לכל הורה יש הזכות לבחור את זרם החינוך שבו יתחנכו ילדיו
הזכות לא מקנה להורה בחירה של המוסד החינוכי הספציפי בו ילמדו ילדיו


חוק חינוך ממלכתי מעניק לכל הורה, בלי יוצא מן הכלל, את הזכות לבחור את זרם החינוך שבו ילמד ילדו.

 • ההורה יכול לבחור בין בית ספר ממלכתי, בית ספר ממלכתי דתי, בית ספר פרטי או חינוך ביתי.
 • לא ניתן לשלול את זכות ההורה לבחור בזרם החינוך שבו ילמד ילדו.

מי זכאי?

 • כל הורה לילד שמיועד להתחיל לימודים במוסד חינוך.

תהליך מימוש הזכות

 • בעת רישום הילד ללימודים במוסד החינוכי יכול ההורה לבחור בין רישום ילדו ללימודים במוסד חינוך ממלכתי או במוסד חינוך ממלכתי דתי.
 • הורים שרושמים את ילדם למוסד חינוך שהוא אינו מוסד חינוך רשמי, ימציאו בעת הרישום מכתב מאותו מוסד חינוך. המכתב יאשר שהילד התקבל למוסד החינוך.
 • במקרה שבאזור המגורים של ההורה לא קיים מוסד חינוכי המשתייך לזרם בו הוא מעוניין שילדו ילמד, מחויבת הרשות המקומית לדאוג לפתרון חינוכי ברשות אחרת.
 • פתרון נוסף יכול להיות פתיחת כיתה או מוסד בזרם החינוך המבוקש. פתיחת כיתה או מוסד תיעשה אם קיים מספר תלמידים מינימלי הדרוש לשם כך.
 • להורה שמורה הזכות לחנך את ילדו בחינוך ביתי.

חובות הרשם

 • בזמן רישום הילד ללימודים במוסד החינוכי מחויב הרשם להודיע להורה, כי הוא רשאי על-פי החוק לרשום את הילד למוסד חינוך ממלכתי או למוסד חינוך ממלכתי דתי.
שימו לב
בכל מקרה זכותם של ההורים לבחור את זרם החינוך שאליו יירשמו את הילד - ממלכתי, ממלכתי דתי, או כל זרם אחר
 • הרשם מחויב לשאול את ההורה האם הוא מעוניין לרשום את ילדו למוסד חינוך ממלכתי או למוסד חינוך ממלכתי דתי.
 • על הרשם חל איסור לייעץ להורים בעניין הבחירה בין מוסד חינוך ממלכתי לבין מוסד חינוך ממלכתי דתי.
 • על הרשם להימנע מכל הערה העשויה להשפיע על בחירתם החופשית של ההורים.
 • חל איסור על תעמולה שמטרתה לשכנע הורה לרשום או להימנע מלרשום את ילדו למוסד חינוך ממלכתי, מוסד חינוך ממלכתי דתי או מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי.

חשוב לדעת

 • זכותו של ההורה לבחור את זרם החינוך שבו יתחנך הילד, אך לא את המוסד החינוכי הספציפי.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים