אזרחים ותיקים שמתגוררים בבית אבות זכאים לקבל שירותים רפואיים מטעם בית האבות
השירותים ניתנים בנוסף לשירותים שהדיירים זכאים לקבל מטעם קופת החולים
לדיירים שמאושפזים בבית חולים יישמר המקום בבית האבות למשך 3 חודשים לפחות


אזרחים ותיקים שמתגוררים בבית אבות זכאים לקבל שירותים רפואיים מטעם בית האבות.

 • הנהלת הבית אחראית שיינתנו לדיירים שירותי הבריאות הבאים:
  • טיפול רפואי שוטף על ידי רופא הבית.
  • שירות עזרה ראשונה זמין 24 שעות ביממה. השירות יינתן על ידי עובד שעבר קורס עזרה ראשונה.
  • שירותי סיעוד וחלוקת תרופות.
  • טיפול אישי והיגיינה לדיירים הזקוקים לכך.
  • טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק במעון או בקהילה, על פי הפניית רופא המעון.
  • טיפול על ידי מומחים בקהילה לפי הפניית רופא הבית.
  • בדיקות רפואיות תקופתיות.
  • עזרים רפואיים לפי הצורך.

מי זכאי?

 • אזרחים ותיקים המתגוררים בבתי אבות שמפוקחים על ידי משרד הרווחה.

תהליך מימוש הזכות

 • עם הכניסה של הדיירים לבית האבות תיקבע להם תוכנית טיפולית-סיעודית.
 • צוות הבית ינהל רשומה רפואית לכל דייר/ת שיתועדו בה כל הפעולות הרפואיות שהתבצעו (הטיפולים, הבדיקות, ההמלצות, ההחלטות וכו').
 • בכל שינוי משמעותי במצב הרפואי של הדייר/ת בית האבות מחויב לעדכן את המשפחה או האפוטרופוס.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים