הקדמה:

קטין יוחזק בבית מעצר לקטינים או באגף המופרד לחלוטין מעצירים בגירים
קטין הנמצא במעצר לאחר שהוגש נגדו כתב אישום זכאי להיות משולב בתכניות חינוך ובתכניות פנאי
קטין הנמצא במעצר זכאי לקבל מבקרים שהם בני משפחה בדרגה ראשונה, לשלוח להם ולקבל מהם מכתבים, ולקיים עימם קשר טלפוני
בתוך 24 שעות ממועד מעצרו, קטין הנתון במשמורת שירות בתי הסוהר זכאי לראיון עם עובד סוציאלי לצורך היכרות עמו ובחינת צרכיו במעצר


החוק קובע תנאים מיוחדים למעצר של קטינים.

מי זכאי?

 • קטינים עצורים בני 12 עד 18 שנים.

הפרדה בין קטינים ובגירים

 • יש להחזיק קטין עצור בבית מעצר לקטינים או באגף מופרד בבית מעצר כללי, בתנאי שאותו אגף יהיה מופרד לחלוטין מאגפים אחרים ומעצירים בגירים.
 • מותר להחזיק קטין בתחנת משטרה לצורך חקירה ובלבד שיוחזק בנפרד ולא יהיה מגע בינו לבין חשודים או עצירים בגירים.
 • יחד עם זאת, אם תחנת המשטרה נמצאת במקום ישוב בו יש בית מעצר לקטינים - אסור, להלין את הקטין בתחנת המשטרה אלא בבית המעצר.
 • אם החזקתו של קטין בתא מעצר יחד עם קטינים אחרים עלולה לסכן את גופו או נפשו של הקטין או את שלומם של הקטינים האחרים, רשאי הקצין האחראי להורות על החזקת הקטין בתא לבד. לקטין יש זכות להביע את עמדתו בעניין החזקתו בתא לבד.
 • למרות זאת, מותר להחזיק קטינה עצורה עם עצורה או אסירה שאינה קטינה, אם הקטינה הסכימה לכך והדבר הוא לטובתה. ההחלטה על החזקת קטינה עם מי שלא קטינה תובא לאישור בית המשפט בתוך 24 שעות ממועד תחילת ההחזקה.

הפרדה בין סוגי עצורים ואסירים

 • עצור (אדם שמוחזק במעצר, בטרם הוכרע דינו) יוחזק בנפרד מאסיר (אדם שנגזר עליו עונש מאסר).
 • עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום יוחזק בנפרד מעצורים שהוגש נגדם כתב אישום.
 • עצור במעצר ראשון יוחזק בנפרד ממי שכבר היו במעצר או במאסר, ככל שתנאי מקום המעצר מאפשרים זאת.
 • הפרדה זו חלה גם על עצורים בגירים וגם על עצורים קטינים.

תנאים פיזים במעצר

 • קטין עצור יוחזק בתנאים ההולמים את גילו ואת צרכיו ויינתנו לו שירותי חינוך ופנאי.
 • כמו כל עצור זכאי קטין לתנאים הבאים:
  • תנאי תברואה הולמים, לתנאים שיאפשרו לו לשמור על ניקיונו האישי, לטיפול רפואי הנדרש לשם שמירה על בריאותו ולתנאי השגחה מתאימים על פי דרישת רופא.
  • מיטה, מזרן ושמיכות לשימושו האישי, והחזקת חפצים אישיים.
  • מי שתייה וכן מזון בכמות ובהרכב המתאימים לשמירה על בריאותו.
  • תנאי תאורה ואוורור סבירים בתא.
  • הליכה יומית באוויר הפתוח, אם תנאי המקום מאפשרים זאת. זכות זו ניתנת להגבלה מטעמים של טובת החקירה או שמירה על שלומו של העצור.

קשר עם אנשי מקצוע וקרובים

 • קטין עצור הנתון במשמורת שירות בתי הסוהר זכאי לראיון עם עובד סוציאלי לצורך היכרות עמו ובחינת צרכיו במעצר, בתוך 24 שעות ממועד המעצר.
 • קטין הנמצא במעצר זכאי לקבל מבקרים שהם בני משפחה בדרגה ראשונה, לשלוח להם ולקבל מהם מכתבים, ולקיים עימם קשר טלפוני, אלא אם קיימות נסיבות שבגינן קיים חשש שזכויות אלה עלולות לפגוע בחקירה. בניגוד לבגירים, זכות זו חלה באופן אוטומטי גם לגבי קטינים עצורים שטרם הוגש נגדם כתב אישום.

תכניות חינוך ותכניות פנאי

 • קטין המוחזק במעצר לאחר שהוגש נגדו כתב אישום זכאי להיות משולב בתכניות חינוך ובתכניות פנאי, המותאמות לצרכיו הטיפוליים, לנתוניו, לכישוריו ליכולותיו ולמידת שיתוף הפעולה מצדו.
 • תכניות אלה יותאמו לקטין בהתבסס על חוות הדעת המקצועיות בעניינו ובכפוף למגבלות בית המעצר או בית הסוהר.
 • תכנית פנאי לקטינים יכללו פעילויות ספורט שונות בבית הסוהר או באגף שמוחזקים בו קטינים במאסר או במעצר.
 • מפקד בית המעצר או סגנו, רשאי להחליט כי קטין לא ישולב בתכנית חינוכית, בתכנית פנאי או בעבודה, אם מתקיימת אחת הסיבות הבאות:
  • חשש לשלומו של אדם.
  • ביטחון בית המעצר.
  • בריאות הקטין, ביטחונו ושלומו.
 • לקטין עומדת זכות להביע את דעתו בטרם תתקבל החלטה כי הוא לא ישולב בתכניות החינוך והפנאי.
 • אם התקבלה החלטה שהקטין לא ישולב בתכניות החינוך והפנאי, יש לבנות לקטין תכנית אישית המותאמת למגבלות.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המועצה הלאומית לשלום הילד קמפוס חרוב לילדים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים. 02-6780606
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר הקליניקה לזכויות ילדים ונוער באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים 02-5882554
אתר הקליניקה לייצוג נוער וצעירים במרכז הבינתחומי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת.ד. 167 הרצליה, 4610101
אתר מגן - אגודה להגנת ילדים רחוב הרקפת 50 ב' בית שמש 02-9999678
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת.ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים