הקדמה:

הורים לילד שקיבל גמלת ילד נכה ונפטר (אחרי ה-31.12.2017), עשויים להיות זכאים לשיקום תעסוקתי הכולל הוצאות אבחון וסיוע במימון לימודי תואר או מקצוע
בתקופת הלימודים ישולמו להורה דמי מחיה חודשיים בגובה 50% - 25% מהשכר הממוצע במשק
למידע נוסף ראו סעיף 222ב1 לחוק הביטוח הלאומי


מבוטחים שילדם נפטר ולפני הפטירה שולמה לו גמלת ילד נכה, עשויים להיות זכאים להכשרה מקצועית, כולל דמי מחיה והוצאות אבחון.

מי זכאי?

 • הורים לילד שקיבל גמלת ילד נכה ונפטר, ומתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
  • הילד נפטר אחרי ה-31.12.2017.
  • הם חסרי מקצוע או אינם יכולים להתפרנס ממקצועם.
  • הם זקוקים להסבה מקצועית בעקבות הפטירה.
  • הם אינם זכאים להכשרה מקצועית על-פי חוק אחר.
  • הם מתאימים להכשרה מקצועית לדעת פקיד השיקום.

תהליך מימוש הזכות

הגשת תביעה לשיקום מקצועי

 • יש להגיש תביעה לשיקום מקצועי ולצרף תעודות ואישורים המעידים על השכלתו של התובע, הכשרות מקצועיות שעבר ונסיונו בעבודה.
 • לשם כך יש לפנות עם המסמכים למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.

גיבוש קריירה תעסוקתית

 • מי שנמצא מתאים, יקבל מפקיד השיקום סיוע בבחירת מסלול לימודים ותעסוקה בהתאם לשאיפות ולכישורים האישיים.
 • במידת הצורך ניתן להתייעץ עם פסיכולוגים, רופאים ומומחי שיקום אחרים.
 • כדי להשתלב בהקדם בעולם העבודה, פקיד השיקום יעזור לבחור מקצוע שיש לו דרישה בשוק העבודה ואפשר ללמוד אותו בפרק זמן מוגדר.
 • משך הלימודים, אופיים ומקומם ייקבעו על-פי הכישורים ועל-פי סוג המקצוע שנבחר.
 • ניתן ללמוד את המקצוע במגוון מוסדות לימוד והכשרה המעניקים תעודה מקצועית או תואר אקדמי.
 • עם סיום הלימודים מקבלים סיוע במציאת עבודה. אגף השיקום בשיתוף עם חברות השמה נותנים ליווי ותמיכה לזכאים עד לקליטתם והשתלבותם במקום העבודה החדש.


תשלום דמי מחיה ותשלומים נוספים

 • בתקופת ההכשרה או הלימודים משלם המוסד לביטוח לאומי את התשלומים הבאים:

דמי מחיה

 • סכום דמי המחיה נקבע בהתאם למספר שעות הלימוד (מינימום 9 שעות בשבוע), מספר הילדים התלויים באלמן/ה והמרחק ממקום המגורים ללימודים.
 • הסכום החודשי נע בין 50% - 25% מהשכר הממוצע במשק.
 • דמי המחיה משולמים בכפוף לדיווח חתום של דוח נוכחות חודשי.

שכר לימוד, ציוד לימודי ושיעורי עזר

 • הלומדים זכאים להחזר של שכר לימוד, ספרים ומכשירי לימוד ושיעורי עזר בהתאם לצורך.

הוצאות נסיעה ולינה

 • החזר הוצאות הנסיעה ללימודים נעשה על-פי תעריפי התחבורה הציבורית.
 • אם מקום הלימודים מרוחק ממקום המגורים יותר מ-40 ק"מ והלימודים הם בתכנית מלאה, תיבדק האפשרות לסיוע בשכר דירה.
 • גובה ההשתתפות בהתאם לתקנות ולסכומים שנקבעו ובאישור מוקדם של פקיד השיקום.

שירותי תמיכה והנגשה

 • בעלי נכויות קשות המגבילות את נגישותם ללימודים, זכאים לשירותי הנגשה ותמיכה שנועדו להקל את תהליכי הלמידה (כגון תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות).


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים