חסרי דירה שמעוניינים לקבל משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון צריכים להוציא תעודת זכאות המפרטת את רמת הסיוע ואת תנאיו
תוקף תעודת הזכאות הוא שנה מיום הגשת הבקשה, וניתן להאריכו בסניף הבנק למשכנתאות
ההרשמה בבנק למשכנתאות כרוכה בעלות של 70 ₪
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון

ערך זה מפרט את השלבים בהוצאת תעודת זכאות למשכנתא, כולל התייחסות לאוכלוסיות שונות.

 • תעודת הזכאות היא המסמך המאשר את זכאות המבקשים לסיוע ומפרט את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.
 • התעודה משמשת אסמכתא לקבלת הסיוע מהבנק למשכנתאות, שאותו ניתן לקבל בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, ולאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמוגדרים כחסרי דירה.
 • להרחבות על אוכלוסיות הזכאים לסיוע ממשרד הבינוי והשיכון ראו בפורטל משכנתא.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות לאחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, להזדהות ולהירשם באמצעות המסמכים הדרושים.
 • לאחר מכן, יועברו הנתונים למשרד הבינוי והשיכון.

שלבי ההליך

 • לצורך הגשת הבקשה והוצאת תעודת הזכאות לסיוע ברכישת דירה, יש לצרף את המסמכים הבאים (רצוי לצרף גם צילום של המסמך):
 • עלות ההרשמה היא 70 ₪.
 • הבקשה תיבדק במשרד הבינוי והשיכון מול מאגרי המידע שבמשרד ובאמצעות חברות חקירה.
 • עם השלמת הליך ההרשמה, הבדיקה והאימות ינפיק המשרד תעודת זכאות שתועבר לבנק למשכנתאות שבו הוגשה הבקשה.
 • את המשכנתא ניתן יהיה לקבל בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, ולאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.
 • התעודה תהיה בתוקף למשך שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע.
 • ניתן להאריך את תוקף התעודה בסניף הבנק למשכנתאות.

מקרים שבהם יש לצרף מסמכים נוספים

 • נשואים או מי שנרשם לנישואין יצרפו תעודת נישואין או אישור על הרשמה לנישואין.
 • ידועים בציבור ימלאו טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור ויחתמו עליו בפני עורך דין.
  • אם בני הזוג מחזיקים בתעודת זוגיות מטעם ארגון "משפחה חדשה", או תעודת חיים משותפים מטעם ארגון "הויה", אין צורך לחתום על הטופס בפני עורך דין, אלא רק בפני מנהל הסניף.
  • במקרה זה יש להציג בפני מנהל הסניף את התעודה ואת העתק התצהיר שנחתם מול עורך הדין בארגון.
 • במקרה של היריון יש לצרף אישור ממוסד רפואי מוכר על היריון מחודש חמישי.
 • נכים יצרפו אישור נכות בציון סוג הגמלה, סוג הנכות (זמנית, יציבה או קבועה), אחוזי נכות, דרגת אי-כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
 • משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) יצרפו את המסמכים הבאים:
  • תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור.
  • מי שמקבל קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי יצרף אישור על קבלת הקצבה.
  • גרושים יצרפו תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין לפני הגירושין.
  • הנמצאים בהליכי גירושין יצרפו אישור מעודכן מן הרבנות על פתיחת תיק גירושין הפעיל שנה לפחות.
 • אלמנים יצרפו תעודת פטירה של בן או בת הזוג.
 • עולים יצרפו תעודת עולה.

ערעור

 • ניתן לערער על גובה הזכאות לסיוע ברכישת דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון. הערעור מועבר למשרד הבינוי והשיכון ונדון בוועדה המתאימה:
  1. ועדת אכלוס עליונה.
  2. הוועדה הציבורית לערעורים – הדנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.
 • את הערעור יש להגיש באמצעות סניף הבנק למשכנתאות, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה לקביעת זכאות חריגה:
  • מכתב בקשה מפורט ומנומק
  • אישורי הכנסה ודפי חשבון בנק לשישה חודשים אחרונים
  • למטופלים בשירותי הרווחה- דו"ח סוציאלי על תפקוד המשפחה
  • במידת הצורך- אישורים רפואיים התומכים בערעור
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

[קטגוריה:מנוע הזכויות]]