הקדמה:

בהרבה מקרים נדרש לאחסן את גופת הנפטר בקירור כמה ימים עד למועד הלוויה
ככלל, השירות ניתן ללא תשלום בבתי החולים ובחברת הקבורה ביום הראשון של האחסון (בסופי שבוע ובחגים למשך יומיים)
לפי תעריף משרד הבריאות כל יום אחסון נוסף בקירור (מעבר ליום או היומיים הראשונים) בחברת הקבורה יחויב ב-393 ₪ (נכון למאי 2019)


במקרה שהנפטר מת בבית חולים או במוסד בו יש חדר קירור לשמירת נפטרים:

 • שמירת הגופה בקירור בבית החולים או במוסד עד למועד הלוויה היא ללא תשלום.
 • אם הגופה נשמרה במוסד גריאטרי, והמשפחה ביקשה לעכב את הקבורה ביותר מ-48 שעות (יומיים) משעת התחלת העבודה בחברת הקבורה, תחל המשפחה לשאת בעלויות שמירת הגופה בקירור במוסד.


במקרה שהנפטר מת בבית או כשאין במוסד בו אירעה הפטירה חדר קירור לשמירת נפטרים עד למועד ההלוויה:

 • במקרה בו הנפטר מת בבית או מחוץ לבית חולים כלשהו, והמשפחה מבקשת להעביר את גופתו לשמירה בקירור, תישא המשפחה בעלויות האחסון בקירור בהתאם לאמור להלן:
  • במקרה שגופת הנפטר הועברה לחברת הקבורה בימי חול (א' - ה'), יום הקירור הראשון בחדר קירור של החברה הוא בחינם וכל יום נוסף יעלה 383 ₪ (נכון לאפריל 2018).
  • במקרה שגופת הנפטר הועברה לחברת הקבורה בימים שישי או שבת (או ערב חג וחג), שני ימי הקירור הראשונים בחדר קירור של החברה יהיו בחינם וכל יום נוסף יעלה 383 ₪ (נכון לאפריל 2018).
 • במקרה שהפטירה אירעה במוסד גריאטרי או פסיכיאטרי, ולא קיים במוסד חדר קירור לשמירת הגופה, תועבר הגופה לבית חולים ציבורי לשמירה בקירור, אותו מוסד בו נפטר האדם יישא בעלויות ההעברה ושמירת הגופה בקירור.
  • במקרה שהגופה הועברה לבית חולים ציבורי ממוסד גריאטרי, והמשפחה ביקשה לעכב את הקבורה ביותר מ-48 שעות (יומיים) משעת התחלת העבודה בחברת הקבורה, תחל המשפחה לשאת בעלויות שמירת הגופה בקירור בבית החולים.
 • לפרטים נוספים ראו אתר מחשבון בנושא דמי קבורה באתר המוסד לביטוח לאומי, [http://www.kadisha.org/information/burial-services-with-payment/ חברה קדישא וכן ראו תעריפון משרד הבריאות המתעדכן מעת לעת.

מי זכאי?

 • משפחות הנפטרים

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 • חברת הקבורה מחוייבת כחלק מהשירות להעביר את הנפטר ממקום הפטירה לשמירה בקירור לפני יום הלוויה, אם מתקיימים התנאים הבאים:
  • היישוב שבו הייתה הפטירה והיישוב שבו נמצא בית העלמין נמצאים בתחום הרשות המקומית שבה פועלת חברת הקבורה.
  • הובלה בשעות העבודה הרגילות (בימים א-ה בשעות 08:00-16:00, ובימי ו' וערבי חג בשעות 08:00-16:00) תיעשה ללא תשלום, כאשר החל מיום 01.12.2017, הובלת גופת הנפטר לשמירה בקירור לאחר שעות העבודה הרגילות תהיה גם היא ללא תשלום.
  • הובלה בשעות העבודה הרגילות תיעשה על ידי חברת הקבורה, והובלה שלא בשעות העבודה הרגילות (כולל בשבתות וחגים) מתבצעת באמצעות פנייה למוקד פינוי נפטרים של המשרד לשירותי דת שמספרו *0120 .
  • שימו לב: הביטוח הלאומי אינו מחזיר תשלומים לקרובי משפחה שטיפלו בהעברת נפטר לשמירה בקירור באופן פרטי, שלא באמצעות המוקד לפינוי נפטרים.
 • למידע נוסף ראו אתר המוסד לביטוח לאומי וחוברת מידע למשפחת הנפטר של חברה קדישא.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים