אסור לקיים מבחני מיון כתנאי לקבלתו של תלמיד לבית הספר בכל סוגי בתי הספר בישראל, כולל בבתי הספר הייחודיים כגון בתי ספר יסודיים לטבע ולאמנויות
מבחני מיון מותרים רק בחינוך העל-יסודי ובמקרים הספציפיים המפורטים מטה


אסור לקיים מבחני מיון כתנאי קבלה לבית הספר בכל סוגי בתי הספר בישראל, כולל בבתי הספר הייחודיים, למעט במקרים החריגים המפורטים בהמשך.

 • איסור זה חל הן על מעבר מבית ספר אחד לבית ספר אחר והן על מעבר משלב לימודים אחד לשלב הלימודים הבא אחריו.
דוגמה
 • ילד עובר מגן הילדים לכיתה א' בבית ספר לאמנויות. במקרה כזה אין לקיים מבחני מיון לקבלתו לבית הספר.
 • ילדה עוברת מכיתה ג' בבית ספר אחד לכיתה ד' בבית ספר אחר. במקרה כזה אין לקיים מבחני מיון לקבלתה לבית הספר.
 • כמו כן, אסור להשתמש בציוני מבחנים שנערכו בבית ספר אחד כתנאי קבלה לבית ספר אחר.
 • למרות האמור לעיל, מותר לערוך מיונים בחינוך העל-יסודי בלבד: בבתי ספר לאמנויות בתחום האמנות הרלוונטי, ובמגזר החרדי.
 • דוגמה
  נערה מעוניינת להירשם למגמת תיאטרון בבית ספר לאמנויות בחינוך העל-יסודי. במקרה כזה מותר לערוך לה מבחני מיון בתחום הרלוונטי בלבד.

  מי זכאי?

  • כלל התלמידים במערכת החינוך בישראל, למעט אלה:
   • תלמידים בחינוך העל-יסודי בבתי ספר לאמנויות, שלהם ניתן לקיים מבחני מיון בתחום האמנותי הרלוונטי.
   • תלמידים בחינוך העל-יסודי במגזר החרדי.

  תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • הורים שנתקלים בדרישה לקיים מבחני מיון לילדיהם יכולים לפנות בתלונה לאגף לפניות הציבור במשרד החינוך.

  חשוב לדעת

  ראו גם

  גורמים מסייעים

  מוקדים ממשלתיים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים