בני משפחה של חללי פעולת איבה שזקוקים לעזרה של אדם אחר בפעולות היום יום עשויים לקבל השתתפות במימון מטפל סיעודי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של חללי פעולת איבה שזקוקים לעזרה בביצוע פעולות היום יום בגלל מצבם הבריאותי עשויים לקבל השתתפות במימון מטפל סיעודי.

  • מי שמעסיקים מטפלים מקומיים יקבלו את ההטבה באמצעות חברת סיעוד.
  • מי שמעסיקים מטפלים שהם עובדים זרים יקבלו את ההטבה כתוספת לתגמול החודשי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב.
  • הזכאות תיקבע על סמך חוות דעת רפואית, אבחנות רפואיות ודו"ח תפקודי שמילא רופא.
  • המימון יינתן עבור עד 80 שעות טיפול בחודש, בהתאם למצב התפקודי ובניכוי השתתפות עצמית.
  • לזוג הורים יינתן מימון עבור עד 120 שעות טיפול בחודש אם שניהם זקוקים למטפל.

חשוב לדעת

  • מי שיאושפזו לתקופה ממושכת בבית חולים או במרכז רפואי שיקומי יוכלו לקבל את הסיוע במשך 30 הימים הראשונים של האשפוז.
  • בני משפחה שכולים שעוברים למוסד סיעודי או שיקומי עשויים לקבל השתתפות במימון השהות במוסד.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים