חירשים וכבדי שמיעה מגיל 12 ומעלה זכאים, בהתאם לתנאים, לשירותי תרגום ותמלול
חירשים וכבדי שמיעה שהם בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה זכאים לקבל גם שירותי העתקת סימנים
ראו שירותי תרגום ושירותי תמלול באתר משרד הרווחה


חירשים וכבדי שמיעה זכאים, בהתאם לתנאים שיפורטו, למימון שירותי תרגום ושירותי תמלול כדי לסייע להם בתפקוד היומיומי בכל תחומי החיים (בשירותי בריאות, חינוך, רווחה, תעסוקה, תרבות ופנאי).

 • השירותים הממומנים כוללים:
  • תרגום משפת הסימנים ותרגום לשפת הסימנים. השירות ניתן בעיקר באמצעות מתורגמן שמוזמן למקום התרגום, אך קיימת גם אפשרות במקרים מסוימים להזמין תרגום מרחוק באמצעות אפליקציה.
  • שירות תמלול - הקלדת הנאמר, בזמן אמת, על גבי מחשב (נייח או נייד) כך שניתן לקרוא את הנאמר מתוך המסך או ממקרן.
  • העתקת סימנים - העברת מידע ממתורגמן לשפת סימנים לאדם עם לקות שמיעה שהוא גם בעל תעודת עיוור / לקוי ראייה, בדרכי תקשורת המתאימות לו. שירות זה ניתן בזמן פעילות קבוצתית.
שימו לב
 • במקומות שניתן בהם שירות לציבור, חובה על נותן השירות להנגיש למקבלי השירות שהם חירשים וכבדי שמיעה את המידע הנמסר להם, שלא במסגרת שעות התרגום או התמלול המפורטות בדף זה.
 • כמו כן, מטופלים חירשים וכבדי שמיעה ומי שמטפלים בהם יכולים לקבל שירותי תרגום מרחוק במהלך הטיפול. למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות.
 • מומלץ לשמור את שעות התרגום והתמלול האישיות לשאר המקרים, שבהם לא זכאים לקבל את ההנגשה מנותן שירות ציבורי.

מי זכאי?

 • חירשים וכבדי שמיעה בני 12 ומעלה, בהתאם לטבלה הבאה:
מי זכאי מספר שעות תרגום/תמלול בשנה
בעלי ירידה בשמיעה של 70 דציבל ומעלה באוזן הטובה 70
בעלי ירידה בשמיעה של 69.9 - 50 דציבל באוזן הטובה 16
עולים חדשים עם ירידה בשמיעה של 69.9 - 50 דציבל באוזן הטובה 32
בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה עם ירידה בשמיעה של 70 דציבל ומעלה באוזן הטובה 90 (כולל שעות העתקת סימנים)
בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה עם ירידה בשמיעה של 69.9 - 50 דציבל באוזן הטובה 32 (כולל שעות העתקת סימנים)

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים, ולבקש שירותי תמיכה בתקשורת.
 • הבקשה תועבר למטה משרד הרווחה, שידון לגבי זכאותו של הפונה.
 • למי שיימצא זכאי לשעות תרגום או תמלול, יוחלט מה מספר השעות השנתיות שהוא זכאי להן.
 • ההחלטה תועבר לפונה באמצעות העו"ס במחלקה לשירותים חברתיים.
 • מי שאושרה לו הזכאות, יוכל לפנות ישירות לאגודת החרשים בישראל המספק את השירות - ראו פרטי יצירת קשר באתר הארגון.
 • יש להזמין את שירותי התרגום או התמלול שבוע מראש ולציין מקום, תאריך ושעה, ומטרת התרגום/התמלול.

תוספת שעות תרגום

 • מי שזקוקים לשעות תרגום נוספות יכולים למלא ולשלוח טופס בקשה מקוון לתוספת שעות תרגום.
 • את הבקשה יכולים לשלוח עבורם גם אנשי מקצוע (למשל העו"סים המטפלים, גורמים רפואיים או חינוכיים ומתורגמנים בשפת הסימנים).
 • יש לצרף לטופס מסמכים רלוונטיים בהתאם לסיבת הבקשה.
דוגמה
מסמכים רפואיים, דוח חינוכי, אסמכתה להליך טיפולי, תוכנית לימודים, אישור הרשמה ללימודים, אישור מעסיק, אסמכתה להליך משפטי, תוכנית טיול או אירוע, מכתב מעו"ס וכו'.

פנייה לוועדה המייעצת בבעיות אתיקה

 • במשרד הרווחה פועלת הוועדה המייעצת לקוד האתיקה לתרגום שפת הסימנים הישראלית. בוועדה חברים נציגי אגף השיקום, משרד החינוך, ארגוני החירשים, מתורגמנים והמוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן לפנות אל הוועדה בכל סוגיה או תלונה הקשורה לשירותי התרגום לשפת הסימנים, באמצעות טופס פנייה לוועדה המייעצת (הטופס מופיע בתחתית המסך בסעיף טפסים) - פרטים בגוף הטופס.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים