חסרי דירה שעונים על תנאי הזכאות לדיור ציבורי צריכים להוציא תעודת זכאות כתנאי לקבלת דירה ציבורית
תעודת הזכאות לדיור ציבורי תקפה למשך 4 שנים מיום הגשת הבקשה
הנפקת התעודה כרוכה בתשלום של 30 ₪ (נכון לשנת 2022)

התהליך לקבלת דירה בדיור הציבורי מורכב משלבים אלה:

פנייה לוועדת חריגים למי שלא עונים על תנאי הזכאות וערעורים
המתנה לדירה בדיור הציבורי
ניתן לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה לדירה ששוכרים בזמן ההמתנה
החלפת דירה בגלל אי-התאמה (במידת הצורך)


 • דף זה עוסק בשלב הראשון - הוצאת תעודת הזכאות לדיור הציבורי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

הגשת הבקשה

 • יש לפנות לאחת מחברות ההרשמה לסיוע בדיור ולמלא טופס בקשת סיוע בדיור.
 • עלות ההרשמה והנפקת תעודת הזכאות היא 30 ₪ (נכון לשנת 2022).
 • מי שמגישים את הבקשה לדיור ציבורי בפעם הראשונה יכולים גם להגיש אותה באופן מקוון (באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית).

מסמכים שיש לצרף לבקשה

 • יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:
 1. מכתב הסבר המפרט ומנמק את הבקשה (ראו דוגמה למכתב).
 2. תעודת זהות + צילום נאמן למקור (כולל הספח).
 3. תעודת זהות של ילדים עד גיל 21 הגרים עם מגיש/ת הבקשה לדיור ציבורי.
 4. תעודת נישואין מהרבנות או מבית הדין השרעי או אישור ממשרד הפנים הכולל תאריך נישואין.
 5. אם יש למגיש/ת הבקשה אחים או אחיות (ניתן לכלול אחים/אחיות חורגים מאב/אם משותפים), יש לצרף גם אחד מהמסמכים הבאים:
  • צילום תעודות הזהות של כל האחים והאחיות של מגיש/ת הבקשה הכולל את מספר הזהות שלהם, שמם וכתובתם
  • צילום תעודת הזהות של האב או האם בו רשומים כל האחים והאחיות (כולל מגיש/ת הבקשה)
  • תצהיר המכיל את פרטי האחים או האחיות.
 6. אם יש למגיש/ת הבקשה אח/ות שנפטר/ה, יש לצרף גם אחד מהמסמכים הבאים:
  • תעודת פטירה של האח/ות שנפטר/ה.
  • תמצית מרשם אוכלוסין של האח/ות שנפטר/ה.
  • אם אין אפשרות להמציא את אחד מהמסמכים הללו, יש למלא את כל הפרטים בתצהיר על פרטי אחים ואחיות.
 7. אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי או אזרחי (לשני בני הזוג, אם יש) או אישור על פטור/דחיה משירות, מאחד הגורמים הבאים:
  • אישור על שירות או פטור/דחיה משירות בצה"ל. ניתן להוציא אישור על השירות הצבאי באמצעות אתר אכ"א. באישור צריכים להיות הפרטים הבאים: שם, מספר זהות, מספר אישי, תקופת השירות מתאריך עד תאריך וכן פירוט תקופת השירות בשנים, חודשים וימים.
  • אישור על שירות לאומי, מאחד מהגופים הבאים - האגודה להתנדבות בעם ישראל, האגודה להתנדבות בישראל, עמינדב- אגודה תורנית להתנדבות, המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, עיריית ירושלים, שלומית - בדרך, שלהבת, בת עמי, משרד הבטחון, משרד החינוך.
 8. הכנסות -
  • שכר עבודה: מי שמתקיים משכר עבודה יצרף 6 תלושי שכר אחרונים ותדפיסי עו"ש מהבנק עבור 6 חודשים אחרונים.
  • גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה): מי שמתקיים מגמלת הבטחת הכנסה/השלמת הכנסה יצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה ב24 החודשים האחרונים.
 9. כל מסמך התומך בבקשה (כגון: דוח/מכתב מעובדת סוציאלית, ממחלקת הרווחה וכו').

מקרים שבהם יש לצרף מסמכים נוספים

 • היריון: יש לצרף אישור ממוסד רפואי מוכר על היריון בשבוע 22 (חודש חמישי) ומעלה.
 • נכים:
  • מי שמתקיים מקצבת נכות יצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם וכן אישור נכות בציון סוג הגמלה, סוג הנכות (זמנית, יציבה או קבועה), אחוזי נכות, דרגת אי-כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
  • במקרה שאחד מבני הזוג מקבל קצבת נכות כללית, יש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי אם הקצבה כוללת תוספת בגין בן זוג או ילדים.
 • נכים על כיסא גלגלים יצרפו:
  • אישור של ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות, שלפיו נקבע להם ליקוי בשיעור 100% לצמיתות והם מרותקים לצמיתות לכיסא גלגלים, או אישור ממשרד הבריאות על זכאות לסיוע במימון כיסא גלגלים ממונע.
  • אם אין להם את אחד מהאישורים שצוינו יש לצרף את המסמכים הבאים:
   • אישור חתום של הוועדה הרפואית מטעם משרד הבריאות שמפרט את אחוזי הליקוי שלהם ואם הם רתוקים לכיסא גלגלים לצמיתות.
   • דוח תפקודי סיעודי עדכני מקופת החולים.
   • דוח אורתופד/נוירולוג (בהתאם לליקוי הרפואי שלהם).
  • במקרה של בעיה רפואית אחרת יש לצרף אישורים רפואיים מפורטים וחתומים על ידי רופא מטעם מוסד רפואי מוכר (בית חולים, קופת חולים, מרפאות משרד הבריאות) וכן טופס תפקודי מאחות מוסמכת או רופא קופת חולים. האישורים צריכים להיות עדכניים ל-6 החודשים האחרונים.
 • עולים: יש לצרף תעודת עולה וצילום נאמן למקור.
 • קשישים: קשישים המקבלים השלמת הכנסה יצרפו אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה, בציון תאריך תחילת התשלום.
 • נכי המלחמה בנאצים: יש לצרף אישור ממשרד האוצר על קבלת קצבה.
 • משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) - יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור.
  • מי שמקבל קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי יצרף אישור על קבלת הקצבה.
 • זוג נשוי: יש לצרף תעודת נישואין מהרבנות, מבית הדין השרעי.
  • זוג שעלה לארץ כנשוי: יש לצרף תעודת עולה. בטופס הבקשה לסיוע בדיור ימולא תאריך קבלת מעמד עולה.
  • זוג שאינו נשוי בנישואין דתיים: יש לצרף אישור ממשרד הפנים על הכרה בנישואין ותאריך הנישואין.
 • מי שנרשם לנישואין: יש לצרף אישור על הרשמה לנישואין + צילום נאמן למקור.
 • ידועים בציבור: יש לצרף טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור.
 • גרוש/ה - יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תעודת גירושין מבית הדין הרבני או השרעי או בית משפט אזרחי + צילומים נאמנים למקור.
  • הסכם גירושין שקיבל תוקף פס"ד או אישור בית המשפט שלא נערך הסכם גירושין + צילומים נאמנים למקור.
  • מסמכים אלו ידרשו גם מזוג שאחד או שני בני הזוג הינם גרושים לשעבר.
  • כאשר מבקש הזכאות עלה לארץ כגרוש/ה תהווה תעודת העולה בה רשום המעמד האישי ופרטי הילדים, אם ישנם, תחליף להסכם גירושין ותעודת גירושין.
 • נמצא/ת בהליכי גירושין:
  • יש לצרף אישור מעודכן מן הרבנות או בית הדין השרעי על פתיחת תיק גירושין ותאריך פתיחת התיק.
  • יש לצרף פרוטוקול אחרון (במקרה שהתקיים דיון).
 • אלמן/ה: יש לצרף תעודת פטירה של בן או בת הזוג.
 • עגונה: יש לצרף אישור של הרבנות על עגינות.
 • חייל בודד: יש לצרף אישור על שירות סדיר או שירות לאומי ותעודת חייל בודד. ניתן להוציא את האישורים באמצעות אתר אכ"א.
 • חייל בודד בשירות לאומי: יש לצרף אישור על שירות לאומי.
 • בעל דירה (בעבר או כיום) - יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • חוזה מכירה או חוזה רכישה.
  • חוזה ההלוואה או חוזה המשכנתא עם הבנק למשכנתאות (אם המשכנתא נלקחה אחרי יום 01.01.1990).
  • אישור סילוק משכנתא המפרט את תאריך הסילוק, סכום המשכנתא המקורי שנלקח, הסכום ששולם בפועל ויתרת חוב (אם ישנה).
  • אם מדובר בדירה שנמכרה על-ידי כונס נכסים, יש לצרף אישור עדכני מכונס הנכסים על מצבו הנוכחי של הליך הכינוס ודו"ח המפרט למי הועברו כספי המכירה, כולל סכומים ויתרת תיק כינוס הנכסים.
 • שוכר דירה בשכירות מוגנת: יש לצרף את חוזה השכירות של הדירה שחל עליה חוק הגנת הדייר.
 • שוכר דירה מחברה מאכלסת - יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • חוזה שכירות דירה.
  • אישור על סוג השכירות מהחברה.
  • אישור על החזרת דירה לחברת שיכון ציבורית.

טיפול בבקשה ואישור הזכאות

 • משרד הבינוי והשיכון יעביר לפונה אישור על הבקשה והמסמכים שצירף.
 • בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה, משרד הבינוי והשיכון יודיע למבקש אם הוא עונה על הכללים ומהן הדרכים לערער על ההחלטה בעניינו.
 • למי שאושרה זכאותם, ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר אליהם באמצעות החברה המספקת את שירותי שכר הדירה (שבמשרדיה הוגשה הבקשה).

תקופת הזכאות

 • תעודת הזכאות לדיור ציבורי תקפה למשך 4 שנים מיום הגשת הבקשה, כל עוד לא השתנה המעמד של המחזיקים בתעודה ל"בעלי דירה" או "בעלי חלק בדירה".
 • במהלך התקופה שבה תעודת הזכאות בתוקף, יש לדווח על שינויים כגון: שינוי במצב האישי, שינויים במספר הילדים, שינויים בנושא בעלות על הדירות ושינויים לגבי תעסוקה, הכנסה וכדומה.
  • את הדיווח על השינויים בצירוף מסמכים מתאימים יש להעביר למשרד הבינוי והשיכון באמצעות סניף החברה הנותנת שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה.

חידוש הזכאות

 • אם עברו 4 שנים ממועד הוצאת התעודה ועדיין ממתינים לדירה בדיור הציבורי יש לחדש את ההרשמה.
 • חודשיים לפני תום תקופת הזכאות, על החברה המאכלסת לשלוח לזכאי הודעה על סיום התקופה, עם פירוט המסמכים שעליו לצרף לבקשה לחידוש הזכאות.
 • אם הוגשה בקשה לחידוש הזכאות ולא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים, על החברה להודיע בתוך 10 ימים ממועד הגשת הבקשה, מהם המסמכים החסרים.
 • בשלב זה גם ניתן לבדוק אפשרות למימוש הסיוע באמצעות חברה אחרת.

ועדת חריגים וערעורים

 • מי שזכאותם נדחתה או שאינם מרוצים מהזכאות שאושרה להם יכולים לפנות לוועדות של משרד הבינוי והשיכון.

ועדת חריגים למי שלא עונים על תנאי הזכאות

 • משפחות ונכים יחידים חסרי דירה שלא עונים על תנאי הזכאות הכלליים יכולים לפנות לוועדת חריגים.
 • הזכאות תיקבע להם על סמך ניקוד שיצברו בהתאם לנתוניהם האישיים.
  • מי שיצברו 70 נקודות יהיו זכאים לדיור ציבורי.
  • הוועדה רשאית להוסיף נקודות בנסיבות מיוחדות.
 • לפרטים על אופן חישוב הניקוד על ידי ועדת החריגים ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.

ערעור

 • מי שמעוניינים לערער על הזכאות שנקבעה להם יכולים לפנות לוועדה הציבורית לערעורים.
 • רשימת הנושאים שהוועדה הציבורית לא דנה בהם מפורטת באתר משרד הבינוי והשיכון.

אופן הפנייה לוועדות

דיירים ממשיכים

 • במקרים שבהם דייר בדיור הציבורי נפטר או עבר למוסד סיעודי אחרי שהתגורר בדירה 5 שנים לפחות, בני משפחתו עשויים להיחשב כ"דיירים ממשיכים", אם הם עונים על התנאים הבאים:
  • הדייר היה בן/בת זוגם (מנישואים או ידוע/ה בציבור), הורה, סב/ה, ילד/ה או אפוטרופוס שלהם.
  • הם התגוררו עם הדייר/ת בדירה הציבורית 3 שנים לפחות לפני מועד הפטירה או המעבר למוסד הסיעודי.
  • הדייר/ת, בן/בת הזוג של הדייר/ת וילדי הדייר/ת אינם בעלים של דירה או מקרקעין אחרים.
 • בני משפחה שנחשבים "דיירים ממשיכים" יוכלו להמשיך להתגורר בדירה הציבורית רק אם יענו בעצמם על תנאי הזכאות לדיור ציבורי.
  • אם יימצא כי הם זכאים לדירה ציבורית בשטח שונה משטח הדירה שבה התגוררו עם הדייר, עליהם לפנות את הדירה שהתגוררו בה לדירה שתוקצה להם לפי הכללים.
  • מי שלא יענו בעצמם על תנאי הזכאות לדיור ציבורי יצטרכו לפנות את הדירה הציבורית בתוך 9 חודשים מהמועד שבו תימסר להם הודעה ממשרד הבינוי והשיכון על אי-זכאותם לדירה ציבורית.

חשוב לדעת

 • קביעת הזכאות לסיוע בדיור כרוכה לעתים בבדיקות שעורך משרד הבינוי והשיכון, כגון חקירות לאימות נתונים, המאריכות את זמן הטיפול בבקשה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • ערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.