הקדמה:

תביעות של חיילים בשירות קבע שהתגלתה אצלם מחלה שאינה מחלת שירות מוגשות כיום למוסד לביטוח לאומי (במקום למשרד הביטחון)
כמו כן, חיילי קבע שנפגעו בפעילות שאינה מבצעית צריכים להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, במקום למשרד הביטחון
למידע נוסף ראו פרק י"ג1 לחוק הביטוח הלאומי

חיילים המשרתים בצבא קבע שהתגלתה אצלם מחלה שאינה מחלת שירות ועדיין לא הגישו תביעה לאגף השיקום במשרד הביטחון, צריכים להגיש לאגף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי תביעה להכרה במחלת מקצוע או בליקוי רפואי (במקום תביעה למשרד הביטחון).

 • תביעות לגבי מחלה שהיא מחלת שירות יש להמשיך ולהפנות למשרד הביטחון.
 • כמו כן, תביעות לגבי מחלה שהתגלתה לפני ה-01.01.2014 (גם אם אינה מחלת שירות) יש להמשיך ולהפנות למשרד הביטחון.
 • במקרה של הגשת תביעה בגין החמרת מחלה, יש להגיש אותה לגוף שהכיר לראשונה במחלה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חיילים המשרתים בצבא קבע, שאחרי ה-01.01.2014 התגלתה אצלם מחלה שאינה מחלת שירות (ראו הגדרה בהמשך) ולא הגישו תביעה למשרד הביטחון.
 • לחיילים שממשיכים בשירות קבע מייד בתום שירות החובה:
  • הזכאות להגיש תביעה למשרד הביטחון בגין מחלה שאינה מחלת שירות תימשך במהלך חצי השנה הראשונה שלהם בקבע.
  • לאחר חצי שנה בקבע יש להגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי.

הגדרת מחלת שירות

 • "מחלת שירות" מוגדרת כמחלה שנגרמה בעקבות אירוע או תנאי שירות שאופיים, מהותם ונסיבותיהם ייחודיים לשירות הצבאי, והיא אחת מאלה:

שלבי ההליך

חשוב לדעת

 • החל מה-27.04.2017, חיילי קבע שנפגעו במהלך השירות בפעילות שאינה מבצעית צריכים להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה להכרה בפגיעה בעבודה (במקום להגיש תביעה למשרד הביטחון).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים