עובדים שהכנסתם החודשית הממוצעת לא עלתה על סכום מסוים עשויים להיות זכאים למענק עבודה
אם העובדים נפטרו לפני שהגישו תביעה למענק, יורשיהם החוקיים רשאים להגיש את התביעה בשמם
ניתן לפנות בשאלות ובירורים למוקד המידע של רשות המסים *4954
ראו מידע בנושא מענק עבודה באתר רשות המסים

במקרים שבהם עובדים שהיו יכולים להגיש תביעה למענק עבודה נפטרו, יורשיהם החוקיים רשאים להגיש בשמם את התביעה למענק.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • ניתן להגיש תביעה לגבי שנת המס הקודמת או השנה שלפניה.
  • התביעה תוגש על-ידי אחד מהיורשים החוקיים במשרד השומה האזורי.
  • יש לצרף לתביעה את המסמכים הבאים:
  • אם מונה לעיזבון של הנפטר/ת מנהל עיזבון אין צורך להחתים את היורשים על טופס ייפוי כוח והצהרה, אלא יש לצרף לתביעה:
    • צו מינוי עיזבון "נאמן למקור" מבית המשפט.
    • אישור (שיספק מנהל העיזבון) על ניהול חשבון בנק בנאמנות על-שם מנהל העיזבון.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים