אבחון דידקטי הוא כלי לאיתור קשיים ויכולות בלמידה וזיהוי הדרכים להתמודדות איתם
קיימות מספר אפשרויות לסיוע במימון האבחון


אבחון דידקטי הינו תהליך של זיהוי ומיפוי מיומנויות, התנהגויות ואסטרטגיות למידה של המאובחן.

 • מטרות האבחון הן: לאתר קשיים וליקויי למידה, לנסות להסביר, ככל הניתן, את מקורם ולמפות נקודות חוזק ונקודות אותן יש לחזק (הקשיים והלקויות).
 • האבחון מאפשר לבנות תוכנית התערבות מתאימה, שתאפשר למאובחן לצמצם פערים, להתקדם ולשפר הישגים, תוך התחשבות בקשייו מחד וביכולותיו מאידך.
 • אבחון דידקטי נדרש לקבלת התאמות מסויימות בבחינות הבגרות (לדוגמא, הארכת זמן במבחן).
 • לעתים משלבים אבחון זה יחד עם אבחון פסיכולוגי - לאבחון פסיכודידקטי - במטרה לקבל תמונה רחבה יותר של הקשיים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ילדים מעל גיל 6, בוגרים ומבוגרים.

למי ואיך פונים

 • מומלץ לפנות למכון מוכר שבו אנשי מקצוע בעלי תעודות M.A בלקויות למידה ו/או תעודת מאבחן ליקויי למידה.
 • חשוב שהמאבחן יהיה מוכר על-ידי משרד החינוך.

סוגי אבחונים

אבחון דידקטי כללי בשפה

 • אבחון המהווה בסיס לכל בדיקה של תחומי הלמידה. אבחון זה בא לבדוק בראש ובראשונה אם קיימת לקות למידה.
 • האבחון בודק יכולות קוגניטיביות (חשיבה ועיבוד מידע, זיכרון, קשב והתארגנות), וכן את כישורי הקריאה, הבנת הנקרא והכתיבה בעברית.
 • היות וישנה חשיבות מכרעת לעריכת אבחון המותאם לשפת האם, דוברי ערבית יכולים לעבור אבחון דידקטי שייערך על-ידי מאבחנות דוברות השפה.

אבחון דידקטי במתמטיקה

 • מטרת האבחון לבדוק קיומה של לקות בסיסית במתמטיקה (דיסקלקוליה).
 • האבחון מתמקד בבדיקת יכולות החשיבה המתמטית, רמת הידע ביסודות המתמטיקה, בביצוע חישובים ובהבנה מרחבית, בהתאם לנדרש בקבוצת הגיל.
 • אבחון זה נערך בהמשך לאבחון הדידקטי הכללי בעברית.

אבחון דידקטי באנגלית

 • האבחון מיועד לתלמידים החשים קשיים בלימוד השפה האנגלית, במטרה לבדוק את השלכות לקות הלמידה על לימוד שפה שנייה.
 • האבחון בודק את רמת הידע, אוצר המלים וכישורי הקריאה ואת הבנת הנקרא והכתיבה באנגלית, בהתאם לנדרש בקבוצת הגיל.
 • אבחון זה נערך בהמשך לאבחון הדידקטי הכללי בעברית.

סיוע במימון האבחונים

 • בשל עלותם הגבוהה של האבחונים, לא כל משפחה יכולה לעמוד בתשלום עבור אבחון פרטי.
 • בחלק מהרשויות המקומיות פועלים מרכזי אבחון ותמיכה ללקויי למידה. מומלץ לברר ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים באם היא מפעילה מרכז אבחון.
 • משרד החינוך מממן אבחונים למשפחות מעוטות הכנסה.
 • משרד הביטחון מממן אבחונים ליתומי משפחות שכולות.
 • חלק מהביטוחים המשלימים של קופות החולים מסבסדים את האבחון:
 • כמו כן, ישנם ארגונים שעשויים לסייע במימון האבחונים (ראו סעיף ארגוני סיוע).

שלבי ההליך

 • הליך האבחון מורכב משלושה שלבים עיקריים:
 1. מילוי שאלונים (גם על-ידי המורה).
 2. שיחת פתיחה המיועדת לבירור סיבת הפנייה והרקע ההתפתחותי והלימודי של הילד.
 3. אבחון הנערך במפגש אחד עד שניים, בדרך כלל - באופן פרטני.

חשוב לדעת

 • בישראל לא קיים רישוי פורמלי לאנשי מקצוע מתחום לקויות הלמידה, ולכן יש להתבסס על תעודות השכלה והמלצות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות אגודת ניצן.