תלמידי כיתות ח' - י' ממשפחות עם קשיים כלכליים, עשויים לקבל מימון לאבחון לקויות למידה
לשאלות ובירורים ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך

משרד החינוך מממן מדי שנה אבחוני לקויות למידה לחלק מתלמידי כיתות ח'-י'.

  • הזכאות למימון נקבעת ע"י ועדה מחוזית על-פי המלצות ביה"ס.

מי זכאי?

  • תלמיד שקיים לגביו חשד שהוא בעל לקות למידה, ומשפחתו נמצאת בקשיים כלכליים.

תהליך מימוש הזכות

  • בית הספר פונה לוועדה מחוזית בבקשה לסיוע במימון האבחונים, בתיאום עם ההורים ובהסכמתם.
  • בית הספר יגיש את הבקשה באמצעות טופס שאלון בקשה למימון אבחון ליקויי למידה.
  • ההורים יידרשו למלא בטופס פרטים על המשפחה וגובה הכנסותיה, ויחתמו על ויתור סודיות ואישור לערוך לילדם את האבחון.
  • תלמידים שיאושר להם המימון לאבחון יופנו למרכזי אבחון בשירותים הפסיכולוגיים.

חשוב לדעת

  • הורים המעוניינים לשלוח את ילדם לאבחון יכולים לפנות למנהל בית הספר כדי לבחון את אפשרות הזכאות של ילדם למימון האבחון.
  • התקציב למימון האבחונים מוגבל ל-1,500 תלמידים. מומלץ לפנות בהקדם למנהל בית הספר כדי לבדוק את הזכאות למימון האבחון.
  • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים