הקדמה:

באומנה המוגדרת כחסויה, כל פרט הנוגע לאומנה חסוי ולא נמסר להורים הביולוגיים של הילד
ההחלטה על החיסיון, מתקבלת במקרה שבו חשיפת פרטי האומנה, עשויה לסכן את הילד או את משפחת האומנה
החלטה כי אומנה תהיה חסויה מתקבלת רק על-ידי בית-משפט, ועדת אבחון או בהסכמת ההורים הביולוגיים
במקרים מסוימים, למרות החסיון, ניתן לאפשר מפגשים בין הילד להוריו הביולוגיים
למידע נוסף ראו סע' 34 בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016

במקרה שבו נשקפת סכנה לילד או להורה האומנה מעצם חשיפת פרטי האומנה (שמות, מקום מגורים, מקום לימודים, פרטי התקשרות וכו'), ניתן לקבוע כי האומנה תהיה חסויה ופרטים אודותיה לא ימסרו, בעיקר, להוריו הביולוגיים של הילד.

מאפיינים עיקריים של אומנה חסויה

  • אומנה תהיה חסויה רק לאחר שהתקבלה החלטת בית-משפט, ועדת אבחון או הסכמת הוריו הביולוגיים של הילד.
  • על הורה האומנה וכל גורם המעורב בחייו של הילד בזמן שהותו באומנה, לדאוג כי חיסיון האומנה יישמר.

חשוב לדעת

  • במקרים מסוימים, בהסכמת והמלצת הגורמים המטפלים (ולעתים בהחלטת בית-המשפט) ניתן לקיים מפגשים בין הילד להוריו הביולוגיים במסגרת מוגנת וניטרלית, כגון מרכז קשר, גם כאשר מדובר באומנה חסויה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

  • אומנה באתר "קליק לרווחה" של משרד הרווחה.