בני משפחה של חללי פעולת איבה שזקוקים לעזרה של אדם אחר בפעולות היום יום עשויים לקבל השתתפות במימון מטפל סיעודי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של חללי פעולת איבה שזקוקים לעזרה בביצוע פעולות היום יום בגלל מצבם הבריאותי עשויים לקבל השתתפות במימון מטפל סיעודי.

מי זכאי?

היקף הסיוע

 • המימון יינתן עבור עד 80 שעות טיפול בחודש ליחיד, בהתאם למצב התפקודי ובניכוי השתתפות עצמית.
 • לזוג הורים יינתן מימון עבור עד 120 שעות טיפול בחודש, אם שניהם זקוקים למטפל.
 • מעסיקים של מטפל/ת מקומי/ת יקבלו את ההטבה באמצעות חברת סיעוד.
 • מעסיקים של עובד/ת זר/ה יקבלו את ההטבה כתוספת לתגמול החודשי.
 • התעריף לשעת טיפול מתעדכן בהתאם לתעריפים שחברות הסיעוד מקבלות מהביטוח הלאומי במסגרת גמלת סיעוד.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף הביטוח הלאומי המטפל.
 • הזכאות תיקבע על סמך חוות דעת רפואית, אבחנות רפואיות ודו"ח תפקודי שמילא רופא.

חשוב לדעת

 • מי שיאושפזו לתקופה ממושכת בבית חולים או במרכז רפואי שיקומי יוכלו לקבל את הסיוע במשך 30 ימי האשפוז הראשונים.
 • בני משפחה שכולים שעוברים למוסד סיעודי או שיקומי עשויים לקבל השתתפות במימון השהות במוסד.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים