • מומלץ להגיש את התביעה באופן מקוון.
 • לאחר קבלת התביעה במחלקת השיקום, הפונה יוזמן לפגישה במחלקת השיקום לצורך בחינת זכאותו.
 • אם הפונה יימצא לשיקום מקצועי, פקיד השיקום של המוסד לביטוח לאומי ייעץ לפונה בבחירת מסלול לימודים ותעסוקה, לאחר מפגש בו יעמוד על שאיפות הפונה, כישוריו ומגבלותיו. במידת הצורך, יתייעץ פקיד השיקום גם עם רופאים, פסיכולוגים ומומחי שיקום אחרים.
 • פקיד השיקום יעזור לפונה לבחור מקצוע שיש לו דרישה בשוק העבודה ואפשר ללמוד אותו בפרק זמן מוגדר. בתום תקופת הלימודים וההכשרה קיימת אפשרות לסייע בהשמה בעבודה.
 • לפגישת ייעוץ עם פקיד שיקום, ניתן ליצור קשר בדרכים הבאות:
  • בטל' 02-6463488 (נתב טלפוני למחלקות השיקום בסניפים ברחבי הארץ).
  • הזמנת תור בטל' *6050.
  • זימון תור לשיקום דרך אתר המוסד לביטוח לאומי.
 • חשוב לדעת: אם הבקשה למימון סיוע בלימודים הוגשה לאחר תחילת הלימודים ואושרה, המימון בדיעבד יכול להינתן רק עבור שנה אחת אחורה ממועד הגשת התביעה.

הסיוע הניתן במהלך הלימודים

 • הסיוע עשוי לכלול השתתפות וכיסוי הוצאות נוספות הנדרשות לצורך השתתפות בתכנית השיקום:
  • השתתפות בשכר לימוד (עד סכום שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי).
  • השתתפות בעלויות לימודים נוספות כגון ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר.
  • הוצאות נסיעה בהתאם לתעריפים של התחבורה הציבורית.
  • השתתפות בשכר דירה - אם מקום המגורים מרוחק יותר מ-40 ק"מ ממקום הלימודים, ייתכן שתהיה זכאות לסיוע בשכר דירה בהתאם לתקנות ולתנאים שנקבעו.
  • שירותי תמיכה והנגשה כגון תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות, חונכות ומלווה.

תשלום דמי מחיה

 • המשתתפים בתכנית השיקום יהיו זכאים בנוסף לתשלום דמי מחיה.
 • דמי מחיה משולמים בנוסף לקצבת השארים או התלויים, כאשר היקף הזכאות נקבע בהתאם למספר שעות הלימוד (מינימום 9 שעות בשבוע), מספר הילדים התלויים באלמן/ה והמרחק ממקום המגורים ללימודים.
 • סכום דמי המחיה המשולמים הוא בשיעור של 25%-50% מהשכר הממוצע במשק.

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח לאומי אינו מחויב לאשר את הלימודים במקרים אלה ולכן מומלץ להגיש את התביעה לפני ההרשמה ללימודים.
 • כאשר התביעה מוגשת לאחר תחילת הלימודים, הסיוע הכספי שיינתן בדיעבד יהיה לכל היותר אך ורק שנה אחורה מיום הגשת התביעה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים