הקדמה:

בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה עם ירידה בשמיעה של 50 dB ומעלה באוזן הטובה זכאים לשירותי תרגום


בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה עם ירידה בשמיעה של 50 dB ומעלה באוזן הטובה זכאים לשירותי תרגום.

  • שירותי התרגום ניתנים על ידי אנשי מקצוע, בוגרי קורס מתורגמנות לשפה שבה שולט האדם העיוור ולקוי השמיעה.
  • בעת פעילויות משותפות לציבור של אנשים עם חירשות ועם עיוורון, ניתן להיעזר במעתיק סימנים ובמתורגמן אחד לקבוצה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

תודות