בעלי עסקים ביישובי ספר (בדרום ובצפון) שפונו לפי החלטות הממשלה ונגרם להם נזק כלכלי בשל מלחמת חרבות ברזל והם עומדים בתנאי הזכאות לפי המסלול האדום, זכאים לתשלום מקדמה לפני הגשת התביעה לפיצויים
קרן הפיצויים תערוך חישוב של המקדמה הן לפי מסלול שכר והן לפי מסלול מחזורים, ותשלם את המקדמה הגבוהה יותר, עד לתקרה של 500,000 ₪
מסכום הפיצויים הסופי שייקבע לבעלי העסקים לאחר הגשת התביעה, יקוזז סכום המקדמה ששולמה
ניתן להגיש בקשות למקדמה עד 30.11.2023. אחרי הגשת הדוחות התקופתיים ניתן יהיה להגיש תביעה לפיצויים לפי החוק
למידע רשמי ראו אתר רשות המיסים


בעלי עסקים ביישובי ספר, בדרום ובצפון, שפונו לפי החלטות הממשלה ונגרם להם נזק כלכלי בשל אובדן רווחים או הפסדים (נזק עקיף) עקב מלחמת חרבות ברזל, זכאים לתשלום מקדמה מרשות המיסים עד לגובה של 500,000 ₪ ,עוד לפני הגשת התביעה לפיצויים.

 • הזכאות לתשלום המקדמה מותנית בעמידה של בעלי העסקים בתנאי הזכאות לפי המסלול האדום, לרבות התנאים על הפסקת הפעילות.
 • מסכום הפיצויים הסופי שייקבע לבעלי העסקים לאחר הגשת תביעה, יקוזז סכום המקדמה ששולמה.
 • ניתן להגיש בקשות למקדמה עד 30.11.2023.

מי זכאי?

 • בעלי עסקים שעומדים בתנאים הבאים:
  • הם בעלי עסקים באחד מיישובי הספר הבאים, שפונו על ידי הממשלה בעקבות מלחמת חרבות ברזל: אביבים, אבירים, אבן מנחם, אבשלום, אדמית, אוהד, אור הנר, איבים, אילון, אלקוש, ארז, אשקלון, בארי, בית הלל, בצת, ברעם, גבים, גברעם, גורן, גרנות, דובב, דישון, דן, דפנה, דקל, הגושרים, זיקים, זמרת, חולית, חורפיש, חניתה, יבול, יד מרדכי, יובל, יכיני, יערה, יפתחאל, יראון, ישע, יתד, כיסופים, כפר גלעדי, כפר מימון, כפר עזה, כפר ראש הנקרה, כפר רוזנואלד - זרעית, כרם בן זמרה, כרם שלום, כרמיה, לימן, מבטחים, מבקיעים, מגן, מטולה, מלכיה, מנרה, מעיין ברוך, מפלסים, מצובה, מרגליות, משגב עם, מתת, נהריה, נחל עוז, נטועה, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סאסא, סופה, סעד, עבדון, עגר/רגר, עין הבשור, עין השלושה, עלומים, עלמה, עמיעוז, ערב אל ערמאשה, פסוטה, פרי גן, צבעון, קרית שמונה, רמות נפתלי, רעים, שאר ישוב, שדה ניצן, שדי אברהם, שדרות, שובה, שומרה, שוקדה, שלומי, שלומית, שניר, שתולה, תושיה, תלמי אליהו, תלמי יוסף, תקומה.
  • נגרם להם נזק כלכלי בגלל אובדן רווחים או הפסדים (נזק עקיף) עקב המלחמה.
  • הם עומדים בתנאי הזכאות לתשלום פיצויים לפי המסלול האדום, כולל התנאים לגבי הפסקת פעילות.

גובה המקדמה

 • רשות המיסים תבצע את חישוב המקדמה באופן אוטומטי, על בסיס הנתונים שקיימים אצלה, הן לפי מסלול שכר והן לפי מסלול מחזורי ותשלם את המקדמה הגבוהה יותר, עד לסכום של 500,000 ₪

אופן חישוב המקדמה במסלול שכר

 • במסלול שכר מחושב הנזק שנגרם למעסיקים בשל שכר ששילמו לעובדיהם שנעדרו מהעבודה עקב המצב הבטחוני, או הנזק שנגרם לעצמאים בשל היעדרותם מהעבודה עקב המצב הביטחוני.
 • גובה המקדמה:
  • למדווחים בדיווח חד חודשי בניכויים - המקדמה בגובה 70% מהדיווח בחודש אוקטובר 2022 כפי שדווח בתיקי הניכויים של העסק (דיווח ל-102).
  • למדווחים בדיווח דו חודשי בניכויים - המקדמה בגובה 35% מהדיווח בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2022 כפי שדווח בתיקי הניכויים של העסק.
  • למדווחים בדיווח חצי שנתי בניכויים –המקדמה בגובה 17.5% מהדיווח החצי שנתי יולי-דצמבר 2022 כפי שדווח בתיקי הניכויים של העסק.
  • למדווחים בדיווח שנתי בניכויים – המקדמה בגובה 8.75% מהדיווח השנתי לשנת 2022 כפי שדווח בתיקי הניכויים של העסק.

אופן חישוב המקדמה במסלול מחזורים

 • במסלול מחזורים מחושב הנזק על פי הירידה במחזור העסקאות של בעל העסק בהשוואה לתקופה מקבילה בשנת 2022, תוך התחשבות בירידה בהוצאות התפעול המשתנות.
 • גובה המקדמה:
  • למדווחים בדיווח חד חודשי במע"מ - המקדמה בגובה 70% מהדיווח בחודש אוקטובר 2022 כפי שדווח למע"מ, כשהוא מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת של העסק ( נוסחה המבטאת את שיעור הירידה בהוצאות השוטפות בעת ירידת הפעילות העסקית ומביאה לידי ביטוי הוצאות שלא נחסכו למרות הירידה בפעילות העסקית).
  • למדווחים בדיווח דו חודשי במע"מ - המקדמה בגובה 35% מהדיווח בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2022 כפי שדווח למע"מ, כשהוא מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת של העסק.
  • עוסק פטור – לגבי עסקים שהיו רשומים כעוסק פטור בשנת המס 2022,המקדמה בגובה 8.75% מההכנסה שדווחה בשנת 2022, בדו"ח שהגישו למס הכנסה.
שימו לב
לאחר חישוב המקדמה לפי מסלול שכר ולפי מסלול מחזורים, תשלם רשות המיסים תוך 7 ימי עסקים את המקדמה הגבוהה יותר, עד לגובה של 500,000 ₪.

בעלי עסקים שלגביהם תחושב המקדמה לפי מסלול שכר בלבד

 • למרות האמור לעיל, לבעלי העסקים הבאים תחושב המקדמה לפי מסלול שכר בלבד:
  • בעלי עסקים שהם קבלן כוח אדם.
  • בעלי עסקים שעיסוקם בחקלאות.
  • בעלי עסקים שעיסוקם במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידם.
  • בעלי עסק העוסק בעבודה שמשך ביצועה עולה על שנה (כולל עבודות בנייה בבניין בידי מי שמבצע את העבודה על פי הזמנה של אדם אחר ולא כולל בניית בניין בידי בעליו), שבשנות המס 2021 או 2022 חל על חישוב הכנסתם סעיף 8א לפקודת מס הכנסה.
  • יבואנים ויצואנים של אבנים יקרות שחל עליהם הפטור לפי סעיף 33 לחוק מס ערך מוסף.
  • בעלי עסקים שבשנת המס 2021 או 2022 היו רשומים באיחוד עוסקים לפי חוק מס ערך מוסף.
  • בעלי עסקים שהם קבלן רשום ברשם הקבלנים או שהעסק שלהם רשום באחד מהענפים הבאים: עבודות פיתוח, בנייה והרכבה והצבה של מבנים מוכנים, קבלנות כללית, עבודות עפר וסלילה.
  • מי שעיסוקם במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק או בגז.
שימו לב
במקרים שבהם לא ניתן יהיה לבצע את החישוב עקב חוסר נתונים, תאושר מקדמה שתחושב באופן שונה וסכומה לא יעלה על 500,000 ₪.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את המקדמה על בעלי העסקים להצהיר בטופס הבקשה המקוון כי נגרם להם נזק עקיף בגלל מלחמת חרבות ברזל וכי הם יגישו תביעה לתשלום פיצויים עבור נזק זה.
 • אין צורך לצרף לטופס הבקשה מסמכים נוספים.
 • את הבקשה למקדמה יש להגיש עד 30.11.2023.
 • עם קבלת הבקשה, קרן הפיצויים ברשות המיסים תחשב את סכום המקדמה ותעביר אותו תוך 7 ימי עסקים.
 • לאחר הגשת הדוחות החודשיים ניתן יהיה להגיש תביעה לפי המסלול האדום או לפי תקנות (הוראת שעה) שיותקנו בהמשך.
 • מסכום הפיצויים הסופי שייקבע לבעלי העסקים לאחר הגשת תביעה, יקוזז סכום המקדמה ששולמה.
שימו לב
ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מערכת הפניות בנושא "נזק עקיף" או לפנות בטלפון *4954 או 02-5656400 בימים א' עד ה' בשעות 09:00 -15:00 וכן לקבל מידע נוסף בדואר אלקטרוני: .

חשוב לדעת

 • על פי הודעת שר האוצר אשקלון ומבקיעים ייחשבו כישובי ספר לעניין זכאותם של המעסיקים לפיצוי בגין נזק עקיף שנגרם להם עקב מלחמת חרבות ברזל.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים