הקדמה:

המוסד לביטוח לאומי מממן שירותי קבורה לנפטרים ברשות המקומית שבה התגוררו או נפטרו, ולכן אין לגבות כל תשלום ממשפחת הנפטר עבור הקבורה והשירותים הקשורים המקובלים
דמי הקבורה משולמים ישירות לגופים שהורשו כדין לעסוק בקבורה וחתומים על כך בהסכם עם המוסד לביטוח לאומי (אין צורך לפנות למוסד לביטוח לאומי להסדרת הנושא)
הקמת המצבה אינה חלק משירותי הקבורה הממומנים על-ידי המוסד לביטוח לאומי
למחשבון זכאות לדמי קבורה באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי מממן את שירותי הקבורה עבור כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה.

מי זכאי

שירותי קבורה ללא תשלום

 • דמי הקבורה משולמים ישירות לחברת קדישא ולכל גוף אחר שהורשה כדין לעסוק בקבורה, שחתם על הסכם עם המוסד לביטוח לאומי בעניין זה (אין צורך לפנות למוסד לביטוח לאומי להסדרת הנושא).
 • לא ייגבה תשלום ממשפחת הנפטר עבור הקבורה והשירותים המקובלים בהקשר לקבורה, הכוללים:
  • חלקת קבר
  • טהרת הנפטר
  • בד לתכריכים רגילים
  • כריית קבר וכיסויו
  • מרצפות לבניין הקבר
  • לוחיות עם שם הנפטר
  • השתתפות חזן וצוות קבורה שבו 2 אנשים לכל הפחות
  • העברת הנפטר לקבורה:
   • כאשר בית החולים שבו אירעה הפטירה ומקום הקבורה נמצאים בתחום הרשות המקומית שבה פועלת אותה חברת קבורה.
   • כאשר בית החולים שבו אירעה הפטירה נמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית שבה פועלת חברת הקבורה, אולם הוא בית החולים הקרוב ביותר הנותן שירותים רפואיים לתושבי הרשות המקומית שבה התגורר הנפטר.
   • במקרה של קבורה אזרחית - בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לבין המוסד לביטוח לאומי, החל מה-06.02.2017 המוסד לביטוח לאומי מחויב לממן את הובלת גופת הנפטר גם לבית קברות מרוחק, כאשר אין קבורה אזרחית במקום מגוריו של הנפטר.
   • במקרים שבהם הפטירה לא אירעה בבית חולים, משפחת הנפטר זכאית לבחור בין הבאתו לקבורה במקום מגוריו הרשום במרשם האוכלוסין, לבין הבאתו לקבורה במקום פטירתו.
   • העברת הנפטר לקבורה ביום הלוויה נעשית בכל שעות היממה.
   • העברת הנפטר לבית הלוויות לפני יום הלוויה נעשית בשעות העבודה הרגילות, בימים א' - ה' בשעות 8:00 - 16:00 ובימי ו' וערבי חג בשעות 8:00 - 13:00.
  • העברת נפטר ממקום הפטירה לשמירה בקירור:
   • החל מה- 01.12.2017, הביטוח הלאומי מממן העברת נפטר לשמירה בקירור בכל שעות היממה (כולל שבתות וחגים), ולא רק בשעות העבודה הרגילות כפי שהיה לפני כן.
   • בשעות העבודה הרגילות (בימים א' - ה' בשעות 8:00 - 16:00, ובימי ו' וערבי חג בשעות 8:00 - 13:00), העברת הנפטר לשמירה בקירור מתבצעת על ידי חברת הקבורה.
   • אם אדם נפטר מחוץ לבית החולים ובני המשפחה מעוניינים להעבירו לשמירה בקירור לאחר שעות העבודה הרגילות, עליהם לפנות למוקד פינוי נפטרים בטלפון 0120* (קרובי משפחה שטיפלו בהעברת הנפטר לשמירה בקירור שלא באמצעות המוקד לפינוי נפטרים, לא יקבלו החזר על התשלום).

שירותי קבורה שחברת הקדישא רשאית לגבות עבורם תשלום (הסכומים מעודכנים לינואר 2018)

 • קבורה בבית עלמין שהוגדר "סגור" (לרשימת בתי העלמין הסגורים).
 • קבורה בחלקות מיוחדות שהוגדרו "חלקות חריגות".
 • שמירת מקום- כאשר תושב הארץ מבקש לשמור חלקת קבר בעודו בחיים.
 • העברת הנפטר ממקום פטירה שבתחום רשות מקומית אחת למקום הקבורה שבתחום רשות מקומית אחרת שפועלת בה חברת קדישא אחרת: התעריף הוא 374 ש"ח עבור 10 הקילומטרים הראשונים מתחום הרשות הראשונה ועוד 11.36 ש"ח עבור כל קילומטר נוסף.
 • העברת הנפטר משדה התעופה- התשלום כולל אגרה למכס וטיפול בהוצאת רישיון קבורה.
 • סטייה ממסלול הלוויה הישיר לשם הספד או מתן כבוד אחרון אחר על פי בקשת המשפחה:
  • כשהצוות המלווה קטן ממניין, התעריף הוא 930 ש"ח בשעה הראשונה, ו- 465 ש"ח לכל חצי שעה נוספת.
  • כשהצוות המלווה מונה מניין - 1,830 ש"ח בשעה הראשונה, ולכל חצי שעה נוספת - 960 ש"ח.
 • שמירת הנפטר בחדר קירור של חברת קדישא:
  • בימים א'-ה' התשלום נגבה עבור היום השני ואילך.
  • בימי שישי וערבי חג התשלום נגבה עבור היום השלישי ואילך.
  • התשלום שנקבע על פי תעריף משרד הבריאות הוא 356 ש"ח ליום.
 • תכריכי פשתן לפי דרישת המשפחה (ייגבה רק ההפרש בין מחיר תכריכים מיוחדים לתכריכים רגילים).
 • הוצאות לבניית היסוד למצבה ולבניית המצבה.

מימון הקמת מצבה

חשוב לדעת

 • חברת הקדישא המחויבת לטפל בהבאת נפטר לקבורה ללא תשלום היא זו שפועלת בתחום הרשות המקומית שבה הנפטר התגורר או זו שפועלת בתחום הרשות המקומית שבה הוא נפטר. ישנן חברות קדישא המטפלות בכמה רשויות מקומיות.
 • לצורך מימון שירותי הקבורה ייחשב אדם כתושב ישראל רק אם הוכר על-ידי המוסד לביטוח לאומי כתושב ישראל בעת הפטירה (אזרח ישראל אינו בהכרח תושב ישראל). על המשפחה של תושב ישראל שנפטר מחוץ לישראל להמציא לחברת הקדישא אישור תושבות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • קיבוצים ומושבים אינם רשאים לגבות כל תשלום בשל קבורת הנפטר בתחומם, אלא אם כן החלקה נקנתה בחייו.

פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות