בעלי עסקים שהם או עובדיהם מתגוררים או עובדים ביישובי הדרום או הצפון שנכללים באזור המיוחד, עשויים להיות זכאים לפיצוי מוגדל בגין הפסדים בחודשים אוקטובר-דצמבר 2023
תנאי לתשלום הפיצויים בכל המסלולים הוא תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני במלחמה, מלבד פיצוי לבעל העסק שנעדר בעצמו מהעבודה
בעלי עסקים ביישובי ספר רשאים לבחור בין פיצויים לפי מסלולים אלה לבין פיצוי לפי המסלול האדום שמעניק פיצוי מלא על כ הנזקים\
את התביעה לפיצויים עבור חודש אוקטובר ניתן להגיש עד ליום 19.03.2024 ועבור החודשים נובמבר-דצמבר עד ליום 21.05.2024
לבדיקת הזכאות לפיצוי בכ אחד ממסלולי הפיצויים הקיימים ניתן להיעזר בסימולטור של רשות המסים


שימו לב
 • ערך זה עוסק במתווה הפיצויים לעסקים באזור המיוחד שבו הוטלו הגבלות מחמירות במלחמת חרבות ברזל.
 • לעיון במתווי פיצויים נוספים לעסקים שנפגעו עקב המלחמה (עסקים בכל הארץ ועסקים ביישובי ספר) לחצו כאן.
 • לעיון בסימולטור של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שעניינו זכאות למסלולי מענקים לפי שם יישוב לחצו כאן.

בעלי עסקים שעסקם נמצא ב"אזור המיוחד" הכולל את הישובים המפורטים כאן, וכן מעסיקים שהם או עובדיהם מתגוררים או עובדים ביישוב שנמצא באזור המיוחד, עשויים להיות זכאים לפיצוי מוגדל בשל הפסד או מניעת רווח (נזק עקיף) שנגרם להם במהלך החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023 עקב מלחמת חרבות ברזל.

 • בעלי עסקים אלה רשאים לבחור בפיצוי לפי אחד מ-3 מסלולים חלופיים: פיצוי בשל אובדן שכר לעובדים שנעדרו (מסלול שכר), פיצוי בשל ירידה במחזור העסקאות (מסלול מחזורים) או פיצוי במסלול חקלאות, אם הם עונים על התנאים הנדרשים בכל אחד מהמסלולים.
 • תנאי לתשלום הפיצויים בכל 3 המסלולים הוא תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני במלחמה, מלבד פיצוי לבעל העסק שנעדר בעצמו מהעבודה.
 • בעלי עסקים אלה יכולים לבחור בין פיצוי לפי מסלולים אלה לבין מענק המשכיות עסקית (לעסקים קטנים או לעסקים גדולים), אך ברוב המקרים פיצויים לפי המסלולים המפורטים בדף זה גבוהים ממענק המשכיות עסקית.
 • בעלי עסקים ביישובי ספר רשאים לבחור בין פיצויים לפי מסלולים אלה לבין פיצוי במסלול האדום שבמסגרתו הם זכאים למלוא הנזק העקיף שנגרם להם.
 • את התביעה לפיצויים עבור חודש אוקטובר ניתן להגיש עד ליום 19.03.2024 ועבור החודשים נובמבר-דצמבר עד ליום 21.05.2024
שימו לב
מסלולי הפיצויי המוגדל לעסקים באזור המיוחד הוארכו גם לחודשים נובמבר -דצמבר 2023.
 • תנאי מוקדם להגשת תביעה הוא הגשת דו"ח ניכויים ודו"ח תקופתי למע"מ לחודשים נובמבר ודצמבר 2023.

מי זכאי?

 • בעלי עסקים (לרבות קיבוצים ומוסד ציבורי זכאי שהוא מוסד שלפחות 25% מהכנסתו בשנת 2022 אינה מתמיכות ותרומות ו25% מהכנסה זו היא ממכירת שירותים או מוצרים) העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. העסק נמצא באחד היישובים באזור המיוחד, (במסלול שכר ישנם מקרים שבעלי עסקים יהיו זכאים לפיצוי, גם אם העסק אינו באזור המיוחד, כפי שיפורט בהמשך).
  2. הם שילמו שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם במהלך תקופה זו בשל המצב הביטחוני, מלבד הזכות לפיצוי בעל העסק עצמו שנעדר מהעבודה (במסלול שכר בלבד).
  3. העסק הגיש דו"ח ניכויים ודיווח למע"מ עבור חודשים אוקטובר-דצמבר 2023.
  4. הם עומדים בשאר תנאי הזכאות של אחד מהמסלולים כמפורט בהמשך.

מי לא זכאי?

 • הגופים הבאים אינם זכאים לפיצוי במסלולים המפורטים בדף זה:
  • המדינה, גוף מתוקצב על ידי המדינה או תאגיד בריאות, קופת חולים, מוסד ציבורי למעט מוסד ציבורי זכאי.
  • בעל עסק שעסקו לא היה פעיל לפני 30.09.2023. (לעניין זה יראו עסק כלא פעיל אם לא הגיש 2 מתוך 3 דוחות אחרונים שהיה חייב להגיש למע"מ לפני 07.10.2023).

מסלול שכר

עצמאים שנעדרו מעבודתם

 • עצמאים ובעלי עסקים זכאים לפיצוי במסלול שכר אם הם נעדרו בעצמם מהעבודה, באחד מהמקרים הבאים:
  • הם עובדים במוסד חינוך שנמצא באזור המיוחד, ונעדרו מעבודתם עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך.
  • הם מתגוררים בישוב שהתפנה לפי החלטת הממשלה ונעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני. הפיצוי יינתן לעובדים בלי קשר למיקום העסק (כלומר גם אם העסק עצמו נמצא באזור המיוחד וגם אם לא, וגם אם היישוב שבו נמצא העסק לא התפנה. לרשימת הישובים שהתפנו לחצו כאן.
  • הם מתגוררים באזור המיוחד, אך העסק נמצא מחוץ לאזור המיוחד, ומחזור העסקים שלהם נפגע עקב היעדרותם, כאשר הסיבה להיעדרות היא אחת מהסיבות הבאות:
   1. הם נעדרו מעבודתם בשל איסור התקהלות.
   2. הם נעדרו מעבודתם במוסד חינוך שנמצא באזור המיוחד שנסגר על פי החלטת פיקוד העורף.
   3. בעל העסק הוא הורה (כולל הורה במשפחת אומנה) שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו שטרם מלאו לו 14 שנים כיוון שמוסד החינוך המצוי באזור המיוחד, בו שוהה הילד נסגר בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובמקום העבודה לא קיימת מסגרת נאותה להשגחה על הילד ובנוסף מתקיים אחד מאלה:
    • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של בעל העסק או שבעל העסק הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
    • בן זוגו של בעל העסק הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד, ואם בן הזוג לא עובד - הוא לא יכול להשגיח על הילד.
    • אם בעל העסק הוא הורה במשפחת אומנה, ההורה הביולוגי של הילד לא קיבל פיצוי בשל אותו יום היעדרות.
   4. בעל העסק הוא אדם עם מוגבלות המתגורר באחד הישובים שבאזור במיוחד, והוא לא היה יכול להגיע לעבודה כיוון שמוגבלותו מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.
   5. בעל העסק הוא קרוב של אדם עם מוגבלות שמתגורר באזור המיוחד, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
    • בעל העסק נעדר מעבודתו לצורך השגחה על אותו קרוב.
    • בעל העסק לא היה יכול להגיע לעבודה כיוון שהמוגבלות של קרובו מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.
    • מתקיים אחד משני התנאים הבאים:
     • הקרוב עם המוגבלות, נמצא בהחזקתו הבלעדי של בעל העסק או שבעל העסק הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
     • בן זוגו של בעל העסק הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הקרוב עם המוגבלות, ואם בן הזוג אינו עובד - הוא אינו יכול להשגיח על הקרוב עם המוגבלות.

עסקים באזור המיוחד או מעסיקים של עובדים המתגוררים באזור המיוחד, ששילמו שכר לעובדים

 • בעלי עסקים באחד הישובים באזור המיוחד, וכן מי שמעסיקים עובדים שמתגוררים ביישובים אלה, זכאים לפיצוי במסלול שכר, אם שילמו שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל אחת מהסיבות הבאות:
  1. העובד הוא הורה (כולל הורה במשפחת אומנה) שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו שטרם מלאו לו 14 שנים כיוון שמוסד החינוך המצוי באזור המיוחד, בו שוהה הילד נסגר בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובמקום העבודה לא קיימת מסגרת נאותה להשגחה על הילד ובנוסף מתקיים אחד מאלה:
   • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
   • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד, ואם בן הזוג לא עובד - הוא לא יכול להשגיח על הילד.
   • אם העובד הוא הורה במשפחת אומנה, ההורה הביולוגי של הילד לא קיבל פיצוי בשל אותו יום היעדרות.
  2. העובד הוא אדם עם מוגבלות המתגורר באחד הישובים של האזור במיוחד, ומתקיימים התנאים הבאים:
   • מוגבלותו של העובד ידועה למעסיק.
   • העובד לא היה יכול להגיע לעבודה כיוון שמוגבלותו מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.
  3. העובד הוא קרוב של אדם עם מוגבלות שמתגורר באזור המיוחד, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
   • העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על קרובו שהוא אדם עם מוגבלות.
   • מוגבלותו של אותו אדם ידועה למעסיק.
   • העובד לא היה יכול להגיע לעבודה כיוון שהמוגבלות של קרובו מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.
   • מתקיים אחד משני התנאים הבאים:
    • הקרוב עם המוגבלות, נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
    • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הקרוב עם המוגבלות, ואם בן הזוג אינו עובד - הוא אינו יכול להשגיח על הקרוב עם המוגבלות.
שימו לב
מעסיק שעסקו מצוי מחוץ "לאזור המיוחד", יהיה זכאי להגיש תביעה במסלול השכר אם יצהיר שעובדו היה תושב ה"אזור המיוחד" ביום היעדרותו, וההיעדרות נגרמה בשל השגחה על ילדו או בשל מוגבלותו או מוגבלות קרובו.

עסקים באזור המיוחד שעובדיהם נעדרו מהעבודה בשל סגירת מוסד חינוך או בשל איסור התקהלות

 • בעלי עסקים באזור המיוחד ששילמו שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה זכאים לפיצוי במסלול זה, אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
  1. העובד מועסק במוסד חינוך שנמצא באזור המיוחד והוא נעדר בשל הוראות פיקוד העורף על סגירת מוסד החינוך.
  2. העובד נעדר מעבודתו בשל איסור על התקהלות.

מעסיקים שעובדיהם מתגוררים ביישובים שהתפנו ונעדרו מעבודתם

 • בעלי עסקים בכל הארץ ששילמו שכר לעובדים, שמתגוררים בישוב שהתפנה לפי החלטת הממשלה ושנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני, זכאים לפיצוי במסלול שכר.
 • הזכאות לפיצוי במסלול שכר למעסיקים ששילמו שכר לעובדיהם המתגוררים ביישובים שפונו ונעדרו מעבודתם היא עד לסיום תקופת הפינוי.
 • לרשימת הישובים שהתפנו לחצו כאן.
שימו לב
בעלי עסקים ששילמו שכר לעובדים שמתגוררים בישובים שהתפנו, זכאים לפיצוי במסלול זה, גם אם העסק עצמו לא נמצא באזור המיוחד ולא נמצא ביישוב שהתפנה.

גובה הפיצוי במסלול שכר

 • גובה הפיצוי לכל יום היעדרות הוא 520 ₪ ליום עבודה מלא עבור כל עובד שנעדר.
 • סכום הפיצוי עבור כל עובד או עצמאי יוכפל בסך ימי ההיעדרות של העובד.
 • אם העובד או בעל העסק נעדרו רק בחלק מהיום אז בחישוב "מספר ימי ההיעדרות" יינתן פיצוי רק על החלק היחסי מהיום שבו הם נעדרו, ובתנאי שמדובר בהיעדרות של שעה אחת לפחות.
 • עובד במשרה חלקית יקבל פיצוי יחסי לאחוז המשרה.
 • קיבוץ יפוצה בגין עובדיו השכירים שאינם חברי קיבוץ, העובדים בתעשייה, במסחר, בשירותים, בחקלאות או בתיירות בקיבוץ אשר נעדרו מעבודתם בשל מלחמת "חרבות ברזל" וכן בגין חברי קיבוץ העוסקים בענפי הקיבוץ היצרניים בלבד (ולא במתן שירותים לחברי הקיבוץ עצמם), שנעדרו ממקום עבודתם בקיבוץ בשל מלחמת חרבות ברזל.
 • למידע אודות חישוב גובה הפיצוי למוסד ציבורי מוכר ראו סעיף 3.3.3 להוראות הביצוע.
 • פיצוי עבור חודש אוקטובר 2023
  • כל העסקים באזור המיוחד זכאים להגיש תביעה במסלול שכר או במסלול מחזורים עבור חודש אוקטובר 2023.
 • פיצוי עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2023
  • העסקים בישובים המפורטים כאן זכאים להגיש תביעה במסלול שכר עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2023.
  • העסקים בישובים המפורטים כאן זכאים להגיש תביעה במסלול שכר רק עבור חודש נובמבר 2023.

מסלול מחזורים

 • הפיצוי במסלול זה הנו על הירידה במחזור העסקאות של בעל העסק, תוך התחשבות בירידה בהוצאות התפעול המשתנות.
 • במסלול זה בעל עסק המצוי (ממוקם ורשום) באזור המיוחד, זכאי לפיצוי שמבוסס על השוואת מחזורי העסקאות בין שתי תקופות מקבילות, בניכוי ההוצאות שנחסכו בתקופה בה העסק לא פעל ובתנאי שהירידה נובעת ממלחמת חרבות ברזל.

תנאי זכאות לפיצוי במסלול מחזורים

 • בעלי עסקים זכאים לפיצוי במסלול מחזורים אם הם עונים על כל התנאים הבאים:
  1. העסק נמצא באחד היישובים באזור המיוחד.
  2. כתוצאה מהמצב הביטחוני נגרמה לעסק ירידה במחזור העסקאות:
   • עבור חודש אוקטובר 2023 - אובדן הרווח מחושב בהתאם לירידה במחזור העסקאות בין תקופת הבסיס (אוקטובר 2022 או ספטמבר-אוקטובר 2022 למדווחים דו חודשי), לעומת המחזור בתקופת הזכאות (אוקטובר 2023 או ספטמבר- אוקטובר 2023 למדווחים דו-חודשי).
    • עסקים שמדווחים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף + 30 - מחזור העסקאות בחודש נובמבר 2022 למדווחים חד-חודשי, וחודשים נובמבר-דצמבר 2022 למדווחים דו-חודשי, כפי שדווח למע"מ עד ליום 06.10.2023.
   • עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2023 -אובדן הרווח מחושב בהתאם לירידה במחזור העסקאות בין תקופת הבסיס (נובמבר-דצמבר 2022) לתקופת הזכאות (נובמבר-דצמבר 2023) למדווחים חד חודשי ודו חודשי.
   • לעסקים שהחלו את פעילותם לאחר 02.09.2022 ועד ל- 31.08.2023 הירידה במחזור העסקאות תחושב לפי ממוצע חודשי של מחזור הפעילות כמפורט להלן:
    • עוסק פטור - עבור חודש אוקטובר- לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש ספטמבר 2023. (עבור חודשים נובמבר- דצמבר, הממוצע החודשי יוכפל ב-2).
    • עסק המדווח בשיטה חד-חודשית - עבור חודש אוקטובר - לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות מהחודש שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי הראשון למע"מ עד סוף חודש ספטמבר 2023.(עבור חודשים נובמבר- דצמבר, הממוצע החודשי יוכפל ב-2).
    • עסק שמדווח בשיטה דו-חודשית - לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות מהחודש שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי הראשון למע"מ עד סוף חודש אוגוסט 2023, כשהסכום מוכפל ב-2.
   • עסקים שהחלו את פעילותם ב- 01.09.2023 ועד 30.09.2023 - לפי מחזור העסקאות מיום שנפתח העסק ועד 30.09.2023. עבור חודשים נובמבר-דצמבר, יש להכפיל את מחזור העסקאות כאמור ב-2 .
   • לגבי העסקים הבאים הירידה במחזור העסקאות לעומת התקופה המקבילה בשנת 2022 תיבחן לפי מחזור העסקאות בשנת 2023 בחודשים הבאים:
    • לעסקים המדווחים למע"מ בדיווח חד-חודשי תחושב ירידת המחזורים לחודשים נובמבר- דצמבר 2023 על השוואת מחזור העסקאות המצטבר בדיווחים לחודשים נובמבר ודצמבר 2023 למחזור העסקאות המצטבר בדיווחים לחודשים נובמבר ודצמבר 2022.
    • לעסקים שמדווחים בשיטה הדו חודשית, תיבחן הירידה במחזור על סמך דיווחיהם לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2023 וחודשים נובמבר ודצמבר 2023.
    • לעסקים שמדווחים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף + 30 המדווחים בשיטה חד חודשית, עוסק פטור וכן קבלן ביצוע, תיבחן הירידה במחזור על סמך דיווחיהם לחודש נובמבר וחודש דצמבר 2023 בהתאמה.לעניין נזק שנגרם בחודשים נובמבר-דצמבר 2023 תבחן הירידה במחזור על סמך דיווחיהם בחודש דצמבר 2023 וינואר 2024..
    • לעסקים שמדווחים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף + 30 המדווחים בשיטה דו חודשית, תיבחן הירידה במחזור על סמך דיווחיהם לחודשים נובמבר ודצמבר 2023.
   • מחזור עסקאות חלופי לעוסקים שהיתה להם פעילות מופחתת בתקופה המקבילה בשנת 2022 בשל היעדרות הקשורה להיריון ולידה או מילואים:
    • עוסקת עצמאית שלא עבדה 7 ימים או יותר באחד מהחודשים המקבילים בשנת 2022 בשל היעדרותה על פי החוק עקב הפלה, מצבה הרפואי לרגל היריון, טיפולי פוריות, חופשת לידה, חל"ת לאחר חופשת לידה או שהייה במקלט לנשים מוכות, רשאית לבקש שהירידה במחזור העסקאות שלה תחושב לפי הכנסתה הממוצעת בשנת 2022 ללא החודשים שבהם היתה לה פעילות מופחתת או לפי הכנסתה הממוצעת ב -12 החודשים הרצופים שקדמו לחודש הראשון שבו היתה לה פעילות מופחתת.
    • עוסק עצמאי שלא עבד 7 ימים או יותר באחד מהחודשים המקבילים בשנת 2022 בשל היותו מילואים רשאי לבקש שהירידה במחזור העסקאות שלו תחושב לפי הכנסתו הממוצעת בשנת 2022, ללא החודשים שבהם היתה לו פעילות מופחתת עקב המילואים.
  3. העסק לא נכלל ברשימת העסקים המפורטים ברשימה הבאה:
   • בעלי עסקים שמפורטים בפסקת "מי לא זכאי?" (למעלה)
   • בעל עסק שעיסוקו בחקלאות
   • בנק, חברת ביטוח, חבר בורסה, קופת גמל, קרן נאמנות, נאמן לקרן, מנהל קרן, מי שעוסק במכירת מטבע-חוץ או ניירות ערך)
   • מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו
   • מי שיותר מ -50% מהעבודות שביצע בשנת המס 2022 או 2023 היו עבודות שמשך ביצוען עולה על שנה
   • בעל עסק שבאחת או יותר משנות המס 2022 או 2023 חל עליו הפטור לפי סעיף 33 לחוק מע"מ (פטור לייבוא וייצוא של יהלומים)
שימו לב
עסק עם מספר סניפים
בעל עסק המפעיל סניפים שחלקם נמצא מחוץ לאזור המיוחד זכאי לפיצוי במסלול מחזורים רק עבור הסניפים המצויים באזור המיוחד, ועל סמך הירידה במחזור העסקאות שנגרם לסניפים אלה בלבד.

גובה הפיצוי במסלול מחזורים

 • חישוב הנזק לפי מסלול זה נעשה באמצעות נוסחה שמחשבת את הפרשי מחזורי העסקאות בין שתי התקופות המקבילות שפורטו למעלה, ומכפילה את התוצאה במשלים ההוצאה הנחסכת (שיעור הוצאות השכר ששולמו בכל זאת ולא נחסכו בתקופה זו).
 • למידע נוסף ראו סעיף 4.6 להוראות הביצוע.
 • גובה הפיצוי עבור חודש אוקטובר 2023 - עסקים שעומדים בתנאי הזכאות, זכאים לפיצוי בגובה ירידת המחזורים המלאה, עד לתקרה של 2.5 מיליון ₪.
 • גובה הפיצוי עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2023 -
  • עסקים ביישובי ספר וביישובים בגבול הצפון המפורטים כאן, זכאים לפיצוי בגובה ירידת המחזורים המלאה, עד לתקרה של 5 מיליון ₪, עבור 2 החודשים יחד.
  • עסקים ביישובים אחרים באזור המיוחד המפורטים כאן זכאים לפיצוי של 75% מירידת המחזורים בחודשים נובמבר-דצמבר 2023, עד לגובה התקרה.

מסלול חקלאות

תנאי זכאות לפיצוי במסלול חקלאות

 • חקלאים זכאים לפיצוי במסלול חקלאות אם הם עונים על כל התנאים הבאים:
  1. יש להם גידולים חקלאים באזור המיוחד
  2. נגרם נזק לגידולים החקלאים שלהם.

גובה הפיצוי במסלול חקלאות

 • גובה הפיצוי עבור חודש אוקטובר 2023:
  • לחקלאים באזור המיוחד גובה הפיצוי יחושב לפי מכפלה של 12,844 ₪ כפול מספר העובדים שהועסקו באזור המיוחד, עד לתקרה של 3 מיליון ₪.
  • חקלאים ביישובים בטווח של עד 20 ק"מ מגבול רצועת עזה, יכולים לבחור בין הפיצוי הנ"ל לבין פיצוי בגובה מלוא הנזק שנגרם להם, אך בכל מקרה סכום הפיצוי במסלול חקלאות לא יעלה על 3 מיליון ₪.
 • גובה הפיצוי עבור חודשים אוקטובר-נובמבר 2023:
  • חקלאים ביישובים בטווח של עד 20 ק"מ מגבול רצועת עזה זכאים לפיצויים בהתאם לנזק שנגרם להם, בכפוף לתקרה של 3 מיליון ₪ עבור נובמבר ועוד 600,000 ₪ עד 1,200,000 ₪ עבור דצמבר, לפי גובה מחזור העסק בשנת 2022.
  • שאר החקלאים באזור המיוחד זכאים לפיצוי עבור חודש נובמבר 2023 בלבד לפי מכפלה של 12,844 ₪ כפול מספר העובדים שהועסקו באזור המיוחד, עד לתקרה של 3 מיליון ₪ .

תביעה במסלול האדום

 • בעלי עסקים ביישוב ספר, שעונים על תנאי הזכאות באחד או יותר מהמסלולים שצוינו (מסלול מחזורים, שכר וחקלאות) יכולים לבחור בין פיצוי במסלול הרלוונטי לבין פיצוי במסלול האדום, שבמסגרתו ניתן לקבל פיצוי על מלוא הנזקים שנגרמו להם.
 • בעלי עסקים ביישובי ספר שהתפנו לפי החלטת הממשלה רשאים להגיש בקשה לתשלום מקדמה, עוד לפני שהגישו את התביעה עצמה במסלול האדום.
  • מסכום הפיצויים הסופי שייקבע לבעלי העסקים לאחר הגשת התביעה, יקוזז סכום המקדמה ששולמה.
  • כמן כן בעלי עסקים שעסקם נמצא ביישוב שהתפנה והם קיבלו מקדמה לפני הגשת תביעה ומבקשים להגיש תביעה באחד מ-3 המסלולים (מסלול מחזורים, שכר וחקלאות), לא יוכלו לחזור ולבקש חישוב לפי המסלול האדום.
 • בעלי סניפים - עסק שאחד הסניפים נמצא ביישוב ספר, כל התביעה תוגש במסלול אדום תוך פירוט נתונים על כלל הסניפים. הזכאות תיבחן ותחושב בתביעה זו לגבי כל סניף, בהתאם לזכאותו על פי החוק והתקנות.
 • למידע נוסף ראו פיצויים לבעלי עסקים בישובי ספר בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה (המסלול האדום).

תהליך מימוש הזכות

 • עבור חודש אוקטובר: יש למלא ולהגיש טופס תביעה מקוון לקבלת פיצויים בגין "נזק עקיף".
 • כתנאי להגשת התביעה יש להירשם למערכת רישום לקוחות לשירותים מקוונים באתר רשות המסים.
 • עבור חודשים נובמבר-דצמבר: יש להיכנס למערכת, להזדהות, לבחור באפשרות "חרבות ברזל – נובמבר-דצמבר" ולבחור במסלול המתאים.
 • מועדים אחרונים להגשת התביעה:
  • את התביעה עבור חודש אוקטובר 2023 יש להגיש עד 19.03.2024.
  • את התביעה עובר חודשים נובמבר-דצמבר 2023 יש להגיש עד 21.05.2024.
 • תשלום פיצויים יתבצע תוך 7 עד 14 ימי עסקים מהגשת תביעה מלאה (חוץ ממקרים בהם נדרשת בדיקה והשלמת מסמכים).
  • אם רשות המסים דרשה מבעל העסק פרטים נוספים, התקופה עד להגשת המסמכים לא תיחשב במניין הימים למתן התשלום.
  • הפיצויים ישולמו ישירות לחשבון הבנק המצוין בטופס התביעה לאחר שינוכו מהם מקדמה ששולמה (אם שולמה), מס הכנסה ועיקולים (אם ישנם).
  • לפיצויים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה לפיצויים עד יום התשלום.
 • לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים בהתאם למסלול הפיצוי הנבחר:

מסמכים נדרשים במסלול שכר

 • התביעה תכלול את המסמכים הבאים:
  • מילוי גיליון חישוב השכר הכולל רשימה מרכזת של העובדים שנעדרו לרבות מספר טלפון נייד של העובד וסיכום הפיצוי לכלל העובדים, כמפורט בטופס התביעה המקוון.
  • המערכת תשלח לכל עובד לגביו הוגשה תביעה בגין היעדרות, הודעת SMS עם קישור למערכת הצהרות עובד ובה קוד כניסה התואם את זהות העובד לפי המעסיק.
  • העובד יתבקש להצהיר על ההיעדרות ולשלוח למערכת אישור על כך.
  • עובדים שיבקשו לשחזר את הקוד שלהם, יוכל לפנות למרכז המידע של הרשות בטלפון: 4954*.
 • תביעה תחשב כתביעה שהושלמה, רק לאחר הצהרת כל העובדים לגבי יום היעדרות.

מסמכים נדרשים במסלול מחזורים

 • לטופס התביעה יש להוסיף מסמכים רלוונטיים התומכים בזכאות לפיצוי לפי מסלול זה. ישנם סוגי עסקים הנדרשים לצירוף מסמכים ספציפיים כמפורט בסעיף 4.7.2 להוראות הביצוע.

מסמכים נדרשים במסלול חקלאות

 • כל המסמכים הנדרשים לבדיקת עמידתו של החקלאי בתנאי הזכאות ולשם תשלום הפיצויים.
 • במערכת המקוונת יתבקש המבקש לתת הצהרה בדבר מיקום שטחי הגידול החקלאיים וגודלם בדונמים ובדבר העובדים המועסקים בשטחים החקלאיים.

מסמכים נדרשים במסלול האדום

 • המסמכים שיש לצרף ולטעון במערכת המקוונת עבור מסלול אדום:
  • הסבר כולל על העסק, והנזקים שנגרמו בעקבות מלחמת "חרבות ברזל".
  • דוח רווח והפסד מפורט (לפי חודשים), מתוך תוכנת הנהלת חשבונות בלבד לשנים 2021 ו-2022 ולגבי שנת 2023 עד למועד הגשת התביעה - מאושר בחתימתו של רואה החשבון או יועץ המס.
  • דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022.
  • מאזן בוחן תנועות ויתרות לשנים 2021 עד 2023 (כל שנה בנפרד).
  • גיליון חישוב סכום הפיצוי.
  • מסמכים ואסמכתאות לתמיכה בתביעה.

תשלום הפיצוי או תשלום מקדמה

 • אם תוך 21 יום מהגשת התביעה לא התקבלה החלטה, תשולם מקדמה של 60% מסכום הפיצויים המגיעים לפי שיקול דעתו של המנהל המוסמך ברשות המסים.
 • אם תוך 150 יום מהגשת התביעה לא התקבלה החלטה, תשולם מקדמה נוספת של 10% מסכום הפיצויים המגיעים לפי שיקול דעתו של המנהל המוסמך.
 • הפיצויים והמקדמות ישולמו ישירות לחשבון הבנק המצוין בטופס התביעה לאחר שינוכו מהם מקדמה ששולמה, מס הכנסה ועיקולים (אם ישנם).
טיפ
ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מערכת הפניות בנושא "נזק עקיף" או לפנות בטלפון למספר *4954 או 02-5656400 בימים א' עד ה' בין השעות: 09:00 -15:00 וכן לקבל מידע נוסף בדואר אלקטרוני: .

השגה וערר

השגה

 • על החלטת רשות המסים ניתן להגיש השגה באופן מקוון, בתוך 60 יום מקבלת ההחלטה בתביעה.
 • ההשגה תכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת טענותיו של המבקש וזכאותו לפיצויים.
 • ההחלטה בהשגה תינתן בתוך 8 חודשים ואם נדרשו מסמכים נוספים ניתן להאריך תקופה זו ב-30 ימים. התקופה בין הבקשה להגשת מסמכים נוספים לבין המצאתם לא תספר בתוך התקופה בה ניתן לתת את ההחלטה.

ערר

 • על ההחלטה בהשגה ניתן להגיש ערר לוועדת ערר תוך 60 יום מקבלת ההחלטה בהשגה.
 • ניתן לפנות למזכירות ועדת ערר בטלפון 074-7617005 או 074-7617030 או באמצעות דואר אלקטרוני

שאלות ותשובות על הפיצויים השונים

 • רשות המסים פרסמה שאלות ותשובות על סוגי הפיצויים השונים במלחמת חרבות ברזל. לצפייה לחצו כאן.

חשוב לדעת

 • אם לעסק יש סניף מחוץ לאזור המיוחד וסניף נוסף באחד הישובים בדרום המפורטים בתוספת השנייה לתקנות, אך היישוב עצמו אינו יישוב ספר:
  • עבור הסניף בדרום - יש להגיש בקשה לבדיקת זכאות עבור מסלול שכר או מחזורים לפי העניין.
  • לגבי הסניף האחר - ניתן להגיש תביעה למענק המשכיות עסקית החל על כל העסקים בארץ.
 • עסק שאינו נמצא באחד מהישובים שבאזור המיוחד, שבעליו הגישו תביעה במסלול מענק המשכיות עסקית והוא מעסיק עובדים שמתגוררים ביישוב שהתפנה לפי החלטות הממשלה, יוכל להגיש תביעה נוספת במסלול שכר עבודה.
  • בתביעה זו יוכל לתבוע שכר בגובה 520 ₪ ליום עבודה מלא עבור כל עובד שפונה מביתו ונעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני, בתנאי ששולם לאותו עובד שכר.
  • הפיצוי ישולם למעסיקים בקיזוז החלק של "רכיב השכר" ששולם להם במסגרת מענק המשכיות עסקית.
  • לרשימת הישובים שפונו לחצו כאן.


ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים