הקדמה:

מספר ימי השמ"פ בשנה לא יעלה על 42 ימים, למעט מקרים מיוחדים
חייל מילואים ייקרא לשירות מילואים שלוש פעמים בשנה, לכל היותר, למעט שירות למטרות ארגון וניהול כוח אדם
 • ניתן לזמן חייל לשמ"פ עד 42 ימים בשנה לכל היותר.
 • חייל מילואים ייקרא לשירות מילואים שלוש פעמים בשנה, לכל היותר, למעט שירות למטרות ארגון וניהול כוח אדם.
 • שר הביטחון יכול להאריך בצו את מספר הימים האמורים, עד למשך של 108 בימים.

משך שמ"פ שנתי מירבי בשנה

אוכלוסיה שירות מילואים פעיל שנתי שירות מילואים פעיל תלת-שנתי המשך טיפול
קצין 42 ימים 84 ימים
מפקד שאינו קצין (מש"ק) 42 ימים 70 ימים
חוגר 42 ימים 54 ימים
 • רצף שירות המילואים הפעיל לא יעלה על 36 ימים לכלל המטרות (למעט תעסוקה מבצעית).
 • רצף שירות המילואים הפעיל לא יעלה על 25 ימים לתעסוקה מבצעית.
 • ראש אכ"א יכול לאשר הארכת רצף השמ"פ, לפרטים נוספים ראו מידעון למשרתי המילואים לשנת 2015.

שוטרים, סוהרים, כבאי אש, אנשי משמר הגבול, אנשי משמר הכנסת ואזרחים עובדי צה"ל

 • שוטרים, סוהרים, כבאי אש, אנשי משמר הגבול, אנשי משמר הכנסת ואזרחים עובדי צה"ל (שאינם מוצבים ביחידה קרבית) - 14 ימים בתוספת יום שירות חד-יומי נוסף.

תלמידי מכינה וסטודנטים

 • תלמידי מכינה וכן לסטודנטים לווטרינריה בשנת הלימודים הרביעית - 12 ימי מילואים בשנת לימודים אקדמית.
 • ליתר מגמות הלימוד - 21 ימי מילואים בשנת לימודים אקדמאית.
 • חייל מילואים שהינו סטודנט לא ייקרא לשירות מילואים פעיל שמשכו ארבעה ימים ומעלה יותר מפעם אחת במהלך סמסטר.
 • התנדבות לשירות מילואים מעבר לתקופות נוספות ייעשה באישור הגורם המוסמך, לפרטים נוספים ראו מידעון למשרתי המילואים לשנת 2015.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים