הקדמה:

שירות מילואים חצי יומי הוא שירות מילואים המתחיל לאחר השעה 16:00 ונמשך עד 6 שעות (כולל זמני נסיעה).
חייל שהגיע לשמ"פ חצי יומי אחרי יום עבודה והכנסתו לא נפגעה עקב השירות, עדיין יהיה זכאי לתגמול

סעיף 34(1)(ב) לחוק שירות המילואים קובע כי שירות מילואים פעיל חצי יומי (שמ"פ חצי יומי) הוא שירות מילואים המתחיל לאחר השעה 16:00 ונמשך עד 6 שעות, כולל זמני הנסיעה ממקום המגורים העיקרי אל מקום השירות וחזרה.

  • בהתאם לאיגרת ראש עתכ"א מילואים ניתן לזמן חייל מילואים לשירות מילואים חצי יומי רק אם המרחק ממקום מגוריו למקום ההתייצבות אינו עולה על 100 ק"מ.
  • גם חייל שהגיע לשמ"פ חצי יומי אחרי יום עבודה והכנסתו לא נפגעה עקב השירות, יהיה זכאי לקבלת תגמול מהמוסד לביטוח לאומי.
  • על-פי סעיף 34(2) לחוק שירות המילואים, שיעור התגמול בגין שמ"פ חצי יומי הוא מחצית מהתגמול המשולם עבור יום מילואים רגיל.

חשוב לדעת

  • לא ניתן לזמן לשירות מילואים חצי יומי בצו חירום (צו 8).

חקיקה ונהלים