הקדמה:

מי שבידיו/ה תעודה רפואית המעידה על ניתוח לשינוי מין או אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין רשאי/ת לשנות את רישום המין במרשם האוכלוסין ובכל מסמך רשמי
מי שמינו/ה אינו תואם את המין הרשום במרשם האוכלוסין בשל טעות ברישום, רשאי/ת לשנות את הרישום אם בידיו/ה מסמך המעיד על מינו/ה - תעודת לידה, הדרכון שאתו נכנס/ה לארץ, או פס"ד הצהרתי של ביהמ"ש
שינוי רישום המין אינו כרוך בתשלום אגרה

מי שעבר/ה הליך שינוי מין, או מי שמינו/ה אינו תואם את זה הרשום במרשם האוכלוסין בשל טעות ברישום, רשאי/ת לפנות למשרד הפנים בבקשה לשינוי סעיף המין במרשם האוכלוסין ובכל מסמך רשמי אחר.

מי זכאי?

 • מי ששינה/תה את מינו/ה ובידיו/ה תעודה רפואית המעידה על ניתוח לשינוי מין או אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין.
 • מי שבשל טעות ברישום, מינו/ה אינו זהה לזה הרשום במרשם האוכלוסין או במסמך רשמי כלשהו, ובידיו/ה תעודת לידה, הדרכון שאתו נכנס/ה לארץ, או פסק דין הצהרתי של בית משפט, המעידים על מינו/ה.

תהליך מימוש הזכות

 1. טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין.
 2. תעודת זהות.
 3. דרכון ישראלי (אם יש).
 4. במקרה של שינוי מין - תעודה רפואית המעידה על ביצוע ניתוח לשינוי מין או אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין.
 5. במקרה של טעות ברישום במרשם האוכלוסין - תעודת לידה או דרכון הכניסה לארץ המעידים על מינו/ה של המבקש/ת, או פסק דין הצהרתי של בית משפט המצהיר על מינו/ה של המבקש/ת.
 6. תמונה חזותית חדשה.
 7. במקרה שהפונה מבקש/ת לשנות גם את שמו/ה ולא רק את מינו/ה - הודעה על שינוי שם.
 • לפונה תונפק תעודת זהות חדשה, ובהתאם לדרישה יונפקו דרכון חדש ותעודה המעידה על שינוי השם.

חשוב לדעת

 • שינוי רישום סעיף המין אינו כרוך בתשלום.
 • אם במעמד שינוי רישום סעיף המין מתבצע גם שינוי השם, השינוי כרוך בתשלום אגרה (לפרטים נוספים ראו שינוי השם במרשם האוכלוסין).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות