מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית חייב לפרסם בכל שנה את הכללים והדרכים לקבלת הזכויות לפי כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה)


  • רכז ההתאמות נדרש להביא לידיעת הסגל האקדמי והמינהלי בתחילת כל שנה את עיקרי המסמך שפירסם.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המוסד הלימודי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות