הקדמה:

מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית חייב לפרסם בכל שנה את הכללים והדרכים לקבלת הזכויות לפי כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה)


  • רכז ההתאמות נדרש להביא לידיעת הסגל האקדמי והמינהלי בתחילת כל שנה את עיקרי המסמך שפירסם.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המוסד הלימודי.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר מרדכי אנילביץ' 20 ג', חיפה 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות