הקדמה:

סעיף 7 לחוק שירות המילואים קובע הגבלה על ימי שמ"פ במהלך תקופה של 3 שנים רצופות
למידע נוסף ראו באתר מילואים של אכ"א

חקיקה ונהלים