מי שבידיו/ה תעודה רפואית המעידה על ניתוח להתאמה מגדרית (ניתוח לשינוי מין) או אישור על שינוי מגדר (שינוי מין) ללא ניתוח להתאמה מגדרית (ניתוח לשינוי מין) רשאי/ת לשנות את רישום המין במרשם האוכלוסין ובכל מסמך רשמי
מי שמינו/ה אינו תואם את המין הרשום במרשם האוכלוסין בשל טעות ברישום, רשאי/ת לשנות את הרישום אם בידיו/ה מסמך המעיד על מינו/ה - תעודת לידה, הדרכון שאתו נכנס/ה לארץ, או פס"ד הצהרתי של ביהמ"ש
שינוי רישום המין אינו כרוך בתשלום אגרה

מי שעבר/ה הליך התאמה מגדרית (הליך שינוי מין), או מי שמינו/ה אינו תואם את זה הרשום במרשם האוכלוסין בשל טעות ברישום, רשאי/ת לפנות למשרד הפנים בבקשה לשינוי סעיף המין במרשם האוכלוסין ובכל מסמך רשמי אחר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  1. טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין.
  2. תעודת זהות.
  3. דרכון ישראלי (אם יש).
  4. במקרה של שינוי מין - תעודה רפואית המעידה על ביצוע ניתוח להתאמה מגדרית (ניתוח לשינוי מין) או אישור על שינוי מגדר (שינוי מין) ללא ניתוח להתאמה מגדרית (ניתוח לשינוי מין).
  5. במקרה של טעות ברישום במרשם האוכלוסין - תעודת לידה או דרכון הכניסה לארץ המעידים על מינו/ה של המבקש/ת, או פסק דין הצהרתי של בית משפט המצהיר על מינו/ה של המבקש/ת.
  6. תמונה חזותית חדשה.
  7. במקרה שהפונה מבקש/ת לשנות גם את שמו/ה ולא רק את מינו/ה - הודעה על שינוי שם.
  • לפונה תונפק תעודת זהות חדשה, ובהתאם לדרישה יונפקו דרכון חדש ותעודה המעידה על שינוי השם.
טיפ
אם נתקלת בבעיה במימוש הזכות, ניתן לפנות אל המחלקה המשפטית של האגודה למען הלהט"ב ולקבל סיוע משפטי

חשוב לדעת

  • שינוי רישום סעיף המין אינו כרוך בתשלום.
  • אם במעמד שינוי רישום סעיף המין מתבצע גם שינוי השם, השינוי כרוך בתשלום אגרה (לפרטים נוספים ראו שינוי השם במרשם האוכלוסין).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות