קיימת הגבלה על ימי שמ"פ במהלך תקופה של 3 שנים רצופות
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל
  • תקופת שירות המילואים של חייל במהלך שלוש שנים רצופות לא תעלה על מספר ימים מסוים, בהתאם לדרגתו:
    • חוגר: חייל שאינו קצין וממלא תפקיד שאינו פיקודי – עד 54 ימים.
    • מש"ק: חייל שאינו קצין וממלא תפקיד פיקודי – עד 70 ימים.
    • קצין: עד 84 ימים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים