תעודת זכאות המונפקת על-ידי משרד הבינוי והשיכון מהווה תנאי מקדמי לקבלת סיוע בדיור
תוקף תעודות הזכאות לקבלת משכנתא או לסיוע בשכר דירה הוא למשך שנה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון

תעודת זכאות היא מסמך המונפק על-ידי משרד הבינוי והשיכון ומאשר את הזכאות של מבקשי התעודה לסיוע בשכר דירה, דיור ציבורי, משכנתא ורכישת דירה בדיור הציבורי.

 • בתעודת הזכאות מפורטים:
  • סוג ודרגות הסיוע שמחזיק התעודה זכאי להן
  • התנאים והמגבלות שנקבעו למימוש הסיוע
  • התאריך שבו פג תוקף התעודה
 • תעודת הזכאות מונפקת על-ידי משרד הבינוי והשיכון לאחר שהפונים מגישים בקשה באחת מהחברות הנותנות שירותי סיוע בשכר דירה או, אם מדובר בזכאות למשכנתא, באחד מסניפי הבנקים למשכנתאות.
 • תוקף תעודות הזכאות לקבלת משכנתא או לסיוע בשכר דירה הוא למשך שנה.
 • הזכאות לדיור ציבורי תקפה למשך 4 שנים מיום הגשת הבקשה.
 • חידוש תוקף התעודה הוא באחריות בעל התעודה.

הליך הוצאת תעודת הזכאות

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.