תקנות הביטוח הלאומי קובעות כי אין לחייב מבוטח מעל גיל 65 בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות שלא מעבודה
אין לקבל את פרשנות המוסד לביטוח לאומי, שלפיה בכל פעם שמצוינות בחוק ובתקנות הביטוח הלאומי המילים "גיל 65" יש בהכרח לפרשן כאילו הכוונה היא ל"גיל פרישה מעבודה"

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עבל 46003-06-11
תאריך:09.04.2013
קישור:לפסק הדין

העובדות

  • שכיר שעבד בחברה משפחתית היה גם בעל השליטה בה. באפריל 2006 מלאו לו 65 שנה ובאוגוסט 2007 הוא הגיע לגיל פרישה.
  • המוסד לביטוח לאומי דרש ממנו לשלם דמי ביטוח בגין הכנסותיו שלא מעבודה, שמקורן בדיבידנד שחילקה החברה בשנת 2007.

טענת העובד

טענת המוסד לביטוח לאומי

  • המוסד לביטוח לאומי טען כי הפטור מתשלום דמי ביטוח על הכנסות שלא מעבודה צריך לחול רק על מי שהגיע לגיל פרישה ולא לכל מי שהגיע לגיל 65, וזאת לאור התיקונים שהוכנסו בחוק גיל פרישה ובחוק הביטוח הלאומי (שהעלו את גיל הפרישה אל מעל 65).
  • לטענת המוסד לביטוח לאומי, יש לפרש את התקנות בהתאמה לתיקונים, היות שאינן יכולות לעמוד בסתירה להוראות חוק גיל פרישה וחוק הביטוח הלאומי, ועל כן יש לקבוע שהעובד חב בתשלום דמי ביטוח על הדיבידנד בשנת 2007.

פסיקת בית הדין האזורי לעבודה

  • בית הדין האזורי לעבודה דחה את טענות המוסד לביטוח לאומי, וקבע כי העובד אינו חייב בתשלום דמי ביטוח על הדיבידנד מ-2007.
  • בית הדין האזורי קבע כי המוסד אינו רשאי לחייב בתשלום דמי ביטוח או לשנות את שיעורם, אלא אם הנושא הוסדר בחוק או על פיו. תקנה 15 לא שונתה בעקבות השינוי בחוק גיל פרישה, ולכן לא ניתן לחייב את המשיב בתשלום דמי ביטוח על הכנסותיו מדיבידנד בדרך של פרשנות.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

  • בית הדין הארצי אישר את פסיקת בית הדין האזורי וקבע כי אין לקבל את פרשנות המוסד לביטוח לאומי, שלפיה כל אימת שמצוינות בחוק הביטוח הלאומי המילים "גיל 65" יש בהכרח לפרשן כאילו הכוונה היא ל"גיל פרישה".

משמעות

  • אין לחייב מבוטח מעל גיל 65 בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות שלא מעבודה (גם אם טרם הגיע לגיל פרישה מעבודה).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.