הקדמה:

כאשר תושב ישראל שאינו יהודי נפטר, ובתחום הרשות המקומית שלו אין חברת קבורה מורשית לנפטרים אלה, המוסד לביטוח לאומי ישלם דמי קבורה ישירות למי שנשאו בהוצאות הקבורה
סכום התשלום לא יעלה על דמי הקבורה הבסיסיים המקסימליים: 6,565 ש"ח (נכון לינואר 2021)
ניתן לבדוק אלו בתי קברות נמצאים בהסדר עם חברות קבורה מורשות, באמצעות מחשבון המוסד לביטוח לאומי

ככלל, המוסד לביטוח לאומי משלם את דמי הקבורה של נפטרים לגופים שמורשים כדין לעסוק בקבורה וחתומים עמו על הסכם בנושא זה.

  • במקרים שבהם תושבי ישראל שאינם יהודים נפטרו, ובתחום הרשות המקומית שלהם אין חברת קבורה מורשית לנפטרים אלה, המוסד לביטוח לאומי ישלם את דמי הקבורה ישירות למי שנשאו בהוצאות הקבורה.
  • הסכום שישולם לא יעלה על דמי הקבורה הבסיסיים המקסימליים: 6,565 ש"ח, נכון לשנת 2021 (זהה לסכום בשנה שלפני כן).
הערת עריכה
הסכום נלקח מהדף דמי קבורה לנפטר בחו"ל (בהנחה שרלוונטי גם לכאן)
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 22:21, 18 בינואר 2017 (IST)

מי זכאי?

  • מי שנשא בהוצאות הקבורה של תושב ישראל לא יהודי שנפטר (אם בתחום הרשות המקומית אין חברת קבורה מורשית).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • ניתן לפנות בשאלות ובירורים בנושא הקבורה למוקד של המשרד לשירותי דת שמספרו 02-5311111 . המוקד פועל 24 שעות ביממה (מלבד בשבתות וחגי ישראל).
  • נפטר חסר דת שאין במקום מגוריו או במקום פטירתו חלקה לקבורת חסרי דת, על המשפחה לפנות למוקד הפניות של המשרד לשירותי דת ולבקש כי יאתרו עבורו מקום קבורה ללא תשלום.

גורמי ממשל