הקדמה:

התקנות הותקנו בהמשך לחוק למניעת הטרדה מינית. התקנות מפרטות, בין היתר:

  • כיצד על מעסיק לטפל בתלונות על הטרדה מינית
  • כיצד על המעסיק לפעול למניעת הטרדה מינית
  • כיצד צריך להיות בנוי תקנון למניעת הטרדה מינית בעבודה

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), התשנ"ח-1998
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הכלכלה

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים