הקדמה:

תכנית יתד - התכנית הלאומית לצעירים וצעירות במצבי סיכון מסייעת לבני 18 - 25 בתחומים השכלה, תעסוקה, דיור ועוד
למידע נוסף ראו באתר תכנית יתד


פרטים

עלות:
חינם
תחום ראשי:

תכנית יתד מציעה לצעירים וצעירות בני 18 עד 25 המתמודדים עם מצבי חיים מורכבים, ליווי אישי ומענים שונים בתחומים:

  • השכלה, תעסוקה ומיומנויות.
  • קיום פיזי, בריאות ומוגנות.
  • רווחה ובריאות רגשית.
  • השתייכות משפחתית וחברתית.
  • התכנית מעניקה לזכאים סיוע חומרי בשווי של עד 48 נקודות זיכוי בשנה (10,464 ש"ח בשנה, נכון ל-2021).

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

אופן קבלת השירות

עלות השירות

  • השירות אינו כרוך בתשלום.

הרחבות ופרסומים