הקדמה:

הורה ביולוגי של ילד ששולב באומנה, ממשיך להיות האפוטרופוס הטבעי שלו, אלא אם בית-המשפט קבע אחרת
חובות וסמכויות ההורה הביולוגי בתקופת האומנה, מוסדרות בחוק אומנה לילדים, בהסכם שנחתם עם שירותי הרווחה או בהחלטת בית משפט
ככלל, ההורה הביולוגי מחויב להשתתף בהוצאות הילד בזמן שהייתו באומנה
למידע נוסף ראו סע' 33-35 בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016


בתקופה בה ילד נמצא באומנה, ההורה הביולוגי ממשיך להיות אחראי עליו ולהיות דמות חשובה בחייו.

 • סמכויות, חובות ואחריות ההורה הביולוגי בתקופת האומנה, מוסדרים בעיקר בחוק אומנה לילדים ובהסכם שנחתם עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לאחר שועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון המליצה במסגרת תכנית הטיפול, על שילובו של הילד באומנה וההורה הביולוגי הסכים לכך.
 • במקרה שההורה הביולוגי לא הסכים כי הילד ישולב באומנה ובית-המשפט החליט, למרות התנגדות ההורה, על שילוב הילד באומנה- בית המשפט רשאי לקבוע את תחומי האחריות, החובות והסמכויות של ההורה הביולוגי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל הורה ביולוגי שמתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
  • הילד שלו שוהה באומנה, או נמצא בתהליך מציאת משפחת אומנה מתאימה.
  • בית-המשפט לא הגביל או שלל את זכויותיו ההוריות או כשירותו ההורית של ההורה הביולוגי.

חובות ההורה הביולוגי בתקופת האומנה

 • ההורה הביולוגי, ממשיך להיות האפוטרופוס הטבעי של הילד ולהיות אחראי על מצב בריאותו, כל עוד בית-המשפט לא קבע אחרת.
 • במקרה של צורך בהתערבות רפואית פולשנית, ההורה הביולוגי מחויב לתת את הסכמתו לטיפול או להליך הרפואי הנדרש.
 • ככלל, ההורה הביולוגי מחויב להשתתף בהוצאות הילד בזמן שהייתו במשפחת האומנה.
 • ההורה הביולוגי מחויב ואחראי ליידע את המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית בה הוא מתגורר, על כל שינוי בכתובת, בעבודה, במצב המשפחתי, במצב האישי וכו'.

סמכויות ההורה הביולוגי בתקופת האומנה

 • במשך תקופת האומנה, כאשר הילד שוהה אצל ההורה הביולוגי (בביקור, פגישה, חופשה וכו'), ההורה הביולוגי מוסמך לקבל החלטות, לאשר פעולות של הילד ולייצגו בעניינים הכרוכים בטיפול היום-יומי, אלא אם נקבע אחרת בהחלטת בית-המשפט.
 • כל עוד לא נקבע אחרת על-ידי בית-המשפט או בהסכם, להורה הביולוגי סמכות בלעדית:
  • לשנות את שם הילד.
  • לערוך ברית מילה לילד.
  • לבחור את סוג המוסד החינוכי של הילד.
  • להסכים לניתוח, דיאליזה, טיפול בקרינה וטיפולים כימותרפיים.
  • להסכים לטיפול פסיכאטרי או אשפוז פסיכיאטרי, כולל טיפול באמצעות תרופות פסיכיאטריות.
  • להסכים ליציאת הילד מהארץ לתקופה העולה על 14 יום, באישור מנחה האומנה.

חשוב לדעת

 • חוק אומנה לילדים קובע כי, כל פעולה או החלטה בנוגע לילד שנמצא באומנה או בתהליך לקראת שילובו באומנה, ייעשו מתוך הכרה באחריותו, בחובותיו ובזכויותיו של ההורה הביולוגי כלפי הילד שלו ובשיתוף עמו, ככל האפשר.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים