הורה של ילד ששולב באומנה, ממשיך להיות האפוטרופוס הטבעי שלו, אלא אם בית-המשפט קבע אחרת
חובות וסמכויות ההורה בתקופת האומנה, מוסדרות בחוק, בהסכם שנחתם עם שירותי הרווחה או בהחלטת בית משפט


בתקופה שבה ילד נמצא באומנה, ההורה הביולוגי ממשיך להיות אחראי עליו ולהיות דמות חשובה בחייו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל הורה שמתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
  1. הילד שלו שוהה באומנה, או נמצא בתהליך מציאת משפחת אומנה מתאימה.
  2. בית-המשפט לא הגביל או שלל את זכויותיו ההוריות או כשירותו ההורית.

חובות ההורה הביולוגי בתקופת האומנה

סמכויות ההורה בתקופת האומנה

 • במשך תקופת האומנה, כאשר הילד שוהה אצל ההורה (בביקור, פגישה, חופשה וכו'), ההורה מוסמך לקבל החלטות, לאשר פעולות של הילד ולייצגו בעניינים שכרוכים בטיפול היום-יומי, אלא אם נקבע אחרת בהחלטת בית-המשפט.
 • כל עוד לא נקבע אחרת על-ידי בית-המשפט או בהסכם, להורה סמכות בלעדית:
  • לשנות את שם הילד.
  • לערוך ברית מילה לילד.
  • לבחור את סוג המוסד החינוכי של הילד.
  • להסכים לניתוח, דיאליזה, טיפול בקרינה וטיפולים כימותרפיים.
  • להסכים לטיפול פסיכאטרי או אשפוז פסיכיאטרי, כולל טיפול באמצעות תרופות פסיכיאטריות.
  • להסכים ליציאת הילד מהארץ לתקופה העולה על 14 יום, באישור מנחה האומנה.

חשוב לדעת

 • כל פעולה או החלטה בנוגע לילד שנמצא באומנה או בתהליך לקראת שילובו באומנה, ייעשו מתוך הכרה באחריותו, בחובותיו ובזכויותיו של ההורה כלפי הילד שלו ובשיתוף עמו, ככל האפשר.

גורמים מסייעים