הביטוח הלאומי מממן את הוצאות הקבורה ושירותי הקבורה המקובלים עבור כל אדם שנפטר בארץ ונקבר בה ועבור כל תושב ישראל שנפטר בחו"ל
ניתן לאתר חברות קבורה ובתי עלמין שהשירות ניתן בהם ללא תשלום באתר הביטוח הלאומי
הקמת מצבה ושירותי קבורה מיוחדים הם לא חלק משירותי הקבורה שהביטוח הלאומי מממן


הביטוח הלאומי מממן את שירותי הקבורה עבור כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה (גם אם הוא לא אזרח ישראלי) ועבור תושבי ישראל שנפטרו בחו"ל.

 • התשלום מועבר אוטומטית מהביטוח הלאומי לחברה קדישא ולשאר הגופים שמורשים לעסוק בקבורה בארץ וחתומים עימו על הסכם.
 • במקרים הבאים הביטוח הלאומי ישלם דמי קבורה באופן ישיר לאנשים שנשאו בהוצאות הקבורה:

מימון שירותי הקבורה

 • מימון שירותי הקבורה ניתן עבור:
  • כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה, גם אם הוא לא אזרח ישראלי. התשלום יועבר אוטומטית לחברה שחתומה על הסכם עם הביטוח הלאומי ומספקת את שירותי הקבורה.
  • תושב ישראל שנפטר בחו"ל ונקבר בישראל. למידע נוסף על תהליך מימוש הזכות ראו דמי קבורה לתושב ישראל שנפטר בחו"ל.

שירותי הקבורה שניתנים ללא תשלום

 • קרובי הנפטר לא יידרשו לשלם עבור:
  • הקצאת מקום הקבורה.
  • טהרת הנפטר.
  • בד לתכריכים רגילים.
  • כריית קבר וכיסויו.
  • מרצפות לבניין הקבר.
  • לוחיות עם שם הנפטר.
  • השתתפות חזן וצוות קבורה של 2 אנשים לפחות.

העברת הנפטר

 • העברת הנפטר לקבורה ביום ההלוויה תיעשה ללא תשלום בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • בית החולים שבו אירעה הפטירה ומקום הקבורה נמצאים בתחום הרשות המקומית שבה פועלת אותה חברת קבורה.
  • בית החולים שבו אירעה הפטירה נמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית שבה פועלת חברת הקבורה, אולם הוא בית החולים הקרוב ביותר שנותן שירותים רפואיים לתושבי הרשות המקומית שבה התגורר הנפטר.
  • למידע נוסף ראו הובלת הנפטר לקבורה.
 • מימון העברת נפטר ממקום הפטירה לשמירה בקירור:
  • הביטוח הלאומי מממן העברת נפטר לשמירה בקירור בכל שעות היממה (כולל שבתות וחגים), ולא רק בשעות העבודה הרגילות כפי שהיה בעבר.
  • בשעות העבודה הרגילות (בימים א'-ה' בשעות 8:00 - 16:00, ובימי ו' וערבי חג בשעות 8:00 - 13:00), העברת הנפטר לשמירה בקירור מתבצעת על ידי חברת הקבורה.
  • אם אדם נפטר מחוץ לבית החולים ובני המשפחה מעוניינים להעבירו לשמירה בקירור לאחר שעות העבודה הרגילות, עליהם לפנות למוקד פינוי נפטרים בטלפון *0120, כדי שההעברה תתבצע ללא תשלום מצידם.
  • חשוב: קרובי משפחה שטיפלו בהעברת הנפטר לשמירה בקירור שלא באמצעות המוקד לפינוי נפטרים, לא יקבלו החזר על התשלום.
  • ראו גם פרטים לגבי שמירת גופת הנפטר בקירור לפני קבורה.

קבורה אזרחית

 • מימון הוצאות הקבורה ניתן גם בקבורה אזרחית בחלקות האזרחיות שפועלות לפי חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית וגם בחלקות קבורה ביישובים קטנים ובקיבוצים.
 • במקרה של קבורה אזרחית הביטוח הלאומי מחויב לממן את הובלת הגופה גם לבית קברות מרוחק, אם אין קבורה אזרחית במקום מגוריו של הנפטר.
 • במקרים שבהם הפטירה לא אירעה בבית חולים, משפחת הנפטר זכאית לבחור בין הבאתו לקבורה במקום מגוריו הרשום במרשם האוכלוסין, לבין הבאתו לקבורה במקום פטירתו.
 • העברת הנפטר לקבורה ביום הלוויה נעשית בכל שעות היממה.
 • העברת הנפטר לבית הלוויות לפני יום הלוויה נעשית בשעות העבודה הרגילות, בימים א'-ה' בשעות 8:00 - 16:00 ובימי ו' וערבי חג בשעות 8:00 - 13:00.
 • לרשימת חברות לקבורה אזרחית בישראל ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

שירותי קבורה שחברת קדישא רשאית לגבות עבורם תשלום (הסכומים נכונים לינואר 2023)

 • קבורה בבית עלמין שהוגדר "סגור" (לרשימת בתי העלמין הסגורים).
 • קבורה בחלקות מיוחדות שהוגדרו "חלקות חריגות".
 • שמירת מקום - כאשר תושב הארץ מבקש לשמור חלקת קבר בעודו בחיים.
 • העברת הנפטר ממקום פטירה שבתחום רשות מקומית אחת למקום הקבורה שבתחום רשות מקומית אחרת שפועלת בה חברת קדישא אחרת: התעריף הוא 409 ₪ עבור 10 הקילומטרים הראשונים מתחום הרשות הראשונה ועוד 12.44 ₪ עבור כל קילומטר נוסף.
 • בהעברת הנפטר משדה התעופה, התשלום כולל אגרה למכס וטיפול בהוצאת רישיון קבורה.
 • סטייה ממסלול הלוויה הישיר לשם הספד או מתן כבוד אחרון אחר על פי בקשת המשפחה:
  • כשהצוות המלווה קטן ממניין, התעריף הוא 1,018 ₪ בשעה הראשונה, ו-509 ₪ לכל חצי שעה נוספת.
  • כשהצוות המלווה מונה מניין, התעריף 2,036 ₪ בשעה הראשונה, ולכל חצי שעה נוספת 1,018 ₪.
 • שמירת הנפטר בחדר קירור של חברת קדישא:
  • בימים א'-ה' התשלום נגבה עבור היום השני ואילך.
  • בימי שישי וערבי חג התשלום נגבה עבור היום השלישי ואילך.
  • התשלום שנקבע על פי תעריף משרד הבריאות הוא 430 ₪ ליום.
 • תכריכי פשתן לפי דרישת המשפחה (ייגבה רק ההפרש בין מחיר תכריכים מיוחדים לתכריכים רגילים).
 • הוצאות לבניית היסוד למצבה - ניתן לגבות מבונה המצבה בלבד.

מימון הקמת מצבה

חשוב לדעת

 • חברת הקדישא שמחויבת לטפל בהבאת נפטר לקבורה ללא תשלום היא זו שפועלת בתחום הרשות המקומית שבה הנפטר התגורר או זו שפועלת בתחום הרשות המקומית שבה הוא נפטר. ישנן חברות קדישא שפועלות בכמה רשויות מקומיות.
 • קיבוצים ומושבים לא רשאים לגבות כל תשלום על קבורת הנפטר בתחומם, אלא אם החלקה נקנתה בחייו.
 • שריפת גופה בישראל נעשית בתשלום על-ידי גוף פרטי ואינה מכוסה במסגרת דמי קבורה מטעם הביטוח הלאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות