הקדמה:

זכאים לדיור ציבורי צריכים להוציא תעודת זכאות כתנאי לקבלת הדיור
הזכאות לדיור ציבורי היא למשך 4 שנים מיום הגשת הבקשה
הנפקת התעודה כרוכה בתשלום של 30 ש"ח (נכון לשנת 2021)
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון

התהליך לקבלת דירה בדיור הציבורי מורכב משלבים אלה:

המתנה לדירה בדיור הציבורי
תיתכן אפשרות לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה עבור דירה ששוכרים בזמן ההמתנה
במהלך מגוריהם בדיור הציבורי הדיירים זכאים לתיקון ליקויים שונים בדירה


 • ערך זה עוסק בשלב הראשון - הוצאת תעודת הזכאות לדיור הציבורי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

הגשת הבקשה

מסמכים שיש לצרף לבקשה

 • יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:
 1. מכתב הסבר המפרט ומנמק את הבקשה (ראו דוגמה למכתב).
 2. תעודת זהות + צילום נאמן למקור (כולל הספח).
 3. תעודת זהות של ילדים עד גיל 21 הגרים עם מגיש/ת הבקשה לדיור ציבורי.
 4. תעודת נישואין מהרבנות או מבית הדין השרעי או אישור ממשרד הפנים הכולל תאריך נישואין.
 5. אם יש למגיש/ת הבקשה אחים או אחיות (ניתן לכלול אחים/אחיות חורגים מאב/אם משותפים), יש לצרף גם אחד מהמסמכים הבאים:
  • צילום תעודות הזהות של כל האחים והאחיות של מגיש/ת הבקשה הכולל את מספר הזהות שלהם, שמם וכתובתם
  • צילום תעודת הזהות של האב או האם בו רשומים כל האחים והאחיות (כולל מגיש/ת הבקשה)
  • תצהיר המכיל את פרטי האחים או האחיות.
 6. אם יש למגיש/ת הבקשה אח/ות שנפטר/ה, יש לצרף גם אחד מהמסמכים הבאים:
  • תעודת פטירה של האח/ות שנפטר/ה.
  • תמצית מרשם אוכלוסין של האח/ות שנפטר/ה.
  • אם אין אפשרות להמציא את אחד מהמסמכים הללו, יש למלא את כל הפרטים בתצהיר על פרטי אחים ואחיות.
 7. אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי או אזרחי (לשני בני הזוג, אם יש) או אישור על פטור/דחיה משירות, מאחד הגורמים הבאים:
  • אישור על שירות או פטור/דחיה משירות בצה"ל. ניתן להוציא אישור על השירות הצבאי באמצעות אתר אכ"א. באישור צריכים להיות הפרטים הבאים: שם, מספר זהות, מספר אישי, תקופת השירות מתאריך עד תאריך וכן פירוט תקופת השירות בשנים, חודשים וימים.
  • אישור על שירות לאומי, מאחד מהגופים הבאים - האגודה להתנדבות בעם ישראל, האגודה להתנדבות בישראל, עמינדב- אגודה תורנית להתנדבות, המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, עיריית ירושלים, שלומית - בדרך, שלהבת, בת עמי, משרד הבטחון, משרד החינוך.
 8. הכנסות -
  • שכר עבודה: מי שמתקיים משכר עבודה יצרף 6 תלושי שכר אחרונים ותדפיסי עו"ש מהבנק עבור 6 חודשים אחרונים.
  • גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה): מי שמתקיים מגמלת הבטחת הכנסה/השלמת הכנסה יצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה ב24 החודשים האחרונים.
 9. כל מסמך התומך בבקשה (כגון: דוח/מכתב מעובדת סוציאלית, ממחלקת הרווחה וכו').

מקרים שבהם יש לצרף מסמכים נוספים

 • הריון: יש לצרף אישור ממוסד רפואי מוכר על הריון בשבוע 22 (חודש חמישי) ומעלה.
 • נכים:
  • מי שמתקיים מקצבת נכות יצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם וכן אישור נכות בציון סוג הגמלה, סוג הנכות (זמנית, יציבה או קבועה), אחוזי נכות, דרגת אי-כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
  • במקרה שאחד מבני הזוג מקבל קצבת נכות כללית, יש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי אם הקצבה כוללת תוספת בגין בן זוג או ילדים.
 • נכים על כיסא גלגלים יצרפו:
  • אישור מטעם ועדה רפואית של משרד הבריאות, שעל פיו נקבע להם אחוז ליקוי של 100% לצמיתות והם מרותקים לצמיתות לכיסא גלגלים.
  • אם אחוז הליקוי נמוך מ-100%, יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
   • אישור חתום מטעם הוועדה הרפואית של משרד הבריאות המפרט את אחוז הליקוי של מבקש הסיוע ומידת היותו רתוק לכיסא גלגלים (צמית או לא).
   • דוח תפקודי סיעודי עדכני מקופת החולים.
   • דוח אורתופד/נוירולוג (בהתאם לליקוי הרפואי של מבקש הסיוע).
  • במקרה של בעיה רפואית אחרת יש לצרף אישורים רפואיים מפורטים החתומים על ידי רופא מטעם מוסד רפואי מוכר (בית חולים, קופת חולים, מרפאות משרד הבריאות) וכן טופס תפקודי מאחות מוסמכת או רופא קופת חולים. האישורים צריכים להיות עדכניים ל-6 החודשים האחרונים.
 • עולים: יש לצרף תעודת עולה וצילום נאמן למקור.
 • קשישים: קשישים המקבלים השלמת הכנסה יצרפו אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה, בציון תאריך תחילת התשלום.
 • נכי המלחמה בנאצים: יש לצרף אישור ממשרד האוצר על קבלת קצבה.
 • משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) - יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור.
  • מי שמקבל קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי יצרף אישור על קבלת הקצבה.
 • זוג נשוי: יש לצרף תעודת נישואין מהרבנות, מבית הדין השרעי.
  • זוג שעלה לארץ כנשוי: יש לצרף תעודת עולה. בטופס הבקשה לסיוע בדיור ימולא תאריך קבלת מעמד עולה.
  • זוג שאינו נשוי בנישואין דתיים: יש לצרף אישור ממשרד הפנים על הכרה בנישואין ותאריך הנישואין.
 • מי שנרשם לנישואין: יש לצרף אישור על הרשמה לנישואין + צילום נאמן למקור.
 • ידועים בציבור: יש לצרף טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור.
 • גרוש/ה - יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תעודת גירושין מבית הדין הרבני או השרעי או בית משפט אזרחי + צילומים נאמנים למקור.
  • הסכם גירושין שקיבל תוקף פס"ד או אישור בית המשפט שלא נערך הסכם גירושין + צילומים נאמנים למקור.
  • מסמכים אלו ידרשו גם מזוג שאחד או שני בני הזוג הינם גרושים לשעבר.
  • כאשר מבקש הזכאות עלה לארץ כגרוש/ה תהווה תעודת העולה בה רשום המעמד האישי ופרטי הילדים, אם ישנם, תחליף להסכם גירושין ותעודת גירושין.
 • נמצא/ת בהליכי גירושין:
  • יש לצרף אישור מעודכן מן הרבנות או בית הדין השרעי על פתיחת תיק גירושין ותאריך פתיחת התיק.
  • יש לצרף פרוטוקול אחרון (במקרה שהתקיים דיון).
 • אלמן/ה: יש לצרף תעודת פטירה של בן או בת הזוג.
 • עגונה: יש לצרף אישור של הרבנות על עגינות.
 • חייל בודד: יש לצרף אישור על שירות סדיר או שירות לאומי ותעודת חייל בודד. ניתן להוציא את האישורים באמצעות אתר אכ"א.
 • חייל בודד בשירות לאומי: יש לצרף אישור על שירות לאומי.
 • בעל דירה (בעבר או כיום) - יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • חוזה מכירה או חוזה רכישה.
  • חוזה ההלוואה או חוזה המשכנתא עם הבנק למשכנתאות (אם המשכנתא נלקחה אחרי יום 01.01.1990).
  • אישור סילוק משכנתא המפרט את תאריך הסילוק, סכום המשכנתא המקורי שנלקח, הסכום ששולם בפועל ויתרת חוב (אם ישנה).
  • אם מדובר בדירה שנמכרה על-ידי כונס נכסים, יש לצרף אישור עדכני מכונס הנכסים על מצבו הנוכחי של הליך הכינוס ודו"ח המפרט למי הועברו כספי המכירה, כולל סכומים ויתרת תיק כינוס הנכסים.
 • שוכר דירה בשכירות מוגנת: יש לצרף את חוזה השכירות של הדירה שחל עליה חוק הגנת הדייר.
 • שוכר דירה מחברה מאכלסת - יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • חוזה שכירות דירה.
  • אישור על סוג השכירות מהחברה.
  • אישור על החזרת דירה לחברת שיכון ציבורית.

טיפול בבקשה ואישור הזכאות

 • משרד הבינוי והשיכון יעביר לפונה אישור על הבקשה והמסמכים שצירף.
 • בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה, משרד הבינוי והשיכון יודיע למבקש אם הוא עונה על הכללים ומהן הדרכים לערער על ההחלטה בעניינו.
 • למי שאושרה זכאותם, ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר אליהם באמצעות החברה המספקת את שירותי שכר הדירה (שבמשרדיה הוגשה הבקשה).

תקופת הזכאות

 • הזכאות לדיור ציבורי היא למשך 4 שנים מיום הגשת הבקשה, כל עוד לא השתנה המעמד של המחזיקים בתעודה ל"בעלי דירה" או "בעלי חלק בדירה".
 • במהלך התקופה שבה תעודת הזכאות בתוקף, יש לדווח על שינויים כגון: שינוי במצב האישי, שינויים במספר הילדים, שינויים בנושא בעלות על הדירות ושינויים לגבי תעסוקה, הכנסה וכדומה.
  • את הדיווח על השינויים בצירוף מסמכים מתאימים יש להעביר למשרד הבינוי והשיכון באמצעות סניף החברה הנותנת שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה.

חידוש הזכאות

 • כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש לחדש את ההרשמה.
 • חודשיים לפני תום תקופת הזכאות, על החברה המאכלסת לשלוח לזכאי הודעה על סיום התקופה, עם פירוט המסמכים שעליו לצרף לבקשה לחידוש הזכאות.
 • אם הוגשה בקשה לחידוש הזכאות ולא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים, על החברה להודיע לדייר, בתוך 10 ימים ממועד הגשת הבקשה, מהם המסמכים החסרים שעליו למסור.
 • בשלב זה גם ניתן לבדוק אפשרות למימוש הסיוע באמצעות חברה אחרת.

ערעור

 • ניתן לערער על גובה הזכאות לסיוע בשכר דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון. הערעור מועבר למשרד הבינוי והשיכון ונדון בוועדה המתאימה:
 1. ועדת חריגים עליונה, הדנה בבקשות לסיוע החורג מהכללים.
 2. הוועדה הציבורית לערעורים, הדנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.
  • אם הערעור נדחה על-ידי הוועדה הציבורית, יש להמתין 12 חודשים מיום הדחייה להגשת ערעור נוסף.
 • את הערעור יש להגיש באמצעות החברה המסייעת בשכר דירה, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה לקביעת זכאות חריגה:
  • מכתב בקשה מפורט ומנומק.
  • אישורי הכנסה ודפי חשבון בנק ל-6 חודשים אחרונים.
  • למטופלים בשירותי הרווחה: דו"ח סוציאלי על תפקוד המשפחה.
  • אישורים רפואיים התומכים בערעור, במקרה הצורך.

חשוב לדעת

 • קביעת הזכאות לסיוע בדיור כרוכה לעתים בבדיקות שעורך משרד הבינוי והשיכון, כגון חקירות לאימות נתונים, המאריכות את זמן הטיפול בבקשה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • ערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.