מספר ימי השמ"פ בשנה לא יעלה על 42 ימים, למעט מקרים מיוחדים
חייל מילואים ייקרא לשירות מילואים 3 פעמים בשנה, לכל היותר, למעט שירות למטרות ארגון וניהול כוח אדם
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל

ניתן לזמן חייל לשמ"פ עד 42 ימים בשנה לכל היותר.

 • חייל מילואים ייקרא לשירות מילואים שלוש פעמים בשנה, לכל היותר, למעט שירות למטרות ארגון וניהול כוח אדם.
 • שר הביטחון יכול להאריך בצו את מספר הימים האמורים, עד למשך של 108 בימים.

משך שמ"פ שנתי מירבי בשנה

אוכלוסייה שירות מילואים פעיל שנתי שירות מילואים פעיל תלת-שנתי המשך טיפול
קצין 42 ימים 84 ימים
מפקד שאינו קצין (מש"ק) 42 ימים 70 ימים
חוגר 42 ימים 54 ימים
 • רצף שירות המילואים הפעיל לא יעלה על 36 ימים לכלל המטרות (למעט תעסוקה מבצעית).
 • רצף שירות המילואים הפעיל לא יעלה על 25 ימים לתעסוקה מבצעית.
 • ראש אכ"א יכול לאשר את הארכת רצף השמ"פ.
 • התנדבות לשירות מילואים לתקופות נוספות מעבר לשירות השנתי או התלת-שנתי המותר תיעשה באישור הגורם המוסמך. לפרטים נוספים ראו אתר המילואים של צה"ל.

שוטרים, סוהרים, כבאי אש, אנשי משמר הגבול, אנשי משמר הכנסת ואזרחים עובדי צה"ל

 • שוטרים, סוהרים, כבאי אש, אנשי משמר הגבול, אנשי משמר הכנסת ואזרחים עובדי צה"ל (שאינם מוצבים ביחידה קרבית) - 14 ימים בתוספת יום שירות חד-יומי נוסף.

תלמידי מכינה וסטודנטים

 • תלמידי מכינה וכן סטודנטים לווטרינריה בשנת הלימודים הרביעית - 12 ימי מילואים בשנת לימודים אקדמית.
 • ליתר מגמות הלימוד - 21 ימי מילואים בשנת לימודים אקדמאית.
 • סטודנט לא ייקרא לשירות מילואים פעיל שנמשך 4 ימים ומעלה יותר מפעם אחת במהלך סמסטר.

חישוב תקופת שמ"פ שהתחילה בשנה קאלנדרית אחת ומסתיימת בשנה הקאלנדרית הבאה

 • תקופת השירות עד ה-31.12 (כולל) - תיחשב במשך השירות של השנה היוצאת.
 • שאר התקופה החל מה-01.01 (כולל) - תיחשב במשך השירות של השנה העוקבת.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים