בית המשפט העליון קבע כי בתעודת לידה של תינוק שנולד לגבר טרנסג'נדר, שעבר תהליך של היריון ולידה, שמות ההורים יופיעו תחת השדות "הורה" ו"הורה" במקום "אם" ו"אב" (תעודת לידה א-מגדרית)
תעודת הלידה הא-מגדרית תונפק לאחר שנעשתה פנייה לוועדה הרב-מקצועית לבחינת מתן אישור על שינוי מגדר ללא ניתוח
התעודה הא-מגדרית תונפק ללא תלות בהכרעת הוועדה בשאלה האם המגדר של ההורה השתנה בעקבות ההיריון והלידה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:3148/18 ‏
תאריך:05.05.2021
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע

 • גבר טרנסג'נדר הוא אדם שזוהה כנקבה בלידתו אך מזדהה כגבר.
 • גברים טרנסג'נדרים יכולים להרשם כגברים במרשם האוכלוסין ולהוציא תעודת זהות בה תחת סעיף המין יופיע "זכר", גם מבלי שעברו ניתוח להתאמה מגדרית (שינוי מין).
 • יתכן מצב בו גבר טרנסג'נדר מסוגל להכנס להיריון וללדת משום שגופו מייצר ביציות ויש לו רחם.
 • בעבר, אחרי שגבר טרנסג'נדר עבר היריון ולידה, משרד הפנים שינה באופן אוטומטי את מינו בחזרה ל"נקבה" במרשם האוכלוסין. בנוסף, היולד נרשם תחת השדה "אם" בתעודת הלידה של התינוק.
 • מצב זה יצר בעיות אצל גברים טרנסגנ'דרים, שחשו חוסר מתאם בין המידע המוצהר עליהם ובין מי שהם באמת.

העתירה הראשונה

 • שני גברים טרנסג'נדרים (שאינם בזוגיות זה עם זה) עברו היריון ולידה. לאחר הלידות, הגברים גילו שרישומם במשרד הפנים שונה ל"נקבה" ושבתעודות הלידה של התינוקות שלהם, הם רשומים כ"אם".
 • השניים עתרו לשינוי הרישומים. בתגובה לעתירתם, משרד הפנים הציע מתווה כללי לגברים טרנסג'נדרים שעוברים היריון ולידה. על פי המתווה, על הגבר לפנות סמוך ללידתו לוועדה הרב-מקצועית לבחינת מתן אישור על שינוי מגדר ללא ניתוח בבקשה שתקבע כי ההיריון והלידה לא הובילו אצלו לשינוי מגדרי בחזרה לנקבה.
 • אם הוועדה תקבע זאת, אזי:
  • רישום הגבר במרשם האוכלוסין לא יוחלף מ"זכר" ל"נקבה".
  • הרישום בתעודת הלידה של התינוק ייעשה בטופס עם השדות "הורה" ו"הורה", במקום "אם" ו"אב". תעודה זו זכתה לכינוי: "תעודת לידה א-מגדרית".
 • בית המשפט אישר את המתווה שהציע משרד הפנים והוא יושם על שני העותרים. שניהם נרשמו כ"הורה" בתעודות הלידה של התינוקות ומינם במרשם האוכלוסין שונה בחזרה ל"זכר".
 • יחד עם זאת, הגברים החליטו להגיש עתירה נוספת, שעניינה הנוהג העקרוני במקרים של גבר טרנסג'נדר שעובר היריון ולידה.
 • למידע נוסף על העתירה הראשונה ראו גבר טרנסג'נדר שילד יוכל להישאר רשום כגבר במרשם האוכלוסין.

העתירה השנייה

 • בעתירה השנייה שהגישו הגברים הטרנסג'נדרים, הם ביקשו שישונה המתווה של משרד הפנים.
 • הגברים ביקשו שאחרי שגבר טרנסג'נדר שעבר היריון ולידה פונה לוועדה הרב-מקצועית, תונפק לתינוק תעודת לידה א-מגדרית גם מבלי שהוועדה מאשרת כי לא היה שינוי מגדרי.
 • משרד הפנים טען כי יש לדחות בקשה זו. לטענתו, קבלת הבקשה עלולה ליצור חוסר מיתאם בין הכתוב בתעודת הזהות של ההורה הטרנסג'נדר לכתוב בתעודת הלידה של התינוק. לוועדה הרב-מקצועית עדיין יש יכולת לשנות את רישום מינו של המבקש בחזרה ל"נקבה", מה שעלול להתנגש עם הנפקת תעודת לידה א-מגדרית לתינוק.

החלטת בית המשפט

 • בית המשפט העליון הסכים לדון במקרה זה, על אף שהוא תאורטי ולא קשור ספציפית לשני הגברים העותרים.
 • בית המשפט קיבל את העתירה. הוא קבע כי תעודת לידה א-מגדרית תונפק בכל מקרה שבו גבר טרנסג'נדר עבר היריון ולידה ופנה לוועדה הרב-מקצועית במהלך ההיריון או בסמוך לאחר הלידה, וזאת ללא קשר להכרעתה של הוועדה בשאלת שינוי המגדר של הטרנסג'נדר.

משמעות

 • תעודת לידה של תינוק שהגיע לעולם מהיריון ולידה של גבר טרנסג'נדר, תכלול את השדות "הורה" ו"הורה" במקום "אם" ו"אב".
 • במהלך ההיריון או סמוך ללידה, על הגבר הטרנסג'נדר לפנות לוועדה הרב-מקצועית לבחינת מתן אישור על שינוי מגדר ללא ניתוח בבקשה שתקבע כי מגדרו לא השתנה בעקבות ההיריון והלידה.
 • הוועדה עשויה לשלול את הבקשה ולאפשר שינוי סעיף המין בתעודת הזהות בחזרה ל"נקבה", אך גם במקרה כזה - תעודת הלידה הא-מגדרית תונפק לתינוק או לתינוקת.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.