טרנסג'נדרים המעוניינים לשנות את רישום המגדר במרשם האוכלוסין מבלי שעברו ניתוח להתאמה מגדרית (ניתוח לשינוי מין) יכולים לפנות לוועדה מיוחדת לקבלת אישור
ניתן לפנות אל הוועדה לראשונה רק לאחר גיל 16


טרנסג'נדרים המעוניינים לשנות את רישום המגדר במרשם האוכלוסין מבלי שעברו ניתוח להתאמה מגדרית (ניתוח לשינוי מין) יכולים לפנות לוועדה מיוחדת לקבלת אישור.

 • הוועדה תדון רק במקרים שבהם המבקשים פונים לצורך שינוי פרט המגדר במרשם האוכלוסין.
 • גיל המינימום לפנייה לוועדה ירד מ-18 ל-16, תחת סייגים מסויימים לפונים מתחת לגיל 18, שיפורטו בהמשך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • טרנסג'נדרים שמלאו להם 16 שנים לפחות ביום הפנייה הראשונה.

למי ואיך פונים

 • ניתן לפנות אל הוועדה הציבורית לבחינת מתן אישור על שינוי מגדר ללא ניתוח בדרכים הבאות:
  • בטלפון: 03-5302677 בימים א'-ה' בין השעות 08:30 - 12:30.
  • בדואר: הוועדה לבחינת מתן אישור על שינוי מגדר ללא ניתוח, המחלקה לכירורגיה פלסטית, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל השומר.

שלבי ההליך

 • הפנייה תועבר לוועדה המונה 3 מומחים: פסיכולוג קליני - יו"ר, פסיכיאטר ואנדוקרינולוג.
 • הפונים יזומנו לשיחה ראשונית עם מרכזת הוועדה ולאחר מכן לפגישות עם כל אחד מחברי הוועדה.
 • הוועדה תבצע אבחון, מעקב ותמיכה בתהליך שעוברים הפונים.
 • תתקיים לפחות פגישה אחת בנוכחות כל חברי הוועדה, שתדון בהליך ההתאמה מגדרית (הליך שינוי המין) של הפונים.
  • הפונים רשאים לצרף לפגישה מלווה מטעמם (איש מקצוע מהתחום או קרוב משפחה).
  • בנוסף למלווה, יוכל להשתתף בפגישה משקיף מטעם ארגון של קהילת הטרנסג'נדרים.
 • הוועדה רשאית לפנות לגורמים נוספים מסביבתפ של הפונים.
 • הפונים רשאים להציג בפני הוועדה כל מסמך, כולל חוות דעת של מומחה חיצוני.
 • הוועדה תשקול לתת אישור רק אם יתקיימו שני תנאים:
  1. לפונה יש עבר מוכח בזהות המגדרית המבוקשת לפחות 6 חודשים מיום הפנייה לוועדה.
  2. התקבלו חוות הדעת המקצועיות של כל חברי הוועדה.
 • סוגיית הצורך בנטילת הורמונים תבחן על פי המלצת חברי הוועדה. נטילת הורמונים לא תהיה תנאי סף למתן האישור.
 • עבור פונים שטרם מלאו להם 18, תדרש הסכמה מדעת לנטילת הורמונים, מצד הקטינים והוריהם או כל גורם אחר המוסמך לקבל החלטות רפואיות בעניינם.
 • במקרים של דחיית הבקשה, תנמק הוועדה בכתב את החלטתה.
 • אם תאושר הבקשה, הפונים יקבלו תעודה המעידה על התאמה מגדרית (שינוי מין), באמצעותה יוכלו לשנות את רישום המגדר במרשם האוכלוסין.
 • עבור פונים שטרם מלאו להם 18, עשויה להדרש הסכמת ההורים לפני שינוי הרישום במרשם האוכלוסין.
טיפ
אם נתקלת בבעיה במימוש הזכות, ניתן לפנות אל המחלקה המשפטית של האגודה למען הלהט"ב ולקבל סיוע משפטי
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים