ילד ששני הוריו נפטרו או שאחד מהוריו נפטר והשני "נעדר", וכן ילד שהוריו נטשו אותו, זכאי לגמלת הבטחת הכנסה חודשית
סכום הקצבה הוא 2,294 ₪ (נכון לשנת 2024)
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

חוק הבטחת הכנסה קובע כי באחריותה של המדינה לדאוג לרווחתם ולגידולם של ילדים יתומים או נטושים, ולהעניק להם קצבה למחיה (גמלת הבטחת הכנסה).

 • המוסד לביטוח לאומי הוא האחראי על יישום החוק ובדיקת תנאי הזכאות של מבקשי הגמלה, בשיתוף עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

מי זכאי?

 • תושב ישראל עד גיל 18 שהוא ילד יתום או נטוש:
  • ילד יתום הוא ילד ששני הוריו נפטרו, או שאחד מהוריו נפטר והשני נמצא בכלא, ניתק קשר, או חי בחו"ל, אין עמו קשר והוא אינו ממלא באופן קבוע את חובותיו כהורה כלפי הילד.
  • ילד נטוש הוא ילד שלפחות אחד מהוריו הוא תושב ישראל והוא ננטש על ידי שני הוריו, או ננטש על ידי אחד מהוריו וההורה השני נעדר, או אינו מתגורר עמו ואינו ממלא באופן קבוע את חובותיו כהורה.
 • מי שלומד להשלמת השכלה תיכונית או נמצא במכינה קדם צבאית שאושרה על ידי משרד הביטחון יהיה זכאי עד גיל 20.
 • מי שמשרת בשירות לאומי או משרת בהתנדבות למען הקהילה מטעם גוף שהוסמך לכך, או לומד בעתודה טכנולוגית/אקדמית יהיה זכאי עד גיל 24.
 • למי שאינו משרת בצבא או בשירות לאומי, זכאותו להבטחת הכנסה כבוגר תיבדק לפי תנאי הזכאות הכלליים.

מי לא זכאי?

 • ילד מאומץ אינו זכאי לקצבה, אלא אם כן הוריו המאמצים נטשו אותו.
 • ילד שנמצא במסגרת הכוללת לינה וממומנת על ידי המדינה (כגון פנימייה או משפחת אומנה), אינו זכאי לקצבה (מלבד בחופשות מהפנימייה כפי שיפורט בהמשך).

סכום הקצבה נכון ל- 2024

 • סכומי גמלת הבטחת הכנסה חודשית המשולמים עבור ילדים יתומים או נטושים, נכון לשנת 2024:
  • 2,294 ₪ עבור ילד אחד
  • 3,361 ₪ עבור שני ילדים
  • 981 ₪ עבור כל ילד נוסף
 • לפרטים על שיעורי הגמלה בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תביעה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים על גבי טופס תביעה בעבור קטין.
 • ניתן למלא את התביעה אצל פקיד תביעות הבטחת הכנסה בסניף. מומלץ להיפגש עם פקיד התביעות, כדי לבדוק לגבי זכויותיו הנוספות של הקטין בביטוח הלאומי.
 • את התביעה יכול להגיש מי שמטפל בקטין, מי שמונה לו כאפוטרופוס, עובד סוציאלי, או הקטין עצמו, אם הגיע לגיל 17.
 • לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • יש לציין את פרטי חשבון הבנק שאליו תועבר הקצבה (הקצבה תועבר רק לחשבון הרשום על שם הקטין או האפוטרופוס או מי שמונה לקבל את הקצבה).
 • הגמלה תשולם מחודש הגשת התביעה. ניתן להגיש את הטופס גם אם חסרים חלק מהמסמכים, ולהגיש את המסמכים מאוחר יותר (ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים, בהתאם לכל מקרה).

ילד השוהה אצל קרובי משפחתו

 • ילד שנמצא אצל קרובי משפחה מדרגה ראשונה (סבא, סבתא, אח או אחות) על פי חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) עשוי להיות זכאי לקצבה, אם הקרובים אינם זכאים לדמי אומנה ממשרד הרווחה.
 • ילד שנמצא אצל קרובי משפחה שאינם מדרגה ראשונה, עשוי להיות זכאי לקצבה עד אשר משפחתו תוכר על ידי משרד הרווחה כמשפחת אומנה.

ילד השוהה בפנימייה

 • ילד הלומד בפנימייה במימון המדינה אינו זכאי לקצבה בתקופת לימודיו, אולם הוא יכול להגיש תביעה לקצבה כאשר הוא נמצא בחופשה מהפנימייה, בתקופות הבאות:
  • בחופש הגדול - התשלום הוא עבור החודשים יולי ואוגוסט, או לאחד מהם.
  • בחודש שבו חלים חגי תשרי (ספטמבר או אוקטובר).
  • בחודש שבו מתחילה חופשת הפסח.
 • יש להגיש תביעה מחדש בכל פעם שהילד יוצא לחופשה, והזכאות לקצבה נבחנת בכל פעם מחדש.
 • היות שהזכאות לקצבה היא רק מחודש הגשת התביעה, מומלץ להגיש את התביעה בסמוך למועד היציאה לחופש, כדי לא להפסיד חודשי זכאות אפשריים (ילד שיוצא לחופשת קיץ בחודשים יולי ואוגוסט ומגיש את התביעה רק באוגוסט, לא יוכל להיות זכאי לקצבה עבור חודש יולי).

שירות בצה"ל או התנדבות לשירות לאומי

 • מקבלי הקצבה שמתגייסים לצה"ל אינם זכאים לה בזמן השירות, אך יוכלו להיות מוכרים כחיילים בודדים המקבלים סיוע כספי מיוחד מהצבא. לשם כך עליהם לפנות למוקד בודדים הפועל 24 שעות ביממה בטלפון 03-7375200.
 • מתנדבים במסגרת שירות לאומי-אזרחי עשויים להיות זכאים לדמי כלכלה מוגדלים. למי שזכאים לקצבת הבטחת הכנסה יקוזז מסכום הקצבה התשלום החודשי שהם מקבלים מהעמותות.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים