הקדמה:

מחלת מקצוע היא מחלה שהמבוטח בביטוח לאומי חלה בה עקב עבודתו ואשר מופיעה ברשימת המחלות שבתקנות הביטוח הלאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מחלת מקצוע היא מחלה שנקבעה ככזו בתקנות הביטוח הלאומי, והעובד חלה בה כשהיתה קבועה כמחלת מקצוע, עקב עבודתו כשכיר או עקב עיסוקו כעובד עצמאי.

  • המחלה תיחשב לעובד כמחלת מקצוע אם היא נגרמה לו באופן ישיר בשל חשיפה לחומרים או לסביבה, כחלק מתנאי העבודה.
דוגמה
עובד שנחשף תדיר לאסבסט כחלק מעבודתו וכתוצאה מכך לקה בסרטן ריאה, עשוי להיות מוכר כמי שלקה במחלת מקצוע.

חשוב לדעת

  • פגיעות גופניות שנגרמו כתוצאה מפעולות חוזרות ונשנות במהלך העבודה, ואינן מוגדרות בחוק כמחלות מקצוע, עשויות להיות מוכרות כמיקרוטראומה.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים