מחלת מקצוע היא מחלה שמבוטחים בביטוח הלאומי חלו בה עקב עבודתם והיא מופיעה בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה)

מחלת מקצוע היא מחלה שעובדים חלו בה עקב עבודתם (כשכירים או כעצמאים) כאשר הייתה מוגדרת כמחלת מקצוע בתקנות הביטוח הלאומי.

  • המחלה תיחשב כמחלת מקצוע אם העובדים חלו בה באופן ישיר בגלל חשיפה לחומרים או לסביבה כחלק מתנאי העבודה.
דוגמה
עובד שנחשף לעיתים קרובות לאסבסט כחלק מעבודתו וכתוצאה מכך לקה בסרטן ריאה עשוי להיות מוכר כמי שלקה במחלת מקצוע.
  • תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) מפרטות את רשימת מחלות המקצוע, לאילו עובדים וסוגי עבודה הן מוגדרות כמחלות מקצוע ומאיזה תאריך הגדרתן בתוקף.
  • לרשימת מחלות המקצוע ראו בתוספת השנייה לתקנות.

זכויות עובדים שחלו במחלת מקצוע

  • מחלת מקצוע נחשבת לפגיעה בעבודה.
  • עובדים שלא מסוגלים לעבוד עקב פגיעה בעבודה זכאים לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימי ההיעדרות מהעבודה והוצאות הטיפול הרפואי.
  • מי שקיבלו דמי פגיעה ונקבעה להם נכות כתוצאה מהפגיעה עשויים להיות זכאים לתשלום קצבת נכות או מענק נכות.
  • התהליך לקבלת דמי פגיעה ולקביעת נכות מעבודה מפורט בתרשים הבא:

חשוב לדעת

  • נזק גופני שנגרם כתוצאה מפעולות חוזרות ונשנות במהלך העבודה ולא מוגדר בחוק כמחלת מקצוע עשוי להיות מוכר כמיקרוטראומה (שגם נחשבת לפגיעה בעבודה).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים