אסיר משוחרר שהוכרה לו על-ידי המוסד לביטוח לאומי נכות בשיעור 20% לפחות, עשוי להיות זכאי לשיקום מקצועי הכולל סיוע במימון לימודי תואר או מקצוע


מטרת השיקום המקצועי לאסיר המשוחרר הנכה היא לסייע לו לרכוש יכולת תעסוקה המתאימה למצבו הגופני, ובנוסף להתפרנס ולפרנס בכוחות עצמו.

מי זכאי?

  • אסיר משוחרר שהוכרה לו נכות של 20% לפחות על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים