הקדמה:

מחלת מקצוע היא מחלה שהמבוטח בביטוח לאומי חלה בה עקב עבודתו ואשר מופיעה ברשימת המחלות שבתקנות הביטוח הלאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מחלת מקצוע היא מחלה שנקבעה ככזו בתקנות, והעובד חלה בה כשהיתה קבועה כמחלת מקצוע, עקב עבודתו או עקב עיסוקו כעובד עצמאי.

  • מחלת מקצוע היא מחלה שנגרמה לאדם באופן ישיר בשל חשיפה לחומרים או לסביבה, כחלק מתנאי העבודה.
דוגמה
אדם אשר כחלק מעבודתו נחשף תדיר לאסבסט, וכתוצאה מכך לקה בסרטן ריאה, עשוי להיות מוכר כמי שלקה במחלת מקצוע

חשוב לדעת

  • פגיעות גופניות אשר נגרמו כתוצאה מפעולות חוזרות ונשנות במהלך העבודה, ואשר אינן מוגדרות בחוק כמחלות מקצוע, עשוי להיות מוכרות כמיקרוטראומה.
  • עובדים שנפגעו במהלך עבודתם זכאים לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימי ההיעדרות מהעבודה והוצאות הטיפול הרפואי.
  • במקרה של נכות כתוצאה מהפגיעה במהלך העבודה, זכאים העובדים לתשלום קצבת נכות.

פסקי דין

חקיקה ונהלים