בני משפחה של חללי פעולת איבה שעוברים למוסד סיעודי או שיקומי עשויים לקבל השתתפות בהוצאות השהות במוסד
מי שעוברים לדיור מוגן או למחלקה לעצמאיים בבית אבות עשויים לקבל מענק לסיוע במימון דמי הכניסה/הפיקדון


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה שעוברים למוסד סיעודי או שיקומי, לבית אבות או לבית דיור מוגן עשויים לקבל השתתפות בהוצאות, בהתאם לתנאים שיפורטו.

סיוע במימון שהות במוסד סיעודי

מי זכאי?

 • הורים שכולים ובני/בנות זוג (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של מי שנספו בפעולת איבה ויתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה, אם מתקיימים שני התנאים:
  • על-פי אישור רפואי הם זקוקים להשגחה ולטיפול במוסד סיעודי.
  • כלל הכנסותיהם לא מספיקות למימון השהות.

תהליך מימוש הזכות

סיוע במימון שהות במוסד שיקומי, מחלקה לסיעודיים מורכבים או הוספיס

מי זכאי?

 • הורים ובני/בנות זוג שכולים (כולל ידועים בציבור) של חללי פעולת איבה שמתאשפזים באחד מאלה:
  • בית חולים שיקומי
  • מחלקה לסיעודיים מורכבים בבית חולים
  • הוספיס

תהליך מימוש הזכות

 • קופות החולים מממנות למבוטחים חלק מעלות האשפוז.
 • הביטוח הלאומי יכסה את הסכום שיידרש מעבר למימון של קופת החולים, בניכוי ההכנסות של הזכאים.
 • לקבלת הסיוע יש לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב.

מענק למימון כניסה לבית אבות או לדיור מוגן

 • הורים ובני/בנות זוג שכולים שעוברים לבית אבות או לדיור מוגן זכאים לקבל מענק חד-פעמי לסיוע במימון דמי הכניסה או דמי הפיקדון.
 • סכום המענק: עד 39,636 ₪, או עד 79,272 ₪ לזוג הורים (נכון ל-2023).
 • הסיוע לא מותנה בגובה הכנסותיהם של הזכאים והם ימשיכו לקבל את התגמול החודשי.

מי זכאי?

 • הורים ובני/בנות זוג שכולים (כולל ידועים בציבור) של חללי פעולת איבה שעוברים לבית דיור מוגן או למחלקה לעצמאיים בבית אבות וצריכים לשלם דמי כניסה או דמי פיקדון.
 • הסיוע יינתן בתנאי שקיימת באותו בית מחלקה סיעודית.
 • לסיוע לא זכאים מי שרוכשים יחידת דיור שתהיה רשומה על שמם ובבעלותם.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים