אסור לבטל מלגת מחקר לסטודנטית לתואר מתקדם שנעדרה בגלל היריון לפחות 21 ימים בסמסטר, אך ניתן להגביל את תקופת התשלום ל-15 שבועות
בתום תקופת המלגה הסטודנטית זכאית להאריך אותה לתקופה שתימשך כמו תקופת ההיעדרות שקיבלה בה תשלום
למידע רשמי ראו סעיפים 11(א)-11(ג) לכללי זכויות הסטודנט


מוסדות לימוד לא רשאים לבטל מלגת מחקר לסטודנטיות לתואר מתקדם שנעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר בגלל היריון.

  • ניתן להגביל את התקופה של תשלום המלגה ל-15 שבועות.
  • בתום תקופת המלגה הסטודנטיות זכאיות להאריך אותה לתקופה שתימשך כמו תקופת ההיעדרות שקיבלו בה את התשלום.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי לקבלת פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
דוגמה
הצגת אישורים רפואיים על ההיריון, על בדיקות היריון/שמירת היריון כסיבה להיעדרות וכו'.
  • תשלום המלגה בתקופת ההיעדרות וההארכה יהיה באחריות המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את זכויותיהן של סטודנטיות בהיריון והדרכים למימושן.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות